Gå til hovedindhold

”Det er en kultur, man skal skabe i klassen”

Marie Proschowsky er folkeskolelærer på Søborg Skole, og hun fortæller, at modellering er noget, som allerede begynder i indskolingen. Det handler om at tage noget fra elevernes hverdag og beskrive det med matematik – og om at lytte til hinanden.

topbanner_vmmmaj20_indskoling_artikel.png

Jeg tror, at mange bliver lidt forvirrede over, at det kan være svært at sige præcist, hvad modelleringskompetencen er, da den også indeholder andre af de matematiske kompetencer,” indleder folkeskolelærer på Søborg Skole Marie Proschowsky. Hun har dog fundet en formulering, som forhåbentlig kan hjælpe de forvirrede med at identificere, hvornår modelleringskompetencen er på spil: Hun beskriver den som den proces, eleverne er i ”når de bruger matematik til at beskrive noget fra deres hverdag.

”Jeg tror, de fleste har nemmere ved at gå til de andre kompetencer, og jeg har det heller ikke sådan, at jeg bevidst går i gang med modelleringskompetencen. Men når jeg ser på min undervisning, kan jeg se, at den er i spil mange steder,” siger hun og fortæller videre, hvordan hun selv implementerer den i undervisningen i indskolingen.

HVOR MANGE IS?
Det handler om at få eleverne til at sætte matematik på deres hverdag, forklarer Marie Proschowsky, og det kan sagtens lade sig gøre, selvom eleverne i de små klasser ikke kan arbejde med så avancerede modeller. Hun understreger også, at eleverne i indskolingen ikke arbejder med hele modelleringskompetencen på én gang, men med dele af den, så de bliver forberedt på at kunne arbejde med den i sin helhed i de senere klassetrin.

Det handler om at få eleverne til at sætte matematik på deres hverdag, og det kan sagtens lade sig gøre, selvom eleverne i de små klasser ikke kan arbejde med så avancerede modeller.

Marie Proschowsky

”Med mine elever i 3. klasse har jeg for eksempel kørt en problemstilling om en ishandler, der har solgt for 38 kroner is, men ikke har skrevet ned, hvor mange is, han har solgt. Så får eleverne at vide, at de forskellige is koster det og det, og så skal de komme med bud på, hvordan man kan finde ud af, hvor mange af hver slags is, ishandleren har solgt. Her er det vigtige så at se på, hvad eleverne har tænkt og overvejet for at komme frem til deres resultat, og vi arbejder her meget med at lytte til hinanden, så de lærer, at naboen kan have ret, selvom hun ikke har det samme facit. Det handler også om at lære kritisk tænkning,” siger Marie Proschowsky.

Hun forklarer, at det kan være svært for eleverne, at der pludselig ikke længere kun er én rigtig løsning, og at det ikke så meget er løsningen, men hvordan man når frem til den, der er interessant. Hun har dog selv oplevet, at det er noget, som de rimelig hurtigt vænner sig til, blandt andet ved at læreren sørger for, at der bliver samlet op på de forskellige overvejelser, så der bliver sat ord på dem.

Læs om Reflex – det nye matematiksystem til 0.-1. klasse, som Marie har været med til at udvikle

KREATIVE LØSNINGER
Marie Proschowsky har også andre gode råd til lærere, der gerne vil fokusere mere på modelleringskompetencen:”Målet er at sørge for, at eleverne selv kan finde på kreative løsninger, og at de tør præsentere dem. Det handler om at gøre det virkelighedsnært, så eleverne kan relatere til det, og så er det meget vigtigt at lære dem hele det undersøgende element, hvor det handler om at prøve sig frem. For det er jo en anden måde at tænke matematik på. I begyndelsen kom de dygtige elever typisk med flere løsninger, mens de mindre dygtige måske kun kom med den mest oplagte. Men efter de første måneder, da vi havde prøvet det nogle gange, gik det meget bedre for de svagere, også fordi de havde lyttet til de andre. For dem, der tvivler på deres evner i matematik, kan det være svært, men når de så hører andre sige det, får de også mod på det. Så det er også en kultur om at lytte til hinanden, man skal skabe i klassen,” siger hun.

Det handler om at gøre det virkelighedsnært, så eleverne kan relatere til det, og så er det meget vigtigt at lære dem hele det undersøgende element, hvor det handler om at prøve sig frem.

Marie Proschowsky

3 gode råd fra Marie Proschowsky
Se et eksempel på, hvordan Marie Proschowsky underviser i modellering i indskolingen og få hendes 3 gode råd

.

Video: Daniel Hjorth/Ontape Fotos: Daniel Hjorth