FONOLOGIK, Hæfte 1

FONOLOGIK er et multisensorisk læse-stave-materiale i tre trin, der med udgangspunkt i en tælleteknik (tapping) træner grundlæggende principper for læsning og stavning.

På hjemmesiden: fonologik.alinea.dk findes lærervejledning med videoeksempler, facitlister og lyd, der knytter sig til materialets opgaver.

FONOLOGIK bygger på den nyeste viden om ordblindhed og er et gennemarbejdet undervisningsmateriale med fokus på lydforbindelser og systematisering af sproglyde.

Materialets særlige tælleteknik gør læsningen/stavningen mere overskuelig, idet den hjælper med at fastholde sproglydene i arbejdshukommelsen. Desuden giver teknikken en taktil/kinæstetisk fornemmelse for begrebet syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord.

FONOLOGIK henvender sig først og fremmest til voksne ordblinde, som går til ordblindeundervisning under FVU-loven. Herudover kan materialet anvendes til FVU-kursister på trin 1 samt til kursister med læsevanskeligheder på sprogskolernes DU 1 og DU 2. Endelig kan FONOLOGIK 1 anvendes i folkeskolen fra 3.-4. klasse og FONOLOGIK 2 fra 5. klasse og opefter.

Materialet består af to engangshæfter: FONOLOGIK 1 og 2.

  • FONOLOGIK 1 arbejder med det grundlæggende princip for læsning og stavning - at der til hvert bogstav hører én lyd. Der arbejdes udelukkende med standardudtaler i dette hæfte.
  • FONOLOGIK 2 bygger videre på de lærte bogstavlyde og præsenterer de hyppigste betingede udtaler.
Læs mereLæs mindre
På lager
Pris 144,00 kr.
Total pris 144,00 kr.
Pris inkl. moms 180,00 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Fag
Dansk
Antal sider
88
Udgivelsesdato
22. jun. 2022
ISBN
9788723561640
Udgave
2