Clio og portalerne

Hvornår lukker Clios portaler?

Clios portaler vil være åbne og tilgængelige for nuværende abonnenter til og med skoleåret 2023/2024.

Det er ikke længere muligt at købe Clios portaler.

Hvad sker der med vores nuværende Clioaftale?

Jeres nuværende aftale fortsætter automatisk hos Alinea efter årsskiftet, og I vil fortsat have adgang til Clios portaler.  

Har I f.eks. en aftale med Clio, der løber i dette og næste skoleår, vil I i denne periode have adgang til både Clios og Alineas portaler uden I behøver at foretage jer noget. 

Hvad sker der med Clio?

Clio som virksomhed ophørte fra årsskiftet, men alle eksisterende aftaler og tilhørende leverancer vil fortsætte med Alinea som leverandør.

I vil fortsat have adgang til Clios portaler. Se mere ovenfor.

Lukker I nogle af Clios portaler i dette skoleår?

Nej, det gør vi ikke.

Hvad sker der med vores Clioaftale efter sommeren 2024?

Hvis jeres aftale løber længere end sommeren 2024, vil I få adgang til tilsvarende fagportaler hos Alinea når Clios portaler lukker. På det tidspunkt vil en stor del af Clios indhold være tilgængeligt i Alineas fagportaler. Vores læremiddelkonsulenter vil være med til at sikre jer en god overgang. 

Indhold og fagportaler

Hvilket indhold flytter med over til Alineas fagportaler?

I første omgang flytter vi de forløb, der bliver brugt mest, og vi har også spurgt Clios brugere, hvad de er gladest for. Vi opdaterer indholdet og tilpasser opsætningen af forløbene. Udtrykket er nyt, men forløbene er i store træk, som du kender dem. Vi har allerede flyttet over 200 forløb og arbejder netop nu på at flytte flere. I en overgangsperiode vil vi sikre, at man tydeligt kan se, hvilket indhold der kommer fra Clios portaler.

Forløb: Vi har spurgt Clios brugere, hvilke forløb I gerne vil have flyttet til Alineas fagportaler, men vi hører gerne fra jer hvis I har flere ønsker. Vores Support sidder altid klar til at tage imod feedback.

Aktviteter: I starten af 2023 gik vi i gang med at flytte aktiviteter, som ikke indgår i forløb. I den forbindelse laver vi en ny visning af aktiviteter, for at sikre den bedst mulige brugeroplevelse.

Fagtekster: De fagtekster, der indgår i forløb og aktiviteter vil blive flyttet, som en del af det materiale de indgår i. I sommeren 2023 vil vi kigge på, hvilke øvrige fagtekster der er behov for at flytte.

Nogle læseguides bliver integreret som opgaver i forløbene, så eleverne fortsat kan arbejde med faglig læsning. Læseguides på fagteksterne vil ikke blive flyttet i første omgang. På sigt vil vi finde ud af, hvordan vi bedst integrerer de øvrige læseguides på Alineas fagportaler.

Træning, prøver og evalueringsopgaver: Vi opfordrer til, at I prøver de mange træningsopgaver og prøver, der allerede ligger i Alineas Camp. Vi er ved at analysere, hvordan vi bedst kan supplere det eksisterende indhold, og vi hører gerne fra jer, hvis I har særlige ønsker.

Clio evalueringsopgaver vil blive integreret i forløbene.

Ressourcer: Vi har udgivet ressourcer fra Clio som et faneblad i topmenuen på alle fagportaler. Nogle ressourcer er også integreret i forløbene, eksempelvis samarbejdsstrukturer og notatteknikker. Isotopkort og det periodiske system er ligeledes blevet flyttet.

Hvilke funktioner flytter med over?

Vi har allerede udgivet dyslexi-skriften, isotopkort, det periodiske system og udviklet aktiviteter i nyt format. Vi lægger løbende planer for den næste udvikling. Giv lyd, hvis du har gode ideer til os.

Se mere ovenfor.

Hvad sker der med Børnehaveklassen?

Vi har flyttet Børnehaveklasseportalen over på Alineas platform. Har du allerede abonnement på Clios gamle Børnehaveklasseportal vil du også have adgang til den nye portal på Alineas platform. Den finder du her.

Har du ikke Børnehaveklasseportalen kan du købe adgang ved henvendelse til kundeservice på tlf. 70254666.

Årsplanen og Forløbsbyggeren

Skal jeg være bekymret for den årsplan, jeg har lavet på Clios portaler?

Ikke så længe Clios portaler er tilgængelige. Når vi i sommeren 2024 lukker dem ned, vil du på den tilsvarende Alineaportal finde forslag til årsplaner, som du kan anvende, printe ud eller bruge direkte fra din læringsplatform.

Hvad sker der med forløbsbyggeren?

På Alineas fagportaler vil du også få mulighed for at tilpasse og redigere forløb. Vi kommer til at involvere Clios nuværende brugere i udviklingen af denne funktionalitet. Det kommer du til at høre mere om. 

Hvad med det forløb, jeg selv har lavet i Forløbsbyggeren?

Dem kan vi desværre ikke flytte med over. Se mere nedenfor. 

Hvis mine egne forløb ikke bliver flyttet med over på Alineas fagportaler, bliver det så muligt for mig at hente dem på en eller anden måde?

Der bliver ikke en automatiseret måde at få dine forløb ud på. Vi kommer til at varsle dig i god tid, så du har mulighed for selv at hente forløbene manuelt.

Træning, statistik, støtteværktøjer og specialskoler

Hvad sker der med de trænings- og evalueringsopgaver, jeg har lavet?

Dem kan vi desværre ikke tage med over. 

Vi opfordrer til, at I prøver de mange træningsopgaver og prøver, der allerede ligger i Alineas Camp. 

Hvad sker der med statistikmodulet?

Der findes også brugerstatistik på Alineas fagportaler. Du finder statistikken under "Til læreren" på forsiden af fagportalen.

Flytter Clios støtteværktøjer (dysleksi m.m.) med over? Har Alinea noget tilsvarende?

Dyslexiefonten som du kender fra Clio-portalerne er tilgængelig i Alineas fagportaler.

Alinea har også en del andre hjælpeværktøjer. Det drejer sig f.eks. om læselineal og oplæsningsfunktion samt muligheden for at indtale lydsvar.

Vi er som specialskole afhængige af at kunne oprette egne hold. Kan vi det hos Alinea?

Ja, det kommer I til at kunne. Vi ved ikke præcist, hvornår den funktionalitet vil være tilgængelig, men det melder vi ud, så snart vi er klogere.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? 
Book din konsulent her eller ring til 7025 4666 

Læs mere >

< Læs mindre