Gå til hovedindhold

Bliv klar til prøverne i dansk, matematik og engelsk

Prøverne er lige på trapperne, derfor er gode råd dyre. Vi har samlet de bedste råd til dig, der skal have elever op til prøven i dansk, matematik eller engelsk. 

grafik-til-nyhed_eksamen.png

Vi har delt de gode råd op i tre afsnit til henholdsvis dansk, matematik og engelsk. Rådene er især til dig, der skal have elever op til prøven for første gang.  

5 gode råd til danskprøverne 
1: Husk at skelne mellem opgivelser og fordybelsesområder 
Få hjælp til at lave dine opgivelser og fordele klassens fordybelsesområder her

2: Afmystificer prøvesituationen
Vis dine elever, hvordan den mundtlige prøve foregår. Det er med til at skabe ro og overblik. Du finder videoer af både prøvesituationen og den efterfølgende votering her.   

3: Hjælp til perspektiveringen 
Perspektivering til opgivelserne er en vigtig del af prøveform B, som eleverne ofte glemmer. Husk dine elever på, at de skal perspektivere til andre opgivelser i fordybelsesområdet. 

4: Forbered eleverne på de nye vurderingskriterier 
Der er kommet nye vurderingskriterier til prøven i skriftlig fremstilling. De tre områder funktion, indhold og form indgår nu ligeværdigt i vurderingen af elevernes opgaver. Det betyder blandt andet at kravene til kildelisten og layout er lempet.  

5: Klæd eleverne på til læseprøven med læsestrategier og en god plan 
Læseprøven varer 30 minutter og består af fem tekster med i alt 50 tilhørende spørgsmål. Det giver 36 sekunder til hvert spørgsmål. Nøglen til at nå det er en bevidst brug af læsestrategier. Så lær dine elever at overblikslæse, punktlæse, skimmelæse og nærlæse, og hjælp dem med at lægge en strategi for, hvordan de vil gribe prøven an.

Alt, hvad du har brug for at vide om prøverne i dansk, finder du i prøvevejledningen.

5 gode råd til matematikprøverne 
1: Gør dine elever fortrolige med prøvesituationen  
Tydeliggør for eleverne, hvad prøven egentlig går ud på. Forklar dem rammerne, samt hvilke hjælpemidler de må medbringe til prøven. Lav evt. en tjekliste sammen, som eleverne kan tage frem, når de skal pakke tasken. 

Luk
Forløb og materialer, der hjælper jer godt på vej med matematikprøven

2: Eksemplificer opgavetyper 
Træn dine elever i de opgavetyper, som ofte viser sig i prøven. Gennemgå, hvordan opgaverne typisk bliver formuleret i prøven.  

3: Hjælp til hjælpemidler 
Gør dine elever opmærksomme på, hvilke hjælpemidler og opslagsværk de må bruge i prøven med hjælpemidler.  

4: Vær opmærksom på fejltyper 
Find et tidligere sæt til prøven uden hjælpemidler. Giv eleven fx 5 min til at se sættet igennem og notere, hvilke opgaver, de tror, de ville få fejl i. Gennemgå opgaverne med eleverne. Dette kan også gøres til prøven med hjælpemidler, så skal tiden blot tilpasses hertil.  

5: Træn den mundtlige prøve
Hvis det er muligt, er det en god idé at øve en mini-mundtlig prøve med din 9. klasse, så de er helt med på, hvordan prøve foregår, og hvad der forventes af dem.

I Klar til prøverne i matematik kan du finde alt, hvad du og dine elever har brug for at vide om de kommende matematikprøver. Der er desuden kommet et nyt kapitel i Matematikportalens prøveforberedende forløb, som behandler de mundtlige prøver, der er med i den nye forsøgsordning.

5 gode råd til den mundtlige engelskprøve 
1: Læs prøvevejledningen 
Du finder prøvevejledningen her. Husk, at prøven er todelt. Eleven skal først lave en præsentation på 5 min., og resten af prøven består af en samtale. Hele prøven tager 20 min. inklusive votering.

  

2: Skab overblik over, hvilke tekster klassen har læst 
De allerede læste tekster skaber grundlaget for tekstopgivelserne for prøven. Kortlæg 4-6 overordnede temaer, som kan knyttes til teksterne. Gør det gerne i samarbejde med eleverne.  

3: Varier teksttyper og genrer 
Tekstopgivelserne og emnerne skal repræsentere engelskfaget alsidigt. Og ikke mindst tage udgangspunkt i relevante engelske emner, som afspejler kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.  

4: Tal med dine kollegaer 
Hiv fat i kollegaer, som har prøvet det før. Se deres årsplaner og prøveoplæg – der er helt sikkert masser af hjælp og inspiration at hente.   

5: Prøv prøvesituationen af 
Brug 6-10 undervisningstimer på at lade eleverne øve sig på prøvesituationen. Det vil skabe mere ro hos eleverne, hvis de ved præcis, hvordan prøven kommer til at foregå.