Clio og portalerne

Hvornår lukker Clios portaler?

Clios portaler lukker ved udgangen af skoleåret 23/24. Du har adgang til de tilsvarende Alinea-portaler i hele skoleåret. Det er ikke længere muligt at købe abonnement på Clios portaler. Eksisterende abonnementer og aftaler på Clios portaler fortsætter fra 1. juli 2024 som abonnementer og aftaler på Alineas portaler. Dette er varslet pr e-mail til de kunder, det er relevant for.

Hvad sker med vores nuværende Clio-aftale? 

Jeres nuværende aftale fortsætter automatisk hos Alinea, og I vil have adgang til Clios portaler indtil portalerne lukker til sommer 2024. Har I fx en aftale med Clio, der løber i dette skoleår, vil I i denne periode have adgang til både Clios og Alineas portaler uden I behøver at foretage jer noget. 

ASR: Clio-portalerne lukker 1. juli 2024. Derfor står der en slutdato på jeres løbende abonnementer på Clio-portaler der hedder 30-6-2024, med mindre I har opsagt dem til et tidligere udløb. 

Da perioden er under 12 måneder, justeres prisen, så I kun betaler for den periode, I har adgang. 

Fra 1. juli 2024 bliver Clio-abonnementer med slutdato 30-6-2024 automatisk konverteret til Alinea-abonnementer. Prisen ændres, så I betaler den listepris, der er gældende pr. 1. juli 2024. Listepriserne kan til hver en tid ses på www.alinea.dk. 

Dette er er varslet til skolen i en særskilt mail til den kontaktperson, vi har fået oplyst, da aftalen blev indgået hos Clio. 

Abonnementet ophører, hvis skolen har:

a) abonnement på en tilsvarende Alinea-portal 1. juli 2024, ophører abonnementet på Clio-portalen

b) kommune- eller skoleaftale på en tilsvarende Alinea-portal 1. juli 2024, ophører abonnementet på Clio-portalen

c) abonnement på Clios trænings- og evalueringsprodukter, ophører abonnementet

Hvad sker der med Clio?

Clio som virksomhed ophørte fra årsskiftet 2022, men alle eksisterende aftaler og tilhørende leverancer vil fortsætte med Alinea som leverandør. I vil fortsat have adgang til Clios portaler frem til 1. juli 2024, såfremt I har et aktivt abonnement. Se mere ovenfor.

Lukker I nogle af Clios portaler i dette skoleår?

Ja. Clios portaler lukker med udgangen af skoleåret 23/24.

Hvad sker der med vores Clioaftale efter sommeren 2024?

AFTALER
I vil blive kontaktet af en læremiddelkonsulent fra Alinea i god tid inden 1. juli 2024. 

ASR
Clio-portalerne lukker 1. juli 2024. Derfor står der en slutdato på jeres løbende abonnementer på Clio-portaler der hedder 30-6-2024, med mindre I har opsagt dem til et tidligere udløb. 

Da perioden er under 12 måneder, justeres prisen, så I kun betaler for den periode, I har adgang. 

 

Fra 1. juli 2024 bliver Clio-abonnementer med slutdato 30-6-2024 automatisk konverteret til Alinea-abonnementer. Dette gælder dog ikke Clios trænings- og evalueringsprodukter, som alle udgår efter 30. juni. Prisen ændres, så I betaler den listepris, der er gældende pr. 1. juli 2024. Listepriserne kan til hver en tid ses på www.alinea.dk. 

 

Dette er er varslet til skolen i en særskilt mail til den kontaktperson, vi har fået oplyst, da aftalen blev indgået hos Clio. 

 

Abonnementet ophører, hvis skolen har
a) abonnement på en tilsvarende Alinea-portal 1. juli 2024, ophører abonnementet på Clio-portalen

b) kommune- eller skoleaftale på en tilsvarende Alinea-portal 1. juli 2024, ophører abonnementet på Clio-portalen

c) abonnement på Clios trænings- og evalueringsprodukter, ophører abonnementet

Indhold og fagportaler

Hvilket indhold flytter med over til Alineas fagportaler?

I første omgang har vi flyttet de forløb, der bliver brugt mest, og vi har også spurgt Clios brugere, hvad de er gladest for. Vi har opdateret indholdet og tilpasset opsætningen af forløbene. Udtrykket er nyt, men forløbene er i store træk, som du kender dem. Vi har allerede flyttet over 500 forløb og arbejder hele året på at flytte flere. I en overgangsperiode vil vi sikre, at man tydeligt kan se, hvilket indhold der kommer fra Clios portaler.

Forløb: Vi har spurgt Clios brugere, hvilke forløb I gerne vil have flyttet til Alineas fagportaler, men vi hører gerne fra jer hvis I har flere ønsker. Vores Support sidder altid klar til at tage imod feedback.

Aktviteter: I starten af 2023 gik vi i gang med at flytte aktiviteter, som ikke indgår i forløb. I den forbindelse har vi bygget en ny visning af aktiviteter, for at sikre den bedst mulige brugeroplevelse.

Fagtekster: De fagtekster, der indgår i forløb og aktiviteter vil blive flyttet, som en del af det materiale de indgår i. Vi kigger løbende på, hvilke øvrige fagtekster der er behov for at flytte.

Læseguides på fagteksterne vil ikke blive flyttet med, men en del læseguides bliver integreret som opgaver i forløbene, så eleverne fortsat kan arbejde med faglig læsning. På sigt vil vi finde ud af, hvordan vi bedst integrerer de øvrige læseguides på Alineas fagportaler.

Træning, prøver og evalueringsopgaver: Vi opfordrer til, at I prøver de mange træningsopgaver og prøver, der allerede ligger i Alineas Camp. Vi er ved at analysere, hvordan vi bedst kan supplere det eksisterende indhold, og vi hører gerne fra jer, hvis I har særlige ønsker.

Clio evalueringsopgaver vil blive integreret som en del af forløbene og kræver derfor ikke længere et tilkøb.

Ressourcer: De fleste ressourcer er allerede flyttet og integreret i forløbene, eksempelvis samarbejdsstrukturer og notatteknikker. Isotopkort og det periodiske system. Find ressourcerne på forsiden af Alineas fagportal.

Hvilke funktioner flytter med over?

Alineas fagportaler har mange af de samme funktionaliteter, som Clios, men selvfølgelig er der forskelle. Vi har allerede udgivet Dysleksifonten, Isotopkort og det periodiske system, og i foråret 2023 udviklede vi et helt nyt modul til aktiviteter.

Derudover er vi i fuld gang med udviklingen af forløbstilpasning, hvor vi har fokus på en intuitiv og enkel brugergrænseflade i samarbejde med både brugere af Clios og Alineas portaler.

Se mere ovenfor.

Hvad sker der med Børnehaveklassen?

Vi har flyttet Børnehaveklassesportalen over på Alineas platform. Læs mere om den nye Børnehaveklasseportal her.

Årsplanen og Forløbsbyggeren

Skal jeg være bekymret for den årsplan, jeg har lavet på Clios portaler?

Ikke så længe Clios portaler er tilgængelige. Når vi i sommeren 2024 lukker dem ned, vil du på den tilsvarende Alineaportal finde forslag til årsplaner, som du kan anvende, printe ud eller bruge direkte fra din læringsplatform.

Hvad sker der med forløbsbyggeren?

Vi i fuld gang med udviklingen af forløbstilpasning, hvor vi har fokus på en intuitiv og enkel brugergrænseflade i samarbejde med både brugere af Clios og Alineas portaler. Det kommer du til at høre mere om.

Hvad med det forløb, jeg selv har lavet i Forløbsbyggeren?

Dem kan vi desværre ikke flytte med over. Se mere nedenfor. 

Hvis mine egne forløb ikke bliver flyttet med over på Alineas fagportaler, bliver det så muligt for mig at hente dem på en eller anden måde?

Der bliver ikke en automatiseret måde at få dine forløb ud på. Vi kommer til at varsle dig i god tid, så du har mulighed for selv at hente forløbene manuelt.

Træning, statistik, støtteværktøjer og specialskoler

Hvad sker der med de trænings- og evalueringsopgaver, jeg har lavet?

Dem kan vi desværre ikke tage med over. 

Vi opfordrer til, at I prøver de mange træningsopgaver og prøver, der allerede ligger i Alineas Camp. 

Hvad sker der med statistikmodulet?

Der findes også brugerstatistik på Alineas fagportaler. Du finder statistikken under "Til læreren" på forsiden af fagportalen.

Flytter Clios støtteværktøjer (dysleksi m.m.) med over? Har Alinea noget tilsvarende?

Dyslexiefonten som du kender fra Clio-portalerne er tilgængelig i Alineas fagportaler.

Alinea har også en del andre hjælpeværktøjer. Det drejer sig f.eks. om læselineal og oplæsningsfunktion samt muligheden for at indtale lydsvar.

Vi er som specialskole afhængige af at kunne oprette egne hold. Kan vi det hos Alinea?

Ja, det kommer I til at kunne. Vi ved ikke præcist, hvornår den funktionalitet vil være tilgængelig, men det melder vi ud, så snart vi er klogere.

Kommer jeg til at kunne tildele forløb og prøver til eleverne?

På den nye Matematikfessor kan man tildele opgavesæt mv. til den enkelte elev eller gruppe samt følge elevernes svar. Vi ved endnu ikke, hvornår vi kommer til at kunne understøtte dette i andre læremidler, som fx fagportaler og Onlineprøver, men vi ved det er et stort ønske på nogle skoler, så vi har det helt klart på radaren.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? 
Book din konsulent her eller ring til 7025 4666 

Læs mere >

< Læs mindre