Gå til hovedindhold

5 gode råd til matematisk modellering

Claus Auning, lektor på læreruddannelsen på UC Syd, har en håndfuld anbefalinger til, hvordan man kan bruge matematisk modellering i tværfaglige projekter, så matematikfaget står stærkere sammen med naturfag.  

artikel-5goderaad.png

1. Viden først – så modellering
I tværfaglige projekter, hvor matematik indgår, bør du kun bruge modellering i forhold til den matematiske viden, som eleverne allerede har. De skal ikke lære nyt. Modellering handler om at åbne elevernes øjne for matematikkens anvendelsesmuligheder i praksis. Hvis du tilføjer et formål om, at de skal lære nyt, kommer du let til at definere, hvad de skal, og så forsvinder oplevelsen af, at deres valg bestemmer resultatet, og at matematik kan bruges i virkeligheden.

2. Brug kun modellering, hvor det giver mening
Forløb skal planlægges inden for områder, hvor begge fag får plads. Claus Auning oplevede selv, at undervisningen med udgangspunkt i oversvømmelsen i en by med dets opgaver om flader og arealer og rumfang og vand, der løber, blev meget virkelig for eleverne. Til gengæld blev matematikken for svær, da han forsøgte med et projekt om en tankvogn, der imploderede, og hvor det handlede om tilstandsligningen for en ideal gas. (forholdet mellem tryk, temperatur og volumen). 

3. Lyt til hinanden
Udgangspunktet i matematik og naturfag er ikke altid det samme, så lærerne skal lytte til hinanden for at forstå, hvad hver især kan bidrage med og ønsker at opnå med projektet. Inklusivt hvad de synes de hver især har af begrænsninger som for eksempel matematiklærerens følelse af ikke at være helt skarp på, hvad biodiversitet er, eller ikke at kende de enkelte planter i projektet. 

4. Lav selv modellerne først 
Inden du første gang starter et forløb med eleverne, bør du selv bygge og tegne modeller først. Har du selv været igennem processen bare én gang, forstår du lettere de vanskeligheder, som eleverne kan opleve undervejs.  Samtidig bliver du dygtigere til at spørge ind til processen, når eleverne er i gang. Og det bliver spændende, når du oplever, at eleverne laver deres helt egne og anderledes modeller, end du selv gjorde.   

5. Lad eleverne arbejde frit  
Når du arbejder med modellering, er der ikke er ét facit. Lad eleverne arbejde frit og selv tegne deres egne modeller. Læreren må aldrig tegne på elevernes modeller, uanset hvor fristende det kan være for at hjælpe dem videre. Forståelsen sker gennem modelleringen, og derfor må læreren overveje andre måder end direkte hjælp, hvis eleverne går i stå. Mangler de noget praktisk viden for at kunne bygge eller tegne deres modeller, må du finde måder at hjælpe dem med det.