Gå til hovedindhold

Få tænkende elever allerede i indskolingen

Undersøgende opgaver, lodrette tavler og tilfældig gruppedannelse er alle praksisser fra Det Tænkende Klasserum, som præger matematikundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen. Ifølge lærer og læremiddelforfatter Lone Anesen er der ingen grund til at vente. Eleverne får nemlig et større udbytte af undervisningen, hvis praksisserne allerede introduceres i indskolingen.

Grafik, Lone Anesen

Lige siden Lone Anesen hørte om Peter Liljedahl og Building Thinking Classrooms første gang, har hun været optaget af arbejde med praksisserne i sin undervisning. Med god grund. For det virker. Sammen med Nina Winther er hun forfatter til den helt nye opgavesamling til indskolingen Klar, Parat, Tænk, som klæder matematiklærere godt på til at arbejde med udvalgte praksisser fra Det Tænkende Klasserum. Opgaverne bygger på Lones mangeårige erfaring fra klasselokalet. Hun ved nemlig en ting eller to om, hvad der virker, og hvad der virker mindre godt. 

Hvad er det vigtigste at tænke over, når man arbejder med praksisserne fra Det Tænkende Klasserum i indskolingen? 
Det er vigtigt at komme hurtigt i gang. Yngre elever arbejder ikke koncentreret i så lang tid ad gangen, og de er ikke lige så auditive som de ældre elever. Hvis man som lærer starter timen med at snakke og forklare en masse i lang tid, så har eleverne glemt, hvad de skal, når de bliver sendt ud i elevteams. Derfor skal man give en kort introduktion til dagens opgave, og så er det bare om at komme i gang. 

Hvordan fastholder man elevernes opmærksomhed?
Den opgave, man stiller eleverne, må ikke være for stor og omfattende. De yngre elever kan ikke koncentrere sig eller stå ved en tavle i 45 min. Hvis timen skal være en succes, skal man samle op, efter eleverne har arbejdet med opgaven i 25 min. Nogle har nået meget, og andre har nået lidt, men det betyder ikke noget. Til slut samler man op og kigger på hinandens tavler. Andre gange kan man lave en fælles opsamling på lærerens tavle.

Luk
Lone Anesen

Lone Anesen arbejder som matematiklærer på Strynø Skole og matematikvejleder på Ørsted skolen.  

Hun er medforfatter til matematiksystemet Format til 1.-6. klasse og til den nye serie Klar, Parat, Tænk, der indeholder opgaver, som bygger på praksisser fra Det Tænkende Klasserum.

På Lones Instagram-profil deler hun jævnligt inspirerende aktiviteter fra sine matematiktimer. Gå på opdagelse i matematikkens verden sammen med Lone her: @loneanesen_matematik

Lone Anesen

Er der andre praksisser, som skal justeres til indskolingen? 
Jeg har prøvet at arbejde med elevteams på tre, som man gør på mellemtrinnet og i udskolingen, men der er hele tiden en for meget. Der er altid en elev, som kommer til at løbe rundt og lave ingenting. Det er mere optimalt med teams på to, når man samtidig arbejder med reglen om, at den ene elev har tussen, og den anden fortæller, hvad der skal skrives på tavlen. Så er begge elever aktiveret og fastholdt i opgaven. Hvis det kan lykkes, så er man altså kommet et godt stykke. 

Hvordan håndterer man det kaos, der kan herske i indskolingen? 
Der er altid en elev, hvis tusch ikke dur, en anden, der skal tisse, og en tredje, hvis tavle er faldet ned. Der sker altid helt vildt meget. Som lærer synes jeg, det er en tryghed at få overblik over, hvilke løsningsmuligheder der er til den opgave, eleverne er i gang med. Det er også derfor, at vi har mange løsningsforslag med til hver opgave i Klar, Parat, Tænk. Så har læreren altid noget at læne sig op ad, når nu timerne kan være lidt vilde af og til. 

Du siger, at Klar, Parat, Tænk er en af historiens mest gennemprøvede læremidler – hvorfor? 
Medforfatter Nina Winther og jeg formulerede ret hurtigt 90 opgaver. Bagefter var vi ude for at afprøve dem alle sammen, hvor vi fandt ud af, at nogle virkede supergodt. Der var dog også nogle, der var for kedelige, nogle der ikke fungerede, og andre, der var for komplicerede. Dem måtte vi lave om. Der er derfor ikke én opgave, der ikke er gennemprøvet og har været i hænderne på elever. Det er også deres løsningsforslag, vi har med i bøgerne. 

 

Klar, parat, tænk 1, 2 og 3
Klar til forudbestilling

Klar, Parat, Tænk 1, 2 og 3

Klar, Parat, Tænk er delt op i tre bøger på tre niveauer og bygger på et udtræk af de vigtigste elementer fra forskningen omkring Det Tænkende Klasserum. Hver bog indeholder 30 opgaver og en beskrivelse af, hvordan du kommer godt i gang. Opgaverne er fordelt på 3 niveauer, hvor 1 er lettest, og 3 er sværest. Opgaverne dækker over stofområderne, som eleverne møder fra 1.-3. klasse og har fokus på de matematiske kompetencer.

Hver opgave er bygget op på samme måde og varer en lektion. Du finder en kort og konkret indflyvning til opbygningen, så du bliver holdt i hånd fra start til slut og bliver fortrolig med metoden.