Gå til hovedindhold

“For mig er teknologiforståelse det allervigtigste fag i skolen lige nu”

Det er helt afgørende, at matematikken er på plads, før man kan arbejde med det nye fag teknologiforståelse, som lige nu er i gang i en forsøgsordning på 46 skoler. Det mener matematiklærer og -vejleder på Lindevangskolen på Frederiksberg Lis Zacho, der følger forsøgsfaget tæt og fortæller, at det også betyder ændringer i matematikfaget.

admin-ajax.png

Hvordan hænger det nye fag teknologiforståelse sammen med matematikfaget?
”Matematik er hele baggrunden for at kunne arbejde med teknologiforståelse, for at kunne arbejde med data og ting som programmering og kodning. Det er vigtigt, at matematikken kommer først, for børnene skal have redskaberne på plads, og derefter kan de så for eksempel begynde at programmere. På den måde bliver faget matematik vigtigere og vigtigere, des mere vi omgiver os med teknologi, for det er i matematik, man kan arbejde med logik, algebraisk tænkning og systematikker, data, statistik, sandsynlighed og så videre, som netop gør, at man kan arbejde videre med for eksempel programmering. Så jeg ser matematikken som en klar forudsætning for teknologiforståelsen. På samme måde er det også rigtig vigtigt at se på, hvordan resten af fagrækken hænger sammen med det teknologiske samfund, vi har i dag.”

Kræver teknologiforståelse, at der bliver ændret i matematikfagets indhold?
”Ja, i og med at samfundet har ændret sig så voldsomt, og skolen skal afspejle samfundet, så tænker jeg, at der er nogle ting i faget, som vi skal omprioritere. Vi skal begynde at undervise tidligere i ting som data, statistik og koordinatsystemet. Lige præcis med 1. kvadrant i koordinatsystemet er det for eksempel rigtig vigtigt, at vi starter tidligere end i dag, hvor 6. klassetrin er slutmålet. For den viden er en forudsætning for at arbejde med programmeringssproget Python, og hvis børnene kendte kvadranterne tidligere, for eksempel fra 3. klasse, ville det betyde, at de kunne begynde på kodning langt tidligere.”

Er der også helt nye ting, som der bør undervises i?
”Jeg tror også, at det var hensigtsmæssigt, at man så mere på databehandling – hvordan man forholder sig til data. Børnene skal lære at håndtere datasæt langt tidligere, for det er jo efterhånden det, hele vores samfund baserer sig på. De skal forstå, hvordan man bruger data, og hvilke udfordringer der er i forhold til at bruge det, herunder også hvornår man skal bidrage med sine egne data til et datasæt, og hvornår man ikke skal gøre det. De ting bliver meget vigtige i matematikfaget.”

Hvilke udfordringer vil undervisning i teknologiforståelse give matematiklærere?
”Matematiklærerne er jo professionelle og kan jo for eksempel godt finde måder at undervise yngre børn i koordinatsystemet. Men det, jeg hører fra lærerne i forsøgsordningen, er, at det er en udfordring, at de ikke nødvendigvis selv kender den nye teknologi. Så det er en stor, men også helt nødvendig opgave, for teknologien er her jo, og den er meget relevant for børnene og er også god, fordi den motiverer dem og giver dem lyst til at lære. Det handler om, at samfundet ændrer sig hurtigere end nogensinde, og det kræver hurtigere omstilling, måske især i matematik, hvor man er vant til, at tingene er, som de er. Så på den måde kan man godt sige, at matematiklærerne har nogle nye udfordringer, og derfor er det også vigtigt, at de føler sig trygge, og at de får den efter- og videreuddannelse, der skal til, for at de kan løfte opgaven.””Og så er det jo heller ikke alene skolen og lærerne, der står med denne opgave. Det er en samfundsopgave, og det er et demokratisk problem, hvis børnene ikke bliver klædt på til at kunne håndtere den nye teknologi kritisk og hensigtsmæssigt. På den måde er teknologiforståelse for mig det allervigtigste fag i skolen lige nu. Jeg oplever også, at eleverne er enormt videnshungrende og fascinerede af teknologien og af at lære om den. Her er de voksne ofte lidt mere forskrækkede, så det handler måske også om, at de skal lege lidt mere med teknologien for at få den ind under huden.”

Blå bog

2020-portraet-lis_zacho-s48.png
Liz Zacho

Lis Zacho er matematikvejleder og lærer på Lindevangskolen på Frederiksberg samt folkeskolens rådgiver i matematik og blogger på folkeskolen.dk.

Hun er derudover afdelingsleder for Coding Pirates Frederiksberg, der skal styrke unges kreative it-kompetencer. Hun er med i netværket for de lærere fra 46 skoler, der deltager i forsøgsfaget teknologiforståelse.