Gå til hovedindhold

Tjek vokalerne

hero2.png

Aktivitet 3. Tjek vokalerne

Denne aktivitet bygger videre på aktivitet 2. Nu går eleverne i dybden med de enkelte vokalers lyde. De finder selv lydrette og ikke-lydrette ord med forskellige vokaler, og aktiviteten sluttes af med en makkersnak og en opsamling i klassen.

Varighed: ca. 45 min.
Materialer: Ark 3: Vokallyde, Ark 4: Vokaler, Ark 5: Makkersnak

1. INTRODUKTION
Start timen med at se filmen om Karla. Eleverne får endnu engang lejlighed til at møde en elev, som fortæller om sin oplevelse af at være ordblind.

Filmen varer 01:42 min. Se filmen her

Herefter skal I bruge tid på vokallydene på Ark 3. For mange vil det være første gang, at de lægger mærke til forskellene på de forskellige vokallyde.

2. OPLÆG TIL SNAK OM VOKALLYDE
Læg mærke til, at bogstavet ‘i’ også har en ‘e’-lyd, lyt til vokallydene i IS – SLIK.

Hvordan lyder bogstavet ’a’?

Lyt til forskellen på ’a’ i ordet HAT og ARM/KAM.

I HAT lyder ’a’ som bogstavet /aa/, men i ARM er lyden dybere, og du åbner munden mere op.

En idé er at trække lidt i vokalerne: Haaat og aaarm, så kan du nemmere høre forskellen.

Gennemgå nu alle vokalerne ved hjælp af Ark 3: Vokallyde.

3. FÅ EN VOKAL OG FIND LYDRETTE OG IKKE-LYDRETTE ORD
Del klassen op i 9 grupper. Hver gruppe tildeles en vokal, og de skal nu finde 5-6 lydrette og ord 5-6 ikke-lydrette ord med deres vokal.

Ordene skrives ind med blyant (pæn skrift) på rækkerne på vokalarket. Der er gjort plads til, at arket efterfølgende kan dekoreres med en pæn ramme.

Ordene tjekkes af læreren inden de skrives rigtigt ind med fx en god sort pen.

Arkene kan hænges op i klassen og bruges til løbende at skrive nye ord på.

4. MAKKERSNAK
Brug listen af spørgsmål på Ark 5: Makkersnak til at sætte gang i en snak med eleverne om, hvordan de selv har det, når noget er svært i skolen, og hvordan man hjælper sig selv, når noget er svært.

5. OPSUMMERING OG AFSLUTNING AF FORLØBET
Tal med eleverne om, hvad de er blevet opmærksomme på, i forhold til de udfordringer en ordblind har.

  • Hvad de har lært?
  • Hvordan kan de nu forklare, hvad det er at være ordblind?
  • Hvordan hjælper man andre, som har det svært?
  • Er det okay, at noget er svært engang imellem? Hvorfor/hvorfor ikke

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ORDBLIND?

Hvor mange er ordblinde?
Man ved, at der i dag sidder 1-2 elever i hver klasse, som har læsevanskeligheder eller er ordblinde. Disse elever kan gå med en følelse af at være anderledes helt op i voksenlivet. Ofte på grund af manglende viden fra omverdenen om det at være ordblind.

Hvad skyldes ordblindhed?
Ordblindhed skyldes en brist i det fonologiske system i sprogcenteret i hjernen. Dette betyder, at ordblinde har markante vanskeligheder med at lære og at huske bogstavernes lyde samt at sætte disse lyde sammen til ord.

Hvad er særlig svært for ordblinde?
Ordblinde har særligt svært at læse eller stave ord med konsonantklynger, fx ord som stærk læses som særk eller sæk, stor som sort, agurk som aguk, streng som seng, osv.