Gå til hovedindhold

Uundværligt brætspil sætter spot på, hvordan lærerteams styrker elevernes sprog

En af dine elever rækker aldrig hånden op. Hvad kan grunden være?
Tænker du nogensinde højt i klassen? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Hvordan er de sproglige kompetencer i din klasse?

sprogpaaspil-web_uge14_1950x700.png

Det er nogle af de mange spørgsmål, du og dine kollegaer får lov til at tænke højt om, hvis I kaster jer ud i spillet Sprog på spil.

Sådan spiller I hinanden bedre
Spillet er udviklet, for at sætte spot på de mange måder sproget optræder på i hverdagen, og for at give jer som fagteam et redskab til at blive bevidste om sprogets betydning, og til at udvikle en fælles praksis for, hvordan elevernes sprog kan styrkes.

”Når man ser på den enkelte lærer indenfor hvert lærerteam, har de hver især mange kompetencer og erfaringer med sproglig udvikling indenfor deres respektive fag. Men hvordan får vi de kompetencer og erfaringer i spil, så de kommer til gavn for hele teamet, hele afdelingen, hele skolen? Det sker for sjældent, at vi deler vores sproglige erfaringer, kompetencer og holdninger, og derved ”spiller vi ikke hinanden bedre” i vores arbejde, ” fortæller Alwin de Groot, som har udviklet spillet. Han kommer selv fra Holland, og har gennem mange år arbejdet med elevernes sproglige kompetencer.

Spørgsmål, der baner vejen for vidensdeling 
Gennem spillet skal lærerteamet ikke kun reflektere over egen praksis. Spillet har også ’elevkort’, hvor du og dine kollegaer bliver stillet over en række situationer, som de opleves af eleverne. Elevperspektivet er med til at udvide teamets fælles forståelse af både dagligdagens dilemmaer, og sammen kan der udvikles nye praksisser, som kommer eleverne til gode. 

”Sprog på spil giver os mulighed for at dele ud af vores praksis, dele det, som virker i vores daglige undervisning. Vi får mulighed for at fortælle om de sproglige aktiviteter, vi igangsætter, dele det, vi lægger vægt på i vores sproglige arbejde, og vi får mulighed for at opdage og udfordre vores eget sproglige ståsted.”

Fire gode råd til at få det bedste Sprog på spil
Alwin de Groot giver følgende fire råd, hvis du og dit lærerteam vil have det bedste ud af spillet og systematisere jeres arbejde med elevernes sproglige kompetencer:

Spil hyppigt 
Man behøver ikke at spille spillet færdigt for at få noget ud af det. At spille spillet 8 gange i 15 minutter giver på et år større udbytte end at spille kun en gang, 2 timer i træk.

Tænk højt
Du må gerne tænke højt. Det vil hjælpe dine holdkammerater. Der er ofte flere vinkler på et svar. At diskutere et sprogligt emne grundigt, giver større gevinst for teamet, end mange korte svar.

Fat pennen 
Skriv jeres aha-oplevelser og gode ideer ned, mens I spiller spillet. Og afslut gerne med at skrive to til tre mål ned, som teamet ønsker at have fokus på i den kommende tid.  

Få andre perspektiver med
Vælg nogle få spørgsmål og lad dine elever besvare dem. Det kan være deres svar overrasker og giver nyt input til, hvordan I arbejder med de sproglige kompetencer.

gettyimages-1129801864.jpg

Sprog på Spil

Er til jer der gerne vil arbejde med at udvikle jeres elevers sproglige kompetencer. Spillet hjælper jer med at blive klogere på jeres nuværende praksis, elevernes situation og jeres ønsker om en styrket fælles praksis i fremtiden.