Testbatteriet, komplet pakke

Dette er et screeningsmateriale til mellemtrinnet.

Tilgang
Med Testbatteriet kan du iagttage og evaluere eventuelle afvigelser hos elever med læsevanskeligheder sammenlignet med elever uden. Sammenligner man de to elevtypers resultater, kan man se markante forskelle på en række helt specifikke delområder, især når det kommer til dyslektiske elever.

Materialet kan ikke stå alene, men det kan bruges som led i en bredere vurdering af en elevs vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget.

Testbatteriet er let at gå til og enkelt at bruge, når resultaterne skal opgøres.

Indhold
Testbatteriet, komplet pakke består af én pakke med 10 noteringsark, 6 billedark og en lærervejledning.

Elever med læsevanskeligheder har brug for træning i fonologisk og morfologisk opmærksomhed og ordgenkendelse. Testbatteriet danner grundlag for handleplaner til elever med læsevanskeligheder.

Det samlede batteri ser sådan ud:

 • Hukommelsesprøver
  Sætningsspændvidde, Verbal arbejdshukommelse, Billedhukommelsestest
 • Sproglige prøver
  Udtalekvalitet, Ordmobilisering, Ordkendskab, Overbegreber, Syntaks, Semantik
 • Fonologiske prøver
  Rim, Fonemgenkendelse, Fonologisk subtraktion, Spoonerisme
 • Morfologiske prøver
  Sammensætning og afledning, Bøjning
 • Ordgenkendelse
  Helordsgenkendelse, Grafisk ordgenkendelse, Fonologisk ordgenkendelse
Læs mereLæs mindre
På lager
Pris 234,00 kr.
Total pris 234,00 kr.
Pris inkl. moms 292,50 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Niveau
Voksenhenvendt
Fag
Dansk
Antal sider
15
Udgivelsesdato
20. aug. 2004
ISBN
9788776070533
Udgave
1