Klar til et nyt grundsystem? Grundsystemer til matematik

Vi har systemer til matematik på alle klassetrin, og vi har lavet et samlet overblik til dig, som gør det nemt at sammenligne dem og træffe en velovervejet beslutning. 

Du klikker bare på det relevante klassetrin herunder, og så er du allerede godt på vej til at finde det grundsystem, der skal sætte retningen for din undervisning. 

Matematik i indskolingen          Matematik på mellemtrinnet           Matematik i udskolingen

Matematik i indskolingen

Læs mere >

< Læs mindre

Reflex

 • Opfordrer til dialog, refleksion og en positiv læringskultur  
 • De didaktiske hjørnesten er videnskonstruktion, den nysgerrige samtale og det anerkendende læringsrum  
 • Fokus på matematisk opmærksomhed, sproglig udvikling, bevægelse, kreativitet, engagement og fællesskab.  

Dækker 0.-2. klasse.

Gå til Reflex

Læs mere >

< Læs mindre

KonteXt+  

 • Baseret på læringshjulet, som lægger vægt på, at matematikken skal bygge på erfaringer  
 • Lægger vægt på kommunikation og bruger sproget som limen i forståelse  
 • Sætter matematikken i en meningsfuld sammenhæng gennem scenarier, der er vedkommende for eleverne.  

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til KonteXt+

Læs mere >

< Læs mindre

Format 

 • Opbygget efter læringslinjen: kursus, evaluering, værksteder, evaluering, projekt  
 • Særligt fokus på værkstedsarbejde og formativ evaluering, så du let kan differentiere din undervisning  
 • Legende tilgang til matematik, hvor der anvendes spil, lege og undersøgende opgaver.  

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til format

Læs mere >

< Læs mindre

Matematrix  

 • Spiralorganiseret efter timeglasmodellen, som skaber god sammenhæng mellem emnerne  
 • Velstrukturerede undervisningsforløb med varierede opgavetyper og klare pointer  
 • Fokus på de grundlæggende matematiske begreber og den intuitive matematikforståelse.  

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til Matematrix

Læs mere >

< Læs mindre

Matematikportalen  

 • Digitale forløb med afsæt i det lærende fællesskab og fokus på samarbejde, proces og refleksion samt det dialogisk-undersøgende arbejde  
 • Med særlige prøveforberedende forløb, som klæder udskolingseleverne godt på afgangsprøverne 
 • Stærk stilladsering, der sætter eleverne i stand til at arbejde målrettet og træffe kompetente faglige valg 

Dækker 0.-10. klasse.

Gå til Matematikportalen

Læs mere >

< Læs mindre

Matematik på mellemtrinnet

Læs mere >

< Læs mindre

KonteXt+  

 • Baseret på læringshjulet, som lægger vægt på, at matematikken skal bygge på erfaringer  
 • Lægger vægt på kommunikation og bruger sproget som limen i forståelse  
 • Sætter matematikken i en meningsfuld sammenhæng gennem scenarier, der er vedkommende for eleverne.  

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til KonteXt+

Læs mere >

< Læs mindre

Format 

 • Opbygget efter læringslinjen: kursus, evaluering, værksteder, evaluering, projekt 
 • Særligt fokus på formativ evaluering, så du let kan differentiere din undervisning 
 • Værkstederne giver mulighed for faglig fordybelse og udbygger elevernes viden fra elevbogen. 

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til Format

Læs mere >

< Læs mindre

Matematrix 

 • Spiralorganiseret efter timeglasmodellen, som skaber god sammenhæng mellem emnerne 
 • Velstrukturerede undervisningsforløb med varierede opgavetyper og klare pointer  
 • Der lægges op til at arbejde kritisk, analyserende og undersøgende med det matematiske stof, både individuelt og i grupper. 

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til Matematrix

Læs mere >

< Læs mindre

Matematikportalen  

 • Digitale forløb med afsæt i det lærende fællesskab og fokus på samarbejde, proces og refleksion samt det dialogisk-undersøgende arbejde  
 • Med særlige prøveforberedende forløb, som klæder udskolingseleverne godt på afgangsprøverne 
 • Stærk stilladsering, der sætter eleverne i stand til at arbejde målrettet og træffe kompetente faglige valg 

Dækker 0.-10. klasse.

Gå til Matematikportalen

Læs mere >

< Læs mindre

Matematik i udskolingen

Læs mere >

< Læs mindre

KonteXt+  

 • Baseret på læringshjulet, som lægger vægt på, at matematikken skal bygge på erfaringer  
 • Lægger vægt på kommunikation og bruger sproget som limen i forståelse  
 • Sætter matematikken i en meningsfuld sammenhæng gennem scenarier, der er vedkommende for eleverne.  

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til KonteXt+

Læs mere >

< Læs mindre

Matematrix 

 • Spiralorganiseret efter timeglasmodellen, som skaber god sammenhæng mellem emnerne 
 • Velstrukturerede undervisningsforløb med varierede opgavetyper og klare pointer  
 • Der lægges op til at arbejde kritisk, analyserende og undersøgende med det matematiske stof, både individuelt og i grupper. 

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til Matematrix

Læs mere >

< Læs mindre

Format 

 • Opbygget efter læringslinjen: kursus, evaluering, værksteder, evaluering, projekt 
 • Særligt fokus på formativ evaluering, så du let kan differentiere din undervisning 
 • Værkstederne giver mulighed for faglig fordybelse og udbygger elevernes viden fra elevbogen. 

Dækker 0.-9. klasse.

Gå til Format

Læs mere >

< Læs mindre

MAT10  

 • Målrettet elever med stor faglig spredning  
 • Bygger på 5F-modellen, som motiverer eleverne til fælles at undersøge, anvende kompetencer og give feedback  
 • Eleverne støttes i løbende at udarbejde redegørelser til prøven 

Dækker 10. klasse.

Gå til MAT10

Læs mere >

< Læs mindre

Matematikportalen  

 • Digitale forløb med afsæt i det lærende fællesskab og fokus på samarbejde, proces og refleksion samt det dialogisk-undersøgende arbejde  
 • Med særlige prøveforberedende forløb, som klæder udskolingseleverne godt på afgangsprøverne 
 • Stærk stilladsering, der sætter eleverne i stand til at arbejde målrettet og træffe kompetente faglige valg 

Dækker 0.-10. klasse.

Gå til Matematikportalen

Læs mere >

< Læs mindre