Gå til hovedindhold

Der er ingen modsætning mellem bøger og tablets

Som forfatter til matematikbøger og udvikler af digitale undervisningsforløb for forlaget Alinea har Mie Bang, lærer på Antvorskov Skole ved Slagelse, et ben i hver lejr. Hun mener, at bøger og digitale undervisningsforløb har hver deres styrke og tilsammen gør undervisningen bedre.

daniel_hjorth_alinea_miebang_highres_006.jpg

Man kan blive så begejstret for digitale undervisningsforløb, at man helt glemmer matematikbøgernes forcer. Omvendt kan man være så skeptisk over for det nye, at man overser de styrker, der ligger i det digitale.

Det fortæller Mie Bang, der underviser i matematik i indskolingen på Antvorskov Skole ved Slagelse.

Daniel Hjorth

Hvad er fordelen ved de digitale læremidler?
”Når eleverne sidder med matematikbogen, kræver det, at jeg kommer forbi og tjekker, om resultaterne er korrekte, men det klarer computeren for mig. Min rolle bliver anderledes, fordi jeg får bedre tid til at tale med dem om, hvordan de skal løse opgaven, og hvad deres fejl skyldes. De digitale løsninger kan også være kodet sådan, at opgavernes sværhedsgrad retter sig efter den enkelte elevs niveau, og dermed bliver det lettere at differentiere undervisningen.”

Hvad er så de trykte matematikbøgers styrke?
”Jeg bruger faktisk stadigvæk bøgerne meget. Når vi har en bog, har vi et fælles udgangspunkt, der er kendt for eleverne. De kan nemt se, hvor vi begynder, og hvor vi skal hen, og den sikkerhed har mange af børnene stadig brug for. Dertil kommer også, at eleverne får lært at skrive tal og regnestykker og tegne geometriske figurer i hånden, og det er også en vigtig del af indlæringen.”

Er der andre vigtige forskelle?
”Det er min oplevelse, at bøgerne lægger op til ro og eftertænksomhed, mens de digitale forløb giver plads til mere kreativitet i form af lege og opfindelser, børnene skal lave – igen er det hver ting til sin tid.”

Daniel Hjorth

Hvordan vælger du så, om børnene skal bruge tablets eller bøger?
”Jeg ser det ikke som et skarpt valg, for de to muligheder supplerer hinanden. I øjeblikket ganger vi i 3. klasse, og nogle af eleverne har det fint med den ene måde, der findes i bogen, mens andre har brug for andre metoder, som vi kan finde i det digitale materiale. Det handler meget om at se på, hvad eleverne har brug for, og det er sjældent, at jeg tilrettelægger forløbene ens for to klasser på samme klassetrin.”

Hvad siger eleverne til henholdsvis bøger og tablets?
”Jeg lavede lige for sjov en rundspørge i en af mine klasser, og 22 ud af 26 valgte computeren, men de vil ikke undvære bøgerne, og flere spurgte, om ikke man kunne vælge begge dele.

Det er min oplevelse, at bøgerne lægger op til ro og eftertænksomhed, mens de digitale forløb giver plads til mere kreativitet.

Mie Bang 

Hvad er det, der gør de digitale læremidler attraktive for børnene?
”De her unger er jo vokset op med alt det digitale, så jeg tror ikke, det er computerne i sig selv, men det handler om, at de bliver mere involveret i læringen, når de bruger tablets. De skal være mere kreative og tænke ud af boksen i forhold til tavleundervisningen, og selvom det giver mere uro, drejer samtalerne børnene imellem sig stort set altid om, hvordan de kan løse et problem, eller om at de har prøvet noget i virkeligheden, som svarer til opgaven. Jeg oplever mange, der ser undervisningen på computer som et spil, de skal hjem og spille videre på, når de kommer hjem fra skole.”

Det lyder, som om du alligevel er mest begejstret for digital undervisning …?
”Sådan skal det ikke forstås. Hvis jeg gør al min undervisning op, bruger jeg faktisk mere tid på bøgerne end på computeren – ikke mindst fordi jeg bedre kan sikre mig, at alle er med, når vi begynder på et nyt emne. Jeg oplever, at børnene også godt kan lide at sidde med bøgerne og træne forskellige opgaver i en fysisk bog – der breder roen sig i klasseværelset på en helt anden måde, måske fordi de fornemmer, at her er noget, som vi alle sammen er fælles om.”

Daniel Hjorth