Ophavsret og vilkår
 

1 Tekst og design

Ophavsrettighederne til faglige tekster, aktiviteter og design på webportalen tilhører Clio. Forfattere, der har udført bestillingsarbejdet, bliver krediteret på portalen, så det fremgår tydeligt, at de har skrevet indholdet.

2 Illustrationer og medielinks

I de fleste tilfælde anvender Clio illustrationer og medielinks, hvor ophavsrettighederne tilhører andre, men hvor Clio har fået/købt tilladelse til at anvende dem på webportalerne. De eksterne parter krediteres tydeligt.

3 Gengivelse af kunstværker

Kunstværkerne i udgivelsen er gengivet med hjemmel i aftalelicensbestemmelsen i ophavsretslovens § 24a. Rettighedshavere skal henvende sig til VISDA, Bryggervangen 8, 2100 København Ø eller på billedlicens@visda.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier, med undtagelse af kunstfotografier, er ikke omfattet.

4 Skønlitterære tekster

Kunstværkerne i udgivelsen er gengivet med hjemmel i aftalelicensbestemmelsen i ophavsretslovens § 24a. Rettighedshavere skal henvende sig til VISDA, Bryggervangen 8, 2100 København Ø eller på billedlicens@visda.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier, med undtagelse af kunstfotografier, er ikke omfattet.

5 Links CFU's streamingtjeneste

Clio har tilladelse fra AVU-medier og CFU (Center for Undervisningsmidler) til at gøre værker fra CFU’s streamingtjeneste CFU Film & TV tilgængelige for Clio-brugere gennem dybe links til tjenesten. Undervisningsinstitutioner skal dog have en AVU-Basis- eller AVU-Plusaftale (eller senere erstatning herfor) med AVU-medier samt CFU-abonnement for at kunne afspille værker på CFU’s streamingtjeneste.

6 Tidslinjer på Læringsportaler

Vores tidslinjer er lavet af Joubel, H5p.org. Tidslinjerne er implementeret med flere ændringer i styling.

7 Eksemplarfremstilling og Copydan

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints af tekster fra portalerne og portalernes eventuelle biblioteker til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern brug er tilladt, hvis der er indgået aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Print og kopiering skal således indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.

Det fremgår tydeligt ved hver enkelt tekst, hvem der har ophavsrettighederne. Det er forfatteren og/eller udgiveren (fx Clio), der har ophavsrettighederne.

8 Mangel på ophavsrettigheder

For enkelte tekster, illustrationer og medielink har det været umuligt at finde frem til den retmæssige rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.