Gå til hovedindhold

Velkommen i første

Det er første skoledag i første klasse, og som du står oppe ved tavlen, kan du sagtens mærke de 25 elevers forventningsfulde blik, der hviler på dig. Hvad du også kan mærke, er forældrenes blik. For ikke nok med du byder velkommen til de små, så byder du samtidig velkommen til deres forældre, for på sin vis starter de også i 1. klasse — igen. Nu er det din opgave som dansklærer at guide både elever og forældre frem mod læsningens ædle kunst.

velkommen_i_foerste-1024x722.jpeg

Mit absolut bedste fif er at invitere forældrene med ind i undervisningen, om ikke bogstavelig talt, så ved at lade dem forstå, at I nu er sammen om den opgave, det er at lære børn at læse. At blive en sikker læser, der både afkoder og forstår det læste, er ikke noget, der magisk sker henne i skolen, det sker gennem hele barnets dag.

Allerede i 0. klasse introduceres børnene for bogstavets tre alfabeter: bogstavets navn, lyd og form. På første forældremøde er det en god idé at introducere forældrene for det samme og tydeliggøre, hvordan de hjemme kan støtte deres barn ved at have fokus på alle tre elementer.

IDEER TIL, HVORDAN FORÆLDRE STØTTER DERES BARNS LÆSNING
Leg bogstavdetektiver og gå på jagt alle steder efter bogstaver: i avisen, på computeren, på skilte, når I køber ind. I kan starte med barnets forbogstav og derefter gå videre til de andre bogstaver. Når barnet har styr på størstedelen af bogstaverne, kan I være bogstavdetektiver, der går på jagt efter vokaler eller konsonanter.

Leg lydfindeleg, hvor barnet skal finde ting, der starter med en bestemt lyd. Gå på jagt hjemme eller udenfor efter alle de ting, der starter med den bogstavlyd, I har fokus på.

Bogstaver kan skrives, de kan tegnes og males, de kan formes i modellervoks, de kan laves i dej og spises, de kan formes med snor, de kan bygges i Lego, de kan skrives med kastanjer, og de kan blive til pynt på en pizza.

Forklar forældrene, at du i læseundervisningen bruger bogstavernes lyde frem for navne.

Inviter forældrene til at deltage et par gange om ugen i skolens læsebånd. Hvis I ikke har det, kan I starte et morgenmodul eller to om ugen med Stjernestund, hvor alle børn læser med en voksen.

Jeg organiserer det på den måde, at jeg har en kasse med bøger, og så sidder forældrene med deres barn og læser. På den måde kan du som lærer hjælpe forældrene med to ting; dels at forældre og børn bruger bogstavernes lyde frem for navne, og dels i at finde bøger i en passende sværhedsgrad.

Gennem hele indskolingen er det vigtigt, at børnene hjemme og på skolen præsenteres for mange forskellige slags bøger. Der er dem, der skal læses højt, og her er jeg fortaler for et bredt syn på god børnelitteratur. Jeg synes, børn skal præsenteres for mange forskellige genrer og typer af tekster og bøger. De bøger, børnene læser selv, skal vælges med omhu og skal passe til børnenes læsefaglige niveau. Med andre ord så skal barnet nogenlunde kunne læse en side selv, før jeg mener, at det er en passende selvlæsningsbog. Jeg giver forældrene den tommelfingerregel, at hvis barnet skal have hjælp til mere end to ord på én side, så er bogen for svær.

Vælg bøger ud fra børnenes interesse. Hvis kattens pleje er det mest sagliggørende, ja – så vælg da en fagbog om det, og udvid evt. efterfølgende med at præsentere en skønlitterær bog, hvor der optræder en kat.

Sommetider sker det, at forældre glemmer, hvor stor en rolle de spiller i deres børns læseudvikling. Derfor kan det være en god idé med en god gammeldags huskeseddel med gode råd til læsning hjemme.

GODE RÅD TIL FORÆLDRENESÅDAN STØTTER DU DIT BARNS LÆSEUDVIKLING

 • Prioriter højtlæsningen hver dag, også selvom barnet har knækket læsekoden.
 • Hav fokus på de tre alfabeter; at hvert bogstav har et navn, en lyd og en form.
 • Inddrag dit barn, når der skrives indkøbssedler, huskelister, postkort, fødselsdagskort og invitationer.
 • Gør bogstaver tydelige og let tilgængelige. Det kan være bogstavmagneter til køleskabet eller en kasse med skumgummibogstaver.

NÅR DU LÆSER HØJT FOR DIT BARN

 • Lad barnet være med til at vælge bogen, og husk at introducere forskellig slags litteratur og forskellige genrer.
 • Sæt jer tæt sammen, så dit barn kan kigge med i bogen og se de ord, du læser.
 • Snak om handlingen i bogen.
 • Forklar de ord, barnet ikke kender.
 • Lad det blive en rar og rolig læsestund.

NÅR DIT BARN LÆSER HØJT FOR DIG

 • Vær tålmodig. Lad barnet prøve selv først.
 • Hvis dit barn går i stå, så foreslå ham/hende at se på det første bogstav og sige bogstavets lyd. Lad barnet hente hjælp i billederne. Husk at bruge bogstavernes lyde frem for deres navn.
 • Du skal ikke afbryde, hvis dit barn læser forkert, kun hvis fejlen ødelægger forståelsen.
 • Det er vigtigt, at du opmuntrer og roser dit barn.