Gå til hovedindhold

Eleverne skal skrive, fordi de har noget på hjerte

Eleverne finder motivation, når de skriver meningsfulde tekster. Det er udgangspunktet for de to forfattere bag undervisningsmaterialet SKRIV – få styr på dine tekster. Et materiale, der er udviklet til at give alle elever mod på at skrive. Men især elever med skrivevanskeligheder.    

skriv_artikel_top.jpg

Maria Ulrik Pedersen og Rebekka Bærnholdt har arbejdet sammen i mange år. Faktisk over 10 år. De er begge lærere og læsevejledere. Maria Ulrik Pedersen holder til på Østerbroskolen i Nykøbing Falster og Rebekka Bærnholdt på Susåskolen i Næstved.  

I deres praktiske virke har Maria Ulrik Pedersen og Rebekka Bærnholdt udviklet skriveprocesser til deres elever, hvor de har kastet sig ud i tekstens mange forskellige fremstillingsformer. De processer er nu blevet forvandlet til SKRIV – få styr på dine tekster, som de to har forfattet sammen.  

Tekst skal ikke bare være glemt i kladdehæftet 
Hvis det står til de to forfattere, så bør læse-skrive-traditioner smides på porten. 

”Traditionen er, at elever skal lære at læse, før de skal begynde at skrive. Det synes vi overhovedet ikke. Eleverne er fyldt med egenrådighed. De har noget på hjerte. Og det skal de formidle ved at skrive,” fortæller Maria Ulrik Pedersen.  

Rebekka Bærnholdt stemmer i: ”Eleverne skal skrive ud fra motivationen. Vi skal ikke bare skrive skoletekster, der bliver gemt og glemt i et kladdehæfte. Vi skal skrive til reelle modtagere, fordi vi har noget på hjerte, som vi gerne vil dele med dem.” 

At skrive skal være meningsfuldt. Hvis ikke teksterne er meningsfulde for eleverne, så bliver de demotiverede. Hurtigt kan spørgsmål såsom ’Hvorfor skal jeg skrive det her? Hvad har det her med mig at gøre?’ dukke op. Formålet forsvinder for eleverne. Det sætter ikke bare en stopper for motivationen, men også skriveprocessen.  

Alle kan være stolte af at skrive 
Skrivemotivationen kan fx findes i at opleve noget sammen med klassen. På den måde er det nemmere at gå i gang med at skrive om oplevelserne.  

”Når Maria og jeg har undervist, så har vi altid skullet gøre noget. Undervisningen skulle ikke bare foregå i klasseværelset. Vi skulle vidensopbygge. Fx kunne vi holde Æblets Dag, hvor eleverne skulle skrive en berettende tekst fra dagen. Eller bondegårdsbesøg, hvor eleverne skulle skrive en informerende tekst om en ko,” fortæller Rebekka Bærnholdt.   

Skrivning skal aldrig ses som en isoleret aktivitet, men sættes i forbindelse med den virkelighed, som er tæt på elevernes hverdag. 

Rebekka Bærnholdt og Maria Ulrik Pedersen har mange års erfaring med undervisning af elever med læse- og skrivevanskeligheder. SKRIV – få styr på dine tekster er særligt tiltænkt denne gruppe af elever, men de to forfattere pointerer, at alle elever kan arbejde med materialet.  

”Alle kan være stolte af at skrive. Men det handler om at møde eleven der, hvor eleven er. At lære at skrive skal være sjovt og nærværende – og ikke mindst stilladseret og differentieret. Det handler om at skabe skrivesituationer, som eleven kan mestre,” afslutter Maria Ulrik Pedersen.  

skriv_kampagne_lilla.jpg
Få styr på dine tekster

SKRIV

Er et læremiddel, som hjælper ordblinde elever og elever i skriftsproglige vanskeligheder i deres skrivearbejde med bl.a. struktur, stilladsering og nedbrydning af kompleksitet. Serien består af tre elevhæfter, en lærervejledning og et omfattende website, skriv.alinea.dk, hvor der findes bl.a. digitale elevopgaver, lydfiler, oversigter over teksttyper og introfilm, som understøtter det arbejde, der foregår i bogen.