Gør din undervisning undersøgelsesbaseret med de seks F'er

Hvis du gerne vil gøre din undervisning mere undersøgelsesbaseret, så tag et kig på de seks F'er. 6F-modellen er nemlig et godt redskab til at arbejde med den undersøgelsesbaserede tilgang.

Rigtig mange kan se fordelene ved undersøgelsesbaseret undervisning, men for mange er det ikke intuitivt, siger lektor Lene Møller Madsen. Hun peger på 6F-modellen som et godt redskab til at få den undersøgelsesbaserede tilgang ind under huden. 

1 FORUDSÆTNING: Læreren stiller spørgsmål og får indsigt i elevernes nuværende forståelse.

2 FANG: Læreren fanger elevernes interesse via filmklip, forsøg, tegninger osv. 

3 FORSK: Eleverne udforsker emnet. opstiller hypoteser og afprøver dem. 

4 FORKLAR: Erfaringer fra forsk-fasen kobles med de videnskabelige termer om emnet. 

5 FORLÆNG: Den nye viden anvendes i andre sammenhænge. 

6 FEEDBACK: Gennem hele forløbet får læreren feedback på, hvor eleverne er, så man løbende kan tilpasse, hvad eleverne skal arbejde med. 

Kilde: Simple greb kan gøre de gamle elevøvelser mere undersøgelsesbaserede. Københavns Universitet (ku.dk)