Fart på dansk, Lyt, tal, læs og skriv, Elevhæfte

Lyt, tal, læs og skriv er udviklet til nyankomne elever, der er i et modtagetilbud sammen med andre elever, og er til den lærer, der ønsker at arbejde andetsprogsdidaktisk sammen med en gruppe elever.

Kapitlerne tager udgangspunkt i elevernes verden, f.eks. mig selv, der hvor jeg bor, året rundt, krop og sundhed, og bringer deres kommunikative kompetencer i spil, så de hele tiden veksler mellem at lytte, tale, læse og skrive.

Hæftet stilladserer elevernes læring og er med til at give dem et sprogligt fundament med både højfrekvente ord, før-faglige ord og sprog- og læringsstrategier, så de hurtigt bliver aktive sprogbrugere og kan deltage i modtagetilbuddet og senere i almenundervisningen. Materialet understøtter elevernes egne sproglige ressourcer og giver mulighed for at differentiere undervisningen med henblik på, at elever med forskellige sproglige og faglige forudsætninger bliver udfordret på deres eget niveau.

Arbejdet i dette hæfte kan med fordel suppleres med øvelser i Ord og begreber med CL/Web og Bogstaver og tal.

Læs mereLæs mindre
På lager
Pris 108,00 kr.
Total pris 108,00 kr.
Pris inkl. moms 135,00 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Niveau
Mellemtrin-6. klasse
Fag
Dansk som andetsprog
Antal sider
88
Udgivelsesdato
27. okt. 2016
ISBN
9788723516572
Udgave
1