IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Forlagshuset Lindhardt og Ringhof
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.
Læs mere om forlaget

https://www.alinea.dk
504 , 00 kr.
630 , 00 kr.
Klar, parat, historie, Lærervejledning 3 kl., Netadgang

Klar, parat, historie, Lærervejledning 3 kl., Netadgang

Denne bog er en lærervejledning til historieundervisningen i 3. klasse.

Klar, parat, historie! Grundbog 3. klasse er enkel og overskuelig - ikke kun for den linjefagsuddannede historielærer, men også for de lærere, der ikke har historie som linje. Der veksles mellem teori og praksis, men uden at lade de teoretiske overvejelser skygge for, at det er historiefagets egenart og elevernes interesse, der står i centrum.

Indhold
Lærervejledningen er opbygget i enkeltkapitler, der svarer til hvert eneste opslag i elevbogen, så du hurtigt og effektivt kan planlægge den pågældende lektion. Hvert af disse kapitler falder i tre dele: Faglige formål, Uddybende opslag og Arbejdsforslag.

Faglige formål gennemgår blandt andet., hvordan det pågældende opslag i elevbogen styrker elevens historiske bevidsthed. Yderligere undersøger kapitlet, hvordan elevbogens opslag tjener til at opfylde folkeskolens overordnede formål – at fremme elevernes handlekompetence i et moderne demokratisk samfund - og hvorledes dette opslag forholder sig til historiefagets CKF.

I Uddybende opslag gives der en række faktuelle baggrundsoplysninger til elevbogens pågældende opslag, der naturligvis i lighed med elevbogens tekst er baseret på den nyeste forskning . Det er med til at give dig et uvurderligt pædagogisk redskab til at gennemføre din undervisning med et fagligt overblik.

I Arbejdsforslag henvises der til et illustrativt kopiark med links, som giver eleverne mulighed for selv at arbejde videre med elevbogens emner – ofte i et tværfagligt samarbejde med folkeskolens øvrige fag.

Lærervejledningen indeholder otte kopiark, som giver dig et værdifuldt evalueringsredskab

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
Hent
ISBN:
9788723529336
1. oplag 20. dec. 2017
72 sider
Niveau: 3. klasse Fag: Historie 1. udg. Forlag: Alinea Redaktør: Anne Lisbeth Olsen
630 , 00 kr.
504 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms