Klar, parat, historie! 8.kl. Lærervejledning, Netadgang

Denne bog er en lærervejledning til historieundervisningen i 8. klasse.

Indhold
Lærervejledningen til Klar, parat, historie! Grundbog 8. kl. indledes med et kapitel, der giver en kort men fyldestgørende oversigt over danmarkshistorien fra Stavnsbåndets ophævelse til Grundloven. Her er der særligt henblik på de faktorer, der tjener til at fremme elevernes demokratiske dannelse i det moderne danske velfærdssamfund.

Der veksles mellem teori og praksis, men uden at lade de teoretiske overvejelser skygge for, at det er historiefagets egenart og elevernes egen interesse, der står i centrum.

Desuden er lærervejledningen opbygget i enkeltkapitler, der svarer til hvert eneste opslag i elevbogen, så du hurtigt og effektivt kan planlægge den pågældende lektion. Hvert af disse kapitler falder i tre dele: Faglige formål, Uddybende opslag og Arbejdsforslag.

  • I Faglige formål har forfatterne lavet forslag til læseformålet i hvert enkelt kapitel i grundbogen – det letter bl.a. forståelsen af kapitlet og er formuleret således, at forfatternes ønske om at bidrage til en styrkelse af elevernes demokratiske dannelse, får pædagogisk og didaktisk vægt.
  • I Uddybende oplysninger gives der en række faktuelle baggrundsoplysninger til elevbogens pågældende opslag. Det er med til at give dig et uvurderligt pædagogisk redskab til at gennemføre din undervisning med et fagligt overblik.
  • I Arbejdsforslag henvises der, i hvert enkelt tilfælde, til et illustrativt kopiark med links, som giver eleverne mulighed for selv at arbejde videre med elevbogens emner – ofte i et tværfagligt samarbejde med folkeskolens øvrige fag.

Lærervejledningen indeholder 31 kopiark, som giver dig et værdifuldt evalueringsredskab.

Læs mereLæs mindre
Online adgang
Pris 504,00 kr.
Total pris 504,00 kr.
Pris inkl. moms 630,00 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Niveau
8. klasse
Fag
Historie
Antal sider
96
Udgivelsesdato
20. dec. 2017
ISBN
9788723529374
Udgave
1