På udkig efter undervisningsmaterialer til ordblinde?

Læs mere >

< Læs mindre

Her finder du materialer til danskundervisningen, der er særlig egnet til elever med ordblindhed eller fonologiske vanskeligheder på mellemtrinnet. 
Der er også materialer til elever i indskolingen, der er i risiko for ordblindhed, som har behov for en ekstra, forebyggende fonologisk indsats.

Har du brug at teste dine elever for ordblindhed, har vi testmateriale, og underviser du i engelsk, finder du materiale til din engelskundervisning af ordblinde. Du kan også læse spændende artikler, fx om den ordblindevenlige skole, og så finder du en række gratis aktiviteter, som du kan bruge direkte i din undervisning af ordblinde elever.

Læs mere >

< Læs mindre


DANSK | Fra 3. klasse

Digital hjælp til ordblinde

CampOrd er et digitalt læremiddel til grundskolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder på mellemtrinnet.  
 
CampOrd viderefører den kendte struktur, progression og de velafprøvede strategier fra Ord, bl.a. tapping. Opgaverne har fokus på lyd og lytning, og eleverne arbejder indgående med lydering, hvor de kobler de hørte lyde og ord med bogstaver.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

Materialer til danskundervisningen

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK | Fra 1. klasse

Hjælp elever i risiko for ordblindhed

Fingernemt er særlig egnet til elever i indskolingen, der er i risiko for ordblindhed, og som har behov for en ekstra, forebyggende fonologisk indsats.

Eleverne undervises i bogstavers navn, form og lyd samt koblingen af bogstavers lyde til lydrette ord. Det sker bl.a. gennem den multisensoriske teknik tapping, som giver eleverne en taktil-kinæstetisk fornemmelse for lydsyntese.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK | Fra 3. klasse

Den bedste støtte til dine ordblinde elever

Ord er målrettet ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Ord kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og er særlig egnet til elever i gul eller rød kategori.  
 
Eleverne undervises i ordlæse- og stavestrategier, så de får solide, overskuelige redskaber til at læse og stave ord. En grundlæggende strategi er tapping, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at huske bogstavernes lyde og til at samle bogstaver til stavelser og ord.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK | Fra 1. klasse

Styrk dine elevers stavefærdigheder

Ny Staveraket består af et kortlægningsmateriale, som nemt giver overblik over, hvor eleven befinder sig i staveudviklingen. Desuden af en række øvehæfter, som gør det muligt at sætte ind med opgaver netop dér, hvor den enkelte elev er nået til i sin staveudvikling.  
 
Materialet kan benyttes i den almindelige staveundervisning, i den supplerende undervisning, på læsekurser, i specialundervisningsforløb og til ordblinde elever.  
 
LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK | Fra 1. klasse

Tryllestaven Læsekursus

I Tryllestaven Læsekursus arbejder eleverne med træning af specifikke områder inden for læsning i ti hæfter. Progressionen er bygget op efter læseudviklingstrinnene.  
 
Opgaver med stavelsesdeling, lydering og rimantologier er gennemgående i hæfterne, da brug af disse strategier er egnet til læseindlæring. Temaerne i hæfterne er derudover vokalglidning, morfemer, forvekslingsord og fremmedord.  
 
LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK | Fra 1. klasse

Tryllestaven Stavekursus

I Tryllestaven Stavekursus arbejder eleverne med udvalgte staveproblemer i 11 hæfter. Hæfterne er på 16 sider og behandler hver ét emne. Materialet henvender sig til elever i indskolingen og på mellemtrinnet, men kan med fordel også benyttes i specialundervisningen. Progressionen er bygget op efter staveudviklingstrinnene.  
 
Opgaverne i de første fire hæfter bevæger sig fra korte lydrette ord til længere ikke-lydrette ord med to konsonanter i udlyd. I de følgende hæfter arbejder eleverne bl.a. med ordklasser, dobbeltkonsonanter og vokalforvekslinger.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK | Fra 1. klasse

Lær ordblinde elever lydrette ord

I diktatmaterialet Lydretten arbejder eleverne med lydrette og ikke-lydrette ord. Det henvender sig til elever i indskolingen og på mellemtrinnet og er særligt egnet til undervisning af ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder.

Lydretten er bygget op omkring staveudviklingstrinnene 2-4. I de to første hæfter træner eleverne korte og længere lydrette ord. I hæfte 3 introduceres de ikke-lydrette ord, og i det sidste hæfte træner eleverne morfemer.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

Materialer til engelskundervisningen

Læs mere >

< Læs mindre

ENGELSK | Fra 3. klasse

Lær dine ordblinde elever at læse og stave på engelsk

Words er målrettet engelskundervisningen fra 3. klasse. Materialet henvender sig til alle elever, som skal lære at læse og stave på engelsk, men er særlig velegnet til ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder.

Materialet bygger på lydmetoden phonics, som systematisk støtter eleven i at koble bogstav og lyd sammen. Eleverne undervises i læse- og stavestrategier, der sætter dem i stand til at læse og stave på engelsk. En gennemgående strategi er den multisensoriske teknik tapping.  
 
LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

Test af ordblinde

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK | Fra 4. klasse

Få indblik i dine elevers sproglige vanskeligheder

Testbatteriet er et screeningsmateriale til mellemtrinnet. Med materialet kan du iagttage og evaluere eventuelle afvigelser hos elever med læsevanskeligheder sammenlignet med elever uden. Sammenligner man de to elevtypers resultater, kan man se markante forskelle, især når det kommer til dyslektiske elever.  
 
Elever med læsevanskeligheder har brug for træning i fonologisk og morfologisk opmærksomhed og ordgenkendelse. Testbatteriet danner grundlag for handleplaner til elever med læsevanskeligheder.  
 
LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK | Fra 1. klasse

Har dine elever svært ved at læse og skrive?

Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning er en fagbog til lærere, der arbejder med elever i 1. og 2. klasse, der har svært ved at lære at læse og skrive, og til ældre elever, der ikke er kommet i gang med tilegnelsen af skriftsproget.  
 
Bogens fokus er det bevidste og målrettede arbejde med den enkelte elev. Bogen præsenterer en model for undervisningsforløb, som indeholder afdækning af elevens færdigheder, idéer til metoder og aktiviteter og endelig en evaluering af det lærte. Brug guiden sammen med det tilhørende prøvemateriale.  
 
LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

Faglitteratur til læreren

Læs mere >

< Læs mindre

Træn hukommelse med dine elever

Denne bog handler om, hvordan voksne – både fagprofessionelle og forældre – kan hjælpe børn med at udvikle gode hukommelsesstrategier. Med bogen får du konkrete værktøjer og eksempler til at arbejde med børns hukommelse. Hukommelssestrategier har fokus på børn med faglige udfordringer – særligt dysleksi, men mange af bogens eksempler er rettet mod klasseaktiviteter og er til gavn for alle børn.

Læs mere

Læs mere >

< Læs mindre

Skab en ordblindevenlig undervisning i dit fag

Få inspiration til hvordan du skaber et inkluderende, ordblindevenligt læringsmiljø i dit fag. Bogen er til dig, der underviser på en uddannelsesinstitution med ordblinde unge og voksne, fx på FGU, 10. klasse eller VUC.

Læs mere

Læs mere >

< Læs mindre

Er du ordblinde-venlig?

Denne bog giver inspiration til, hvordan du kan undervise i et hvilket som helst fag i skolen, så ordblinde elever kan deltage ligeværdigt. Til gavn for alle elever i klassen. En praksisnær brugsbog fyldt med konkrete eksempler og råd.

Læs mere

Læs mere >

< Læs mindre

 

Faglitteratur til læreren 

Få en bred introduktion til ordblindhed, og hvordan vi møder det i skolen. Grundsten til en ordblindevenlig skole gennemgår systematisk alle de grundlæggende forhold, skolen skal have styr på for at blive ordblindevenlig. Bogen henvender sig til skolens lærere, ledelse og specialfunktioner, til skoleforvaltning samt til lærer- og pædagogstuderende.

Læs mere her

Læs mere >

< Læs mindre


Boost din viden

Savner du ny viden og inspiration til ordblindeundervisningen? Så tag på kursus med Ordblindetræning, hvor du får den nyeste viden og konkrete værktøjer med dig hjem.
 
Kom fx på kursus med afsæt i læremidler, om ordblindhed, LST og ordblindevenlig undervisning eller om opfølgning på ordblindetest.nu. Kurserne bygger på en dyb faglighed, og der er fokus på praksis, så du nemt kan implementere din nye viden.

Udforsk kurserne

Læs mere >

< Læs mindre

Gratis aktiviteter
Arbejd med ordblindhed i klassen
ARTIKLER
Ordblindeundervisning

Hvilken fremtid uddanner jeg mon mine elever til?

Hvilken fremtid uddanner jeg mon mine elever til?

Kunstig intelligens kan ændre undervisningen af ordblinde elever – men præcist hvordan? Det spørgsmål fylder meget hos efterskolelærer Kristian Georgsen. Han er dog sikker på, at lærere og elever skal lære at navigere i den teknologiske udvikling – sammen.

De voksne må også gerne læse med

De voksne må også gerne læse med

Alineas fagklub har udgivet en ny bog om ordblindhed – simpelthen fordi den manglede. Her kan du møde Maria Frantzen Sanko. Hun er forfatteren bag bogen – som ikke nødvendigvis kun er for børn. 

Eleverne skal skrive, fordi de har noget på hjerte

Eleverne skal skrive, fordi de har noget på hjerte

Eleverne finder motivation, når de skriver meningsfulde tekster. Det er udgangspunktet for de to forfattere bag det nye læremiddel SKRIV – Få styr på dine tekster. Et læremiddel, der er udviklet til at give alle elever mod på at skrive. Men især elever med skrivevanskeligheder.    

Giv ordblinde elever succes med at skrive

Giv ordblinde elever succes med at skrive

For ordblinde kan de stigende krav til skriftlige opgaver være uoverstigelige. Derfor skal vi være klar til at hjælpe dem. Løsningen er struktur og teknologi sat rigtigt i spil, lyder det fra redaktør Katja Heuser Elmer.