Clio og portalerne

Hvornår lukker Clios portaler?

Clios portaler vil være åbne og tilgængelige for nuværende abonnenter til og med skoleåret 2023/2024.

Fra efterårsferien vil det ikke længere være muligt at købe Clios portaler.

Hvad sker der med vores nuværende Clioaftale?

Jeres nuværende aftale fortsætter automatisk hos Alinea efter årsskiftet, og I vil fortsat have adgang til Clios portaler.  

Har I f.eks. en aftale med Clio, der løber i dette og næste skoleår, vil I i denne periode have adgang til både Clios og Alineas portaler uden I behøver at foretage jer noget. 

Hvad sker der med Clio?

Clio som virksomhed ophører fra årsskiftet, men alle eksisterende aftaler og tilhørende leverancer vil fortsætte med Alinea som leverandør.

I vil fortsat have adgang til Clios portaler. Se mere ovenfor.

Lukker I nogle af Clios portaler i dette skoleår?

Nej, det gør vi ikke.

Hvad sker der med vores Clioaftale efter sommeren 2024?

Hvis jeres aftale løber længere end sommeren 2024, vil I få adgang til tilsvarende fagportaler hos Alinea når Clios portaler lukker. På det tidspunkt vil en stor del af Clios indhold være tilgængeligt i Alineas fagportaler. Vores læremiddelkonsulenter vil være med til at sikre jer en god overgang. 

Indhold og fagportaler

Hvilket indhold flytter med over til Alineas fagportaler?

Vi flytter indholdet ud fra, hvad der bliver brugt mest på Clios portaler og vi kommer også til at spørge Clios brugere, hvad de er gladest for. Vi kommer til at flytte rigtig meget af det nuværende indhold på Clios portaler og du vil allerede fra den 26. oktober kunne finde det første indhold fra Clios portaler på Alineas fagportaler. I en overgangsperiode vil vi sikre, at man tydeligt kan se, hvilket indhold der kommer fra Clios portaler.

Hvad sker der med Børnehaveklassen?

Vi flytter Børnehaveklasseportalen over på Alineas platform, og vi regner med at gå live med det første indhold omkring januar. Når vi ved det med sikkerhed, kommer vi til at kommunikere det via bl.a. Alineas nyhedsbrev. 

Hvilke funktioner flytter med over?

Vi er i fuld gang med at lægge den endelige plan for, hvilke funktioner vi udvikler på Alineas fagportaler og ikke mindst hvornår. Vi ved allerede nu, at vi kommer til at bygge funktionaliteter, der sikrer, at Clios populære aktiviteter og ressourcer bliver tilgængelige på Alineas fagportaler.

Årsplanen og Forløbsbyggeren

Skal jeg være bekymret for den årsplan, jeg har lavet på Clios portaler?

Ikke så længe Clios portaler er tilgængelige. Når vi i sommeren 2024 lukker dem ned, vil du på den tilsvarende Alineaportal finde forslag til årsplaner, som du kan anvende, printe ud eller bruge direkte fra din læringsplatform.

Hvad sker der med forløbsbyggeren?

Du vil også på Alineas fagportaler få mulighed for at tilpasse og redigere forløb. Vi kommer til at involvere Clios nuværende brugere i udviklingen af denne funktionalitet. Det kommer du til at høre mere om.

Hvad med det forløb, jeg selv har lavet i Forløbsbyggeren?

Dem kan vi desværre ikke flytte med over. Se mere nedenfor. 

Hvis mine egne forløb ikke bliver flyttet med over på Alineas fagportaler, bliver det så muligt for mig at hente dem på en eller anden måde?

Der bliver ikke en automatiseret måde at få dine forløb ud på. Vi kommer til at varsle dig i god tid, så du har mulighed for selv at hente forløbene manuelt.

Træning, statistik, støtteværktøjer og specialskoler

Hvad sker der med de trænings- og evalueringsopgaver, jeg har lavet?

Dem kan vi desværre ikke tage med over.

Hvad sker der med statistikmodulet?

Der findes også brugerstatistik på Alineas fagportaler. Du finder statistikken under "Til læreren" på forsiden af fagportalen.

Flytter Clios støtteværktøjer (dysleksi m.m.) med over? Har Alinea noget tilsvarende?

Dyslexiefonten som du kender fra Clio-portalerne er tilgængelig i Alineas fagportaler.

Alinea har også en del andre støtteværktøjer. Det drejer sig f.eks. om læselineal og oplæsningsfunktion samt muligheden for at indtale lydsvar. 

Vi er som specialskole afhængige af at kunne oprette egne hold. Kan vi det hos Alinea?

Ja, det kommer I til at kunne. Vi ved ikke præcist, hvornår den funktionalitet vil være tilgængelig, men det melder vi ud, så snart vi er klogere.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? 
Book din konsulent her eller ring til 7025 4666 

Læs mere >

< Læs mindre