Gå til hovedindhold

5 gyldne skriveråd fra Skrivevejen

Gør dine indskolingselever klar til at kaste sig ud i alle mulige skriverier med Skrivevejens bedste skriveråd!

skrivevejen_artikel-top.jpg

Mogens og Marianne Brandt Jensen brænder for skrivning, og denne passion kommer tydeligt til udtryk i de mange læremidler, de har skabt til danskundervisningen.

De to forfattere står fx bag Skrivevejen, som skal give eleverne en god start på deres skriveudvikling.

Kender du ikke Skrivevejen? Så kan du hoppe på her, hvor Mogens og Marianne giver deres bedste skriveråd. Til sidst finder du en sjov skriveopgave, som du kan bruge med dine elever.  

1. Opbyg ordforrådet - og giv eleverne sprogets centrale byggeklodser 
Mange elever i indskolingen og på mellemtrinnet har i almindelighed for lille et ordforråd. De har ofte svært ved at læse og skrive tekster i de forskellige fag og ved at udtrykke sig tydeligt og præcist. 

Med et stort ordforråd bliver eleverne i stand til at udtrykke sig præcist og varieret både i tale og på skrift. Derfor er det vigtigt, at de får strategier til at lære og huske nye ord, så de på sigt bliver gode læsere og skrivere.  

2. Følg elevernes skriveudvikling tæt – det hjælper både dig som lærer og dine elever 
Ved opmærksomt at følge elevernes skrivning får du et godt indblik i den enkelte elevs skriveudvikling. 

Sørg for, at eleverne møder mange forskellige oplæg til skrivning, som giver dig mulighed for at følge deres skriveudvikling. Evaluer løbende de tekster, eleverne skriver, så du lettere kan vurdere, hvor langt den enkelte elev er kommet, og hvordan du kan stilladsere elevernes skriveudvikling fremadrettet.  

3. Vejledning og modellering er vejen til succes 
For at få succes med deres skrivning er det vigtigt, at eleverne vejledes før, under og efter skrivningen. 

Indled hver skriveopgave med en samtale, så eleverne bliver bevidste om, hvad de kan skrive og får klargjort deres tanker og ideer. Nye skriveområder og læringsstrategier skal modelleres og stilladseres for eleverne, før de selv skal forsøge sig.  

Elevernes skriveforsøg skal mødes med opmuntring og anerkendelse. Når deres tekster bliver læst eller lyttet til af andre, oplever de, at det, de skriver, er betydningsfuldt.  

4. Skriv løs i mange forskellige genrer 
Eleverne skal skrive mange forskellige typer af tekster: bobletekster, billedtekster, beskeder, breve, e-mails, sms-beskeder, historier, personlige beretninger, faktatekster, m.m. 

De kender uden tvivl nogle af genrerne i forvejen, mens andre er knap så velkendte for dem. Derfor skal eleverne blive opmærksomme på, hvordan de forskellige genrer adskiller sig fra hinanden, og hvad der kendetegner dem hver især. 

Det giver eleverne en viden, som de kan anvende, når de skriver. 

5. Fyld grammatik i værktøjskassen – det er et vigtigt redskab 
Ved at have opmærksomhed på grammatik, giver du eleverne flere redskaber i deres værktøjskasse. Derfor er det en god ide at sætte spot på det grammatiske arbejde med ord og betydning, sætninger og ordklasser.  

Eleverne skal arbejde og eksperimentere med, hvordan ord føjes sammen til sætninger med henblik på at variere og præcisere sproget.  

Når eleverne får kendskab til grammatiske regler, bliver de mere sikre i at kommunikere. De får flere redskaber i den værktøjskasse af ord og udtryk, som de kan bruge, når de formulerer sig mundtligt og skriftligt.  

Rigtig god skrivelyst!

Gratis øvelse til dine indskolingselever
Tag på sommerferie med Kattie og superskurken Søren R. Surh. Brug denne sjove opgave med dine elever og lav jeres egen tegneserie. Opgaven er fra Skrivevejen 2.

Download opgave
 

Skrivevejen, grafik
0.-6. klasse

Skrivevejen

Vejen til gode skrivefærdigheder! 
I Skrivevejen arbejder eleverne med skrivning og sprogligt arbejde, herunder det vigtige ordforrådsarbejde. Eleverne bliver fortrolige med de forskellige skrivegenrer, og de lærer at styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst. Materialet indeholder en lang række modeltekster og eleverne stilladseres hele vejen gennem skriveprocessen.