Gå til hovedindhold

Samarbejd i teamet

Hvordan bruger vi hinanden, når vi sammen planlægger næste års undervisning

Illustration af Marie Boye

Det er ikke os alle, der har kolleger, som vi matcher godt med både fagligt og socialt. Derfor vælger nogle lærere da også at gå solo, når de skal lave årsplanen. Men kan man mødes med sine kolleger til en fælles plan – så er der rigtig mange fordele at hente ved det.

Salli Kirstine Ravn er en af de heldige, der har et velfungerende team på sin årgang. Her fortæller hun om deres samarbejde i praksis:

I mit team er vi tre dansklærere, som kommer med vores ideer, når vi mødes lige efter sommerferien. Vi oplever heldigvis alle tre, at vores faglige begejstring er blevet vakt henover sommeren, så vi bobler af ideer, når vi starter op. Vi er tre ret forskellige mennesker; med forskellig baggrund og kompetencer – og det er fedt.

Den ene er for eksempel vanvittig dygtig til læsestrategier og grammatik. Den anden spiller en masse teater i sin fritid og er rigtig god til at få dramatisering, følelser og krop med ind i undervisningen. Jeg selv har en lang baggrund som spejder, så jeg byder ind med masser af learning by doing øvelser og lege, hvor vi bare kaster os ud i det.

Vi er gode til at lytte til hinanden og være åbne over for hinandens ideer og erfaringer. Når min kollega for eksempel foreslår læseteater, så er det fint at huske: Nå ja, det giver noget andet, at eleverne får lov til at stå der og mærke det i kroppen på en anden måde.

Samtidig kan vi også stoppe og give hinanden konstruktiv feedback: Hvis jeg får ideer til at ’løbe’ eller ’gå’ eller ’klippe-klistre’ det hele, så kan mine kolleger godt sige, at der er nogle elever, der også ’bare’ har brug for at sidde stille og læse i en bog. Hele den sparring gør, at vi ofte når frem til et bedre resultat.

Ideen er, at vi har den samme årsplan. I forhold til arbejdsbyrden er det en stor hjælp. Vi uddelegerer opgaverne mellem os – vi kender selvfølgelig alle tre de forskellige dele og emner i planen. Men vi fordeler forløbene mellem os, så en for eksempel har ansvaret for forløbet om Ronja Røverdatter. Og så ved vi, at der ligger noget gennemarbejdet og klart fra kollegaen, når vi når dertil.

Og selvfølgelig justerer vi planen løbende og sørger for, at der er plads til nye ideer.

BONUSSER VED AT SAMARBEJDE OM ÅRSPLANLÆGNING

  • Du sparer tid
  • Du får sparring og kan dele arbejdsbyrden og ansvaret for undervisningen
  • Du får brugt dine egne kompetencer bredt
  • I bruger hinandens evner og kompetencer i undervisningen
  • I får et stort kendskab til hinandens styrker
  • I har det meget sjovere, når I laver noget sammen i stedet for at sidde alene med det

Definition: En årsplan for et fag er en plan over de forløb undervisningen skal bestå af med beskrivelser af faglige mål, hovedtræk af indhold og evaluering. Desuden noget om materialer og særlige arrangementer i de forskellige forløb. Kilde: Lektor, ph.d. Bodil Nielsen.

 

Blå bog

salli_aarsplaner.png
Salli Kirstine Ravn

Salli Kirstine Ravn er lærer på Lærkeskolen i Ølstykke, hvor hun underviser i dansk, historie, kristendom og billedkunst.

Hun er uddannet fra Professionshøjskolen Metropol – Institut for skole og læring i 2014 og har også en BA i Pædagogik og uddannelsesstudier samt Psykologi fra Roskilde Universitet fra 2010.

Salli Kirstine Ravn skrev samme med Line Bay-Madsen professionsbachelorprojektet: ’Årsplaner – Når bunken af papirer bliver en kvalitet i sig selv’ i 2014