Gå til hovedindhold

Et spørgsmål om dannelse

Selvom børn og unge er vant til teknologi, er det stadig vigtigt, at de forholder sig til den. Her fortæller Pernille Rosenkvist, redaktionschef for matematik, naturfag og teknologiforståelse, hvordan du griber teknologiforståelse an og klæder dine elever på til at blive bevidste brugere, som forholder sig kritisk, analyserende og skabende til teknologien.

tekartikeltopbanner.jpg

Hvorfor er teknologiforståelse kommet på dagsordenen i folkeskolen?
Selvom vi er vant til, at digital teknologi efterhånden findes overalt i vores hverdag, er vi ikke altid opmærksomme på, hvor stor en betydning den har. Det gælder både i forhold til den måde, vi bruger teknologien på, men også på den måde, teknologien “bruger” os. Derfor er det afgørende, at vores børn og unge lærer at forstå og vurdere de teknologier, som omgiver os. Det er i høj grad et spørgsmål om dannelse – og dét hjælper vores teknologiforståelsesportal med at stille skarpt på.

Hvordan er Teknologiforståelsesportalen bygget op?
Portalen er bygget op som et fleksibelt undervisningsmateriale med mange muligheder. Det er enormt vigtigt for os i redaktionen, at portalen er lettilgængelig for lærerne, samtidig med at forløbene er motiverende og fagligt relevante for eleverne. Vi forsøger hele vejen igennem at holde både lærere og elever i hånden med masser af lærervejledninger, eksempler og varierende opgaver.

Hvor skal jeg starte?
Vi anbefaler, at du starter med de fire kompetenceforløb, som findes til indskoling, mellemtrin og udskoling. Bagefter kan du frit arbejde med vores projektforløb, hvor eleverne skal bruge de kompetencer, de lige har lært. Du kan også give dig i kast med værktøjsforløbene, hvor eleverne tilføjer nye, digitale teknologier og færdigheder til deres værktøjskasse. Hvis du vil undervise mere fagspecifikt, kan du give dig i kast med vores forløb, som sætter teknologiforståelse i en fagfaglig kontekst.

Hvor tit opdaterer I portalen med nye forløb?
Det går ikke stille for sig på Teknologiforståelsesportalen. Vi udgiver hele tiden nye, spændende, sjove og fagligt stærke forløb, som både kan bruges i teknologiforståelse som selvstændigt fag og som teknologiforståelse i andre fag, fx dansk, matematik eller samfundsfag.

Er der forløb, du kan anbefale?
Teknologiforståelsesportalen har masser af kreativt og fagligt stærke undervisningsmaterialer til elever fra ind- skoling til udskoling. Vi har hørt fra lærere, at de er glade for vores forløb om fx de fire kompetenceområder inden for teknologiforståelse. Vi ved også, at de aktivt bruger de tilhørende plakater både i klassen og i fagteamet.

Har I nogle gode råd til, hvordan jeg får alle elever med i undervisningen?
Vær nysgerrig, og gå på opdagelse sammen med eleverne. Teknologiforståelse er et meget undersøgende fag med æstetiske læreprocesser, hvor der ikke nødvendigvis findes rigtige eller forkerte svar, men masser af refleksion, aha- oplevelser, kritisk tænkning, dialog og stor skaberglæde. Der er stor variation og masser af udfordringer i portalens forløb, så prøv dig frem, og oplev, hvilke opgaver der tænder netop dine elever.

kampagnetekartikel.jpg

Teknologiforståelsesportalen

Teknologiforståelsesportalen klæder eleverne på til at blive bevidste brugere og udviklere af digitale artefakter. Det kan fx være gennem forløb, hvor de lærer at kode robotter, at designe matematikspil, eller hvor de går i dybden med fake news og medier.