Gå til hovedindhold

Kan faglokaler gøre matematikken tryggere?

fag-artikel.jpg

”Der er ganske enkelt mindre støj.”

Sådan siger matematikvejleder Søren Lausdahl, hvis man spørger ham, hvad den største fordel er ved de lokaler, han underviser i.

Den støj, han nævner, har ikke noget at gøre med, hvor meget eleverne larmer. Den handler mere om den måde, lokalerne ser ud på Lindbjergskolen. 

For på skolen i Hammerum ved Herning er der undervisning i særligt indrettede faglokaler i alle fag fra mellemtrinnet og op – også i matematik. 

”I et normalt klasselokale ser man en masse ting, som ikke nødvendigvis har noget med matematik at gøre. Det kan være plakater af fodboldspillere, en planche, eleverne har lavet i engelsk eller noget helt tredje. I faglokalerne er eleverne ikke i tvivl om, at de skal arbejde med fx matematik, så man kan sige, at der er mindre faglig støj,” fortæller Søren Lausdahl.

Han mener, at eleverne lettere kan finde fokus, når de bliver undervist i et faglokale.

I Lindbjergskolens faglokaler er der blandt andet rammer med gangestykker, matematiske figurer, talrækker og Pythagoras’ læresætning på væggene. Man er ikke i tvivl – her bliver der undervist i matematik.

Luk
Fakta om Lindbjergskolen

Blev indviet i januar 2020. 
Er en sammenlægning af to eksisterende folkeskoler i Hammerum.
Har cirka 950 elever fra 0-9. klasse.

Hjælpen er lige ved hånden 
Sørens Lausdahl nævner også tilgængeligheden til de rigtige fysiske redskaber og materialer som en anden stor fordel ved Lindbjergskolens lokaler. Han og kollegerne skal ikke til et depot for at hente fx lange linealer og tegnetrekanter. De ting er allerede i lokalet, og det gør hverdagen lettere. 

Men bliver skoledagen i faglokalet også lettere for de elever, der ikke har let ved matematik?

Ja, mener Søren Lausdahl.

”For det første betyder den lette adgang til hjælpemidler, at det ikke tager lang tid at forklare de ting, de elever har svært ved. Hvis en elev fx har brug for centicubes til at forstå division, kan læreren hurtigt finde dem frem,” siger matematikvejlederen.

Indretningen af lokalerne er også lavet, så eleverne har bedre muligheder for at kunne fokusere og finde frem til de faglige pointer, der kan være svære at forstå. 

”Vi bruger reoler og høje borde til at skabe små rum i klasselokalet, så man kan sætte sig alene eller i grupper og fokusere. Det er mit indtryk, at elever, der er fagligt sårbare i faget, udnytter det,” siger Søren Lausdahl.

Jo, man må gerne sidde på gulvet
Møblerne i faglokalet i matematik på Lindbjergskolen er også anderledes end på mange andre skoler.

Der er klassiske skolestole, men også høje stole og borde samt bløde møbler i nogle af lokalerne.

”Hvis en elev har det bedst med at sidde med sin computer i blød stol, er det helt fint. Nogle gange må de også gerne sidde på gulvet, hvis det passer dem. Og hvis eleverne oplever, at det er helt OK, at de sidder på den måde, der passer dem bedst, tænker jeg, at det kan give dem en større tryghed i faget,” fastslår Søren Lausdahl.

Han slutter: ”Jeg tror ganske enkelt på, at vi bedre kan nå eleverne der, hvor de er rent fagligt, fordi vi har lokaler, der indrettet specifikt til de fag, der bliver undervist i.”

content_-_web_-_grafik_-_tal.jpg

TAL

TAL er et læremiddel udviklet til elever i matematikvanskeligheder. Materialet er udviklet til mellemtrinet og kan bruges bredt i grundskolen til elever, der har behov for ekstra støtte.