Gå til hovedindhold

Lær dine elever at undersøge i matematik

Mange elever har svært ved at arbejde undersøgende med matematik. De er vant til at suse hurtigt gennem opgaverne. For så har de ikke lektier for. Men den går ikke, når der står undersøgende matematik på skemaet. Her findes vejen til det gode resultat i dialogen og modet til at turde at begå fejl.  

alinea_1200x628_nhb_kontex2_1.jpg

Undersøgende matematik har efterhånden fået godt fat i matematikundervisningen. Men for både elever og lærere er det stadig en svær disciplin. Eleverne skal selv tage initiativ og kunne forklare, hvordan de er kommet frem til en løsning, og ikke hvad løsningen er. Der er nemlig ikke nødvendigvis et korrekt svar på en undersøgende matematikopgave. For lærernes vedkommende er udfordringen netop at lære eleverne dét. 

Susanne Schulian, matematikredaktør hos Alinea, har i samarbejde med de tre forfattere Niels Jacob Hansen, Lars Busch Johnsen og Bent Lindhardt lavet KonteXt+ 7-9, Lær at undersøge. Et materiale, der har til formål at lære elever, hvad det vil sige at undersøge i og med matematik.  

“En af de store udfordringer for elever, når de skal arbejde undersøgende, er, at de ikke kan komme frem til et resultat med det samme. De skal lære, at de kan og må fejle. Elever skal prøve sig frem. Og det er ikke sikkert, de går den rigtige vej med det samme. Men netop erkendelsen af, at ‘denne her vej ikke var farbar, så jeg prøver noget andet’, er enormt vigtig,” fortæller Susanne Schulian. 

Luk
8 strategier til at arbejde undersøgende

Led efter mønstre 
Eleverne undersøger, om der er sammenhænge mellem de data, de undersøger. Arbejder eleverne systematisk, er det nemmere for dem at finde mønstre.   

Brug hjælpemidler 
Eleverne bruger konkrete hjælpemidler til at synliggøre, hvad problemet handler om. Digitale hjælpemidler kan håndtere store datamængder og kan hjælpe eleverne til at skabe overblik. 

Brug “hvis … så” logik 
Eleverne bruger logisk tænkning, når de skal finde mulige svar. De anvender fx “hvis … så”-sætninger. Fx “Hvis A er tungere end B, og B er tungere end C, så må A være tungere end C.” 

Beskriv problemet 
Eleverne formulerer problemet gennem deres eget sprog. Og de taler med hinanden om, hvilke oplysninger de har, og hvilke de mangler at få styr på.  

Gæt og prøv efter 
Eleverne diskuterer mulige løsningsforslag og efterprøver dem. Ved at gætte og prøve efter flere gange undersøger de, om de kommer tættere på et godt svar på problemstillingen. 

Prøv med enkle eksempler 
Eleverne nedbryder problemet til at være så enkelt som muligt. De kan fx gøre tallene enklere, så det er nemmere at se løsninger.  

Brug tabeller eller diagrammer 
Eleverne bruger tabeller eller diagrammer til at overskue store datasæt. Fx ved hjælp af digitale hjælpemidler. 

Strategier baner vejen til forståelse 
For at kunne fastholde eleverne i det undersøgende arbejde er en af lærerens vigtigste opgaver at lytte og skabe grobund for dialog. Det er vigtigt at få eleverne til at forholde sig til, hvad de har gjort – og hvilken strategi de har brugt. På den måde guides eleverne til at komme videre.  

“Når elever arbejder undersøgende med matematik både opdager og genopdager de matematikken. De skal ikke bare bruge deres matematikfærdigheder til at løse en opgave. De skal forstå en problemstilling, som de skal prøve at løse. Og de skal lære, hvordan de kan gribe den an gennem brug af forskellige strategier,” forklarer Susanne Schulian.  

I KonteXt+ 7-9, Lær at undersøge har forfatterne udpeget otte strategier, der kan bruges til at arbejde undersøgende. Forenkling står centralt for alle strategierne. Fx kan elever gå undersøgende til værks ved at lede efter mønstre, tegne problemet eller gætte og efterprøve mulige løsninger. Alle sammen måder at forenkle en problemstilling på.  

Formålet er at øge elevernes engagement for matematikken. Men også at de kan hive strategierne frem, når de til afgangsprøven eller i den virkelige verden møder problemstillinger, de skal løse. Så har de erhvervet sig en robust værktøjskasse. Og har erfaring med at udvælge strategier, der er hensigtsmæssige for den situation, de møder.  

7 gode råd med på vejen
Hvis du har fået lyst til at kaste dig ud i at arbejde undersøgende med matematik – eller blot har brug for nogle nye inputs – så får du her syv gode råd med på vejen. De gode råd tager udgangspunkt i KonteXt+ 7-9, Lær at undersøge.  

  1. Skab rum for forskellighed blandt eleverne gennem åbne opgaver og en legende tilgang. til aktiviteterne. 
  2. Vær ikke bange for arbejdsuro, uforudsigelighed og kaos. Slip eleverne løs, og afvig fra at køre synkron matematikundervisning. 
  3. Hav fokus på iscenesættelsen af problemstillingen, I skal arbejde med. Og tænk gerne i at bruge visuelle elementer til overdragelsen. 
  4. Vær på forkant med eleverne og sæt dig ind i problemstillingen, I skal arbejde med. Du vil lettere kunne hjælpe eleverne videre i deres undersøgelse, når du selv kender til løsninger.   
  5. Læg vægt på, at vovemod er vigtigt. At turde fejle er en central ting, når man arbejder undersøgende med matematik. 
  6. Lyt til eleverne og lad dem køre ud ad den tangent, de har sporet sig hen på. Undervejs får eleverne måske selv en erkendelse af, at de skal ændre retning.
  7. Sørg for at afsætte tid til opsamling. Her får du eleverne til at sætte ord på og reflektere over deres metode. Bevidstheden om, hvordan de arbejder, er roden til at få elever til at arbejde undersøgende med matematik. 
kontext_7-9_kampagnefelt.jpg
KonteXt+ 7-9

Lær at undersøge

KonteXt+ 7-9, Lær at undersøge har til formål at lære eleverne, hvad det vil sige at undersøge i og med matematik. Materialet byder på 13 temaer, der hver består af en række aktiviteter og en problemstilling. Sammen skal eleverne finde ud af, hvilke strategier de skal tage i brug for at undersøge, og finde ud af, hvilke løsninger der er mulige svar på problemstillingen.