Clio og portalerne

Hvornår lukker Clios portaler?

Clios portaler lukker ved udgangen af skoleåret 23/24. Du har adgang til de tilsvarende Alinea-portaler i hele skoleåret. Det er ikke længere muligt at købe abonnement på Clios portaler. Eksisterende abonnementer og aftaler på Clios portaler fortsætter fra 1. juli 2024 som abonnementer og aftaler på Alineas portaler. Dette er varslet pr e-mail til de kunder, det er relevant for.

Hvad sker med vores nuværende Clio-aftale? 

Jeres nuværende aftale fortsætter automatisk hos Alinea, og I vil have adgang til Clios portaler indtil portalerne lukker til sommer 2024. Har I fx en aftale med Clio, der løber i dette skoleår, vil I i denne periode have adgang til både Clios og Alineas portaler uden I behøver at foretage jer noget. 

ASR: Clio-portalerne lukker 1. juli 2024. Derfor står der en slutdato på jeres løbende abonnementer på Clio-portaler der hedder 30-6-2024, med mindre I har opsagt dem til et tidligere udløb. 

Da perioden er under 12 måneder, justeres prisen, så I kun betaler for den periode, I har adgang. 

Fra 1. juli 2024 bliver Clio-abonnementer med slutdato 30-6-2024 automatisk konverteret til Alinea-abonnementer. Prisen ændres, så I betaler den listepris, der er gældende pr. 1. juli 2024. Listepriserne kan til hver en tid ses på www.alinea.dk. 

Dette er er varslet til skolen i en særskilt mail til den kontaktperson, vi har fået oplyst, da aftalen blev indgået hos Clio. 

Abonnementet ophører, hvis skolen har:

a) abonnement på en tilsvarende Alinea-portal 1. juli 2024, ophører abonnementet på Clio-portalen

b) kommune- eller skoleaftale på en tilsvarende Alinea-portal 1. juli 2024, ophører abonnementet på Clio-portalen

c) abonnement på Clios trænings- og evalueringsprodukter, ophører abonnementet

Hvad sker der med Clio?

Clio som virksomhed ophørte fra årsskiftet 2022, men alle eksisterende aftaler og tilhørende leverancer vil fortsætte med Alinea som leverandør. I vil fortsat have adgang til Clios portaler frem til 1. juli 2024, såfremt I har et aktivt abonnement. Se mere ovenfor.

Lukker I nogle af Clios portaler i dette skoleår?

Ja. Clios portaler lukker med udgangen af skoleåret 23/24.

Indhold og fagportaler

Hvilket indhold flytter med over til Alineas fagportaler? 

I første omgang har vi flyttet de forløb, der bliver brugt mest, og vi har spurgt Clios brugere, hvad de er gladest for. Vi har opdateret indholdet og tilpasset opsætningen af forløbene. Udtrykket er nyt, men forløbene er i store træk, som du kender dem. Vi har allerede flyttet over 350+ forløb, 300+ aktiviteter og 1000+ tekster, og vi arbejder på højtryk med at flytte flere. I en overgangsperiode vil vi sikre, at man tydeligt kan se, hvilket indhold der kommer fra Clios portaler.

Forløb: Vi har spurgt Clios brugere, hvilke forløb I gerne vil have flyttet til Alineas fagportaler, men vi hører gerne fra jer, hvis I har flere ønsker. Vores Support sidder altid klar til at tage imod feedback.

Aktviteter: I starten af 2023 gik vi i gang med at flytte aktiviteter, som ikke indgår i forløb. I den forbindelse har vi bygget en ny visning af aktiviteter for at sikre den bedst mulige brugeroplevelse.

Fagtekster: De fagtekster, der indgår i forløb og aktiviteter, vil blive flyttet, som en del af det materiale de indgår i. Vi kigger løbende på, hvilke øvrige fagtekster, der er behov for at flytte.

Læseguides på fagteksterne vil ikke blive flyttet med, men en del læseguides bliver integreret som opgaver i forløbene, så eleverne fortsat kan arbejde med faglig læsning. På sigt vil vi finde ud af, hvordan vi bedst integrerer de øvrige læseguides på Alineas fagportaler.

Træning, prøver og evalueringsopgaver: Vi opfordrer til, at I prøver de mange træningsopgaver og prøver, der allerede ligger i Alineas Camp. Vi er gennem analyse, hvordan vi bedst kan supplere det eksisterende indhold, og vi hører gerne fra jer, hvis I har særlige ønsker.

Clio evalueringsopgaver vil blive integreret som en del af forløbene og kræver derfor ikke længere et tilkøb.

Ressourcer: De fleste ressourcer er allerede flyttet og integreret i forløbene, eksempelvis samarbejdsstrukturer og notatteknikker. Isotopkort og det periodiske system. Find ressourcerne på forsiden af Alineas fagportal.

Hvilke funktioner flytter med over?

Alineas fagportaler har mange af de samme funktionaliteter, som Clios, men selvfølgelig er der forskelle. Vi har allerede udgivet Dysleksifonten, Isotopkort og det periodiske system, og i foråret 2023 udviklede vi et helt nyt modul til aktiviteter.

Derudover er vi i fuld gang med udviklingen af forløbstilpasning, hvor vi har fokus på en intuitiv og enkel brugergrænseflade i samarbejde med både brugere af Clios og Alineas portaler.

Se mere ovenfor.

Hvad sker med Børnehaveklassen?

Vi har flyttet Børnehaveklassesportalen over på Alineas platform. Læs mere om den nye Børnehaveklasseportal her.

Årsplanen og Forløbsbyggeren

Skal jeg være bekymret for den årsplan, jeg har lavet på Clios portaler? 

Ikke så længe Clios portaler er tilgængelige. Når vi i sommeren 2024 lukker dem ned, vil du på den tilsvarende Alineaportal finde forslag til årsplaner, som du kan anvende, printe ud eller bruge direkte fra din læringsplatform. 

Hvad sker med forløbsbyggeren? 

Vi i fuld gang med udviklingen af forløbstilpasning, hvor vi har fokus på en intuitiv og enkel brugergrænseflade i samarbejde med både brugere af Clios og Alineas portaler. Det kommer du til at høre mere om.

Hvad med et forløb, jeg selv har lavet i Forløbsbyggeren? 

Dem kan vi desværre ikke flytte med over. Se mere nedenfor. 

Hvis mine egne forløb ikke bliver flyttet med over på Alineas fagportaler, bliver det så muligt for mig at hente dem på en eller anden måde? 

Der bliver ikke en automatiseret måde at få dine forløb ud på. Vi kommer til at varsle dig i god tid, så du har mulighed for selv at hente forløbene manuelt. 

Træning, statistik, støtteværktøjer og specialskoler

Hvad sker der med de træningsøvelser- og evalueringsopgave, jeg har lavet? 

Dem kan vi desværre ikke tage med over. 

Vi opfordrer til, at I prøver de mange træningsopgaver og prøver, der allerede ligger i Alineas Camp.

Hvad sker med statistikmodulet? 

Der findes også brugerstatistik på Alineas fagportaler. Du finder statistikken under "Til læreren" på forsiden af fagportalen. 

Flytter Clios støtteværktøjer (dysleksi m.m.) med over? Har Alinea noget tilsvarende? 

Dyslexiefonten som du kender fra Clio-portalerne er tilgængelig i Alineas fagportaler.

Alinea har også en del andre hjælpeværktøjer. Det drejer sig f.eks. om læselineal og oplæsningsfunktion samt muligheden for at indtale lydsvar.

Vi er som specialskole afhængige af at kunne oprette hold. Kan vi det hos Alinea?

Ja, det kommer I til at kunne. Vi ved ikke præcist, hvornår den funktionalitet vil være tilgængelig, men det melder vi ud, så snart vi er klogere. 

Kommer jeg til at kunne tildele forløb og prøver til eleverne?

På den nye Matematikfessor kan man tildele opgavesæt mv. til den enkelte elev eller gruppe samt følge elevernes svar. Vi ved endnu ikke, hvornår vi kommer til at kunne understøtte dette i andre læremidler, som fx fagportaler og Onlineprøver, men vi ved det er et stort ønske på nogle skoler, så vi har det helt klart på radaren.

Forstå, hvad der sker med jeres Clio abonnement

Din skole har adgang til Clio-portaler gennem en kommuneaftale. Det sker der med jeres adgang.

I har adgang til de Clio-produkter, som er omfattet af jeres kommuneaftale, resten af skoleåret 2023/24.  

Alinea er i dialog med kommunen om den aftale, der er indgået med Clio. I vil blive orienteret via kommunen, hvad der sker efter 30. juni 2024. 

Din skole har abonnement til Clio-portaler, der bliver fornyet i 2024 eller senere. Dette skal I være opmærksom på.

Når I modtager en faktura i 2024 for jeres Clio-abonnement, sker det på Alineas produkter på følgende måder: 

Løbende abonnement  
Har skolen abonnement på op til 3 Clio-produkter, der har et søster-produkt hos Alinea, konverteres de til løbende abonnementer på de tilsvarende Alinea-produkter. Prisen vil være Alineas listepris og I betaler for de klasser, skolen har på det pågældende trin.  

Det kan fx se sådan her ud: 

Clio-produkt Konverteres til Alinea-produkt Vilkår
Danskfaget, mellemtrin Bliver til Danskportalen, mellemtrin Løbende abonnement
Danskfaget, udskoling Bliver til Danskportalen, udskoling Løbende abonnement
Tyskfaget, udskoling Bliver til Tyskportalen, udskoling Løbende abonnement
Clio evaluering dansk konverteres ikke

 

Læs Alineas abonnementsvilkår

1-årig skoleaftale
Har skolen abonnement på flere end 3 Clio-produkter, som alle har et søster-produkt hos Alinea, konverterer vi jeres Clio-abonnement til en 1-årig skoleaftale. Det betyder, at aftalen udløber 1 år efter startdatoen. 

Prisvilkårene på aftalen følger dem, I oprindeligt aftalte med Clio.  

Vær opmærksom på, at prisen på jeres faktura er prisindeksreguleret i forhold til den pris, der står på jeres ordrebekræftelse fra Clio. Dette er i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af ordrebekræftelsen.  

Clio-produkt Konverteres til  Alinea-produkt Vilkår
Danskfaget, mellemtrin Bliver til  Danskportalen, mellemtrin 1-årig skoleftale
Danskfaget, udskoling  Bliver til  Danskportalen, udskoling 1-årig skoleaftele
Tyskfaget, udskoling  Bliver til  Tyskportalen, udskoling 1-årig skoleaftale
Engelskfaget, udskoling Bliver til  Engelskportalen, udskoling  1-årig skoleaftale

 

Læs også Din skole betaler også for Alineas portaler via et abonnement eller en særaftale. Sådan skal i forholde jer. 

Læs også Se hvilke Clio-produkter, der har søster-produkter hos Alinea. 

Din skole betaler også for Alineas portaler via et abonnement eller en særaftale. Sådan skal I forholde jer.

Hvis din skole har adgang til fx Clio Engelskfaget, udskoling og Alinea Engelskportalen, udskoling på samme tid, fakturerer vi Clio Engelskfaget, udskoling frem til 30. juni 2024.  

Clio Engelskfaget, udskoling konverteres ikke til et nyt abonnement hos Alinea, da skolen allerede betaler for Alinea Engelskportalen, udskoling.  

Dette gælder både, hvis skolen har adgang til Alineas portaler via abonnement, skoleaftale eller kommuneaftale.  

Din skole har opsagt sit abonnement hos Clio, men ønsker adgang igen.

Som udgangspunkt giver vi ikke adgang til Clios portaler, når abonnementet er opsagt.  

En stor del af indholdet fra Clios portaler er blevet overført til Alineas portaler, og vi opfordrer til, at I bruger dem.  

Din skole ønsker at opsige jeres Clio-abonnement.

Det er vi kede af at høre.  

Vi skal modtage jeres opsigelse pr e-mail til Kundeservice.   

Vær opmærksom på, at vi skal have opsigelsen senest 1 måned inden abonnementsperiodens udløb. Modtager vi ikke opsigelsen rettidigt, bliver jeres Clio-abonnement konverteret til Alinea. 

Læs Alineas abonnementsvilkår

I kan se på jeres Clio-portal, at jeres adgang snart udløber, men I har ikke opsagt jeres abonnement. Sådan skal I forholde jer.

Hvis I ikke har opsagt jeres abonnement, vil det blive fornyet, og I vil have adgang til og med 30. juni 2024. Herefter konverteres jeres abonnement til de tilsvarende Alinea-produkter.  

Læs også Din skole har abonnement til Clio-portaler, der bliver fornyet i 2024 eller senere. Dette skal du være opmærksom på. 

Jeres adgang til Clio er stoppet. Sådan forholder I jer, hvis I ikke har opsagt jeres abonnement.

Kontakt Kundeservice, hvis I mener, der er tale om en fejl, at jeres adgang til Clio er lukket. 

Din skoles adgang til Clio er lukket. Læs her, hvorfor.

Hvis skolen har opsagt sit abonnement, åbner vi som udgangspunkt ikke for adgang til Clios portaler igen. En del af indholdet fra Clios portaler er flyttet over på Alineas portaler, og vi opfordrer til, at I benytter dem.  

Kontakt Kundeservice, hvis I ikke har abonnement til den ønskede Alinea-portal, eller hvis I mener, der er tale om en fejl, at jeres adgang til Clio er lukket.  

Din skole har modtaget to fakturaer i 2023 på både Clio-portaler og Alinea-portaler. Læs her, hvorfor.

Clio-portalerne lukker 1. juli 2024. I har adgang til portalerne til og med 30. juni 2024, med mindre I har opsagt jeres abonnement. I samme periode har I adgang til de tilsvarende Alinea-produkter.  

I 2023 har vi sendt faktura ud på Clio-abonnementer, hvor abonnementsperioden startede i 2023.  

Da Clio-produkterne lukker 1. juli 2024, har vi sendt to fakturaer. 

Faktura 1:
Skolen faktureres for de Clio-produkter, som skolen har abonnement på.  

Prisen er den aftalte pris, som står på jeres ordrebekræftelse fra Clio + prisindeksregulering. Prisen dækker perioden fra abonnementsperiodens start til og med 30. juni 2024. 

På fakturaen står følgende tekst:  

Faktura 2: 
Abonnementet er blevet konverteret til de tilsvarende Alinea-produkter. 

Prisen dækker den resterende periode af abonnementsperioden fra 1. juli 2024.  

På fakturaen står følgende tekst: 

 

 

Se hvilke Clio-produkter, der har søster-produkter hos Alinea.

Du kan se i denne oversigt, hvilke Clio-produkter, der har et søster-produkt hos Alinea, og hvilke, der ikke har.  

De produkter, der ikke har et søster-produkt, betaler I kun for i perioden frem til 30. juni 2024, hvis I ikke har opsagt jeres abonnement til udløb inden da.  

Vær opmærksom på, at Clio Prøver Dansk, Clio Madkundskabsfaget, Clio HåndværkDesignfaget og Clio Teknologiforståelse har mere end ét søster-produkt og derfor konverteres til mere end én Alinea-portal.  

Clio Alinea
Clio Danskfaget, indskoling  Danskportalen, indskoling 
Clio Danskfaget, mellemtrin  Danskportalen, mellemtrin 
Clio Danskfaget, udskoling  Danskportalen, udskoling 
Clio Prøver Dansk  Onlineprøver dansk, læseprøven; Onlineprøver dansk, retstavningsprøven 
Clio Evalueringsopgaver Dansk  -
Clio Træningsøvelser Dansk  -
Clio Matematikfaget, mellemtrin  Matematikportalen, mellemtrin 
Clio Matematikfaget, udskoling  Matematikportalen, udskoling 
Clio Prøver Matematik  Onlineprøver matematik 
Clio Engelskfaget, indskoling   Engelskportalen, indskoling 
Clio Engelskfaget, mellemtrin  Engelskportalen, mellemtrin
Clio Engelskfaget, udskoling Engelskportalen, udskoling
Clio Prøver Engelsk  Onlineprøver engelsk
Clio Evalueringsopgaver Engelsk  -
Clio Træningsøvelser Engelsk  -
Clio Tyskfaget, mellemtrin  Tyskportalen, mellemtrin
Clio Tyskfaget, udskoling  Tyskportalen, udskoling
Clio Prøver Tysk Onlineprøver tysk
Clio Evalueringsopgaver Tysk  -
Clio Træningsøvelser Tysk  -
Clio Historiefaget, mellemtrin  Historieportalen, mellemtrin 
Clio Historiefaget, udskoling  Historieportalen, udskoling 
Clio Evalueringsopgaver Historie  - 
Clio Naturtek, mellemtrin  Natur-teknologiportalen, indskoling 
Clio Naturtek, udskoling  Natur-teknologiportalen, mellemtrin 
Clio Evalueringsopgaver NaturTeknologi  -
Clio Biologifaget  Biologiportalen 
Clio Prøver Biologi  Onlineprøver Biologi
Clio Evalueringsopgaver Biologi  -
Clio Geografifaget  Geografiportalen
Clio Prøver Geografi  Onlineprøver Geografi
Clio Evalueringsopgaver Geografi  -
Clio FysikKemifaget  Fysik/kemiportalen   
Clio Evalueringsopgaver FysikKemi -
Clio Prøver FysikKemi  Onlineprøver Fysik/kemi
Clio Religionsfaget Indskoling  Kristendomportalen, indskoling 
Clio Religionsfaget Mellemtrin Kristendomportalen, mellemtrin 
Clio Religionsfaget Udskoling Kristendomportalen, udskoling 
Clio Evalueringsopgaver Religion  -
Clio Idrætsfaget Indskoling  Idrætsportalen, indskoling
Clio Idrætsfaget Mellemtrin  Idrætsportalen, mellemtrin 
Clio Idrætsfaget Udskoling  Idrætsportalen, udskoling 
Clio Madkundskabsfaget  Madkundskabsportalen, mellemtrin,
Madkundskabsportalen, valgfag 
Clio Billedkunst Indskoling Billedkunstportalen, indskoling
Clio Billedkunst Mellemtrin  Billedkunstportalen, mellemtrin 
Clio Musikfaget Indskoling  Musikportalen, indskoling 
Clio Musikfaget Mellemtrin  Musikportalen, mellemtrin 
Clio HåndværkDesignfaget  Håndværk og designportalen,
Håndværk og designportalen, valgfag 
Clio Børnehaveklasse  Børnehaveklasseportalen 
Clio Teknologiforståelse  Teknologiforståelsesportalen, indskoling;
Teknologiforståelsesportalen, mellemtrin; 
Teknologiforståelsesportalen, udskoling