2. Ruth-Viola kan ikke sidde stille

Varighed: 2-3 lektioner a 45 min

Materialer:
- Oplæsning: 2. kapitel: Ruth-Viola kan ikke sidde stille
- Opgave 2: Mund De Carlo rapper årstiderne

1. Oplæsning

Start timen med at læse andet afsnit af historien om Ruth-Viola.

Spørgsmål til teksten:

- Hvordan ser der ud i klassen, når Ruth-Viola og hendes mor kommer i skole?
- Hvordan ser der ud i jeres klasse, når I kommer i skole hver dag?
- Hvorfor tror I, at Ruth-Viola har svært ved at sidde stille?

Opgave 1: Dans med Ruth-Viola

Ruth-Viola har svært ved at sidde stille, så hun begynder at danse midt i timen. I denne opgave skal eleverne op af stolene og danse og rappe en årstid.

I kan evt. tale med eleverne om, at det er vigtigt, at de bevæger sig i løbet af skoledagen, så de også bedre kan koncentrere sig om de opgaver, hvor de skal sidde stille og fx læse, skrive eller regne.

Fortæl eleverne, at en rap er en sang med rytme og rim, og at en rap synges af en rapper.

Lyt til den danske rapper Mund De Carlo, der har lavet en rap om sommer.

I kan også finde Mund De Carlos andre rap om forår, efterår og vinter. I kan høre alle fire rap og sammen med eleverne vælge en af årstiderne til opgaven, eller I kan nøjes med årstiden sommer. I finder teksterne til rappene her.

Spørgsmål til rappen:
Fortæl, hvordan I kan høre, hvilken årstid Mund De Carlo rapper om.
Hvilke lyde, ord og rytmer har de fire rap?
Snak om, hvilke bevægelser der passer til hver årstid.
Kan I fx finde en bevægelse, som passer til sol, regn, vind …?

Hvis I har brug for inspiration, kan I se andre elever danse til årstiderne her.

Læs mere >

< Læs mindre

Mund De Carlo rapper årstiderne

Se elever danse og rappe årstiderne