Gå til hovedindhold

Få gang i pæren

Når eleverne skal løse en matematikopgave, læser de typisk opgaven og går i gang med at løse den med det samme. Ifølge lektor Michael Wahl Andersen kan det betyde, at de misser helt basale informationer. Derfor har han været med til at udvikle den såkaldte pæremodel, som lægger vægt på forståelsen af opgaven, før eleverne går i gang med løsningen.

matematik-artikel.png

Normalt læser eleverne en opgave og går direkte i gang med at løse den. Men den arbejdsform kan gå ud over forståelsen. Mange elever misser helt basale informationer i teksterne, fortæller lektor Michael Wahl Andersen fra Københavns Proffesionshøjskole.

Han har sammen med Alinea udviklet en model baseret på erfaringer fra et udviklingsprojekt i Greve Kommune og en skole i København. Den er døbt pæremodellen for at vise, at vægtningen er på de procesorienterede elementer, punkt 2 og 3 i bunden af pæreformen. 

Læs op for din makker
Aktivitet med fokus på engagement, intonation og rytme. Eleverne skal aktivt forholde sig til form og indhold, når de læser op. Oplæsning understøtter tekstforståelsen. 

Genfortæl til din makker
Eleverne gengiver mundtligt teksten efter læsning. Det foregår i kronologisk rækkefølge med egne ord, men med brug af fagord og -begreber. Fokus er på at forstå problemet, ikke at finde løsninger. 

Vælg en fremgangsmåde
Eleverne lægger sig fast på en fremgangsmåde og går i gang med at afprøve den. Undervejs evaluerer de, om den fungerer, og om løsningen svarer til forventningerne. 

Find fremgangsmåder sammen
Eleverne taler sammen om forskellige måder at løse opgaven på baggrund af oplæsning og genfortællingsaktiviteterne.