Denførstelæsning.dk

0.-2. klasse | Digitalt læremiddel

Denførstelæsning.dk  tager udgangspunkt i sjov og motiverende læse- og skrivetræning og viser eleverne vejen fra læsning og stavning af lydrette ord mod læsning og skrivning af mere komplekse tekster.

Denførstelæsning.dk bygger på samme principper som de kendte bøger, men tilbyder nye opgaver og digitale læringsspil. Det giver dig et nemt og sikkert redskab til løbende at evaluere, om eleverne når deres individuelle læringsmål.

 

 

Ønsker du at købe?

Benyt bestillingsformularen via linket nedenfor eller kontakt kundeservice på tlf: 70 25 46 66.

BESTIL HER 

 

Læs mere >

< Læs mindre

    Den Første Læsning koster:

 2.000KR. 
        Indskoling 

    Prisen er pr. år pr. klasse for den valgte portal.
    Der skal betales for alle skolens klasser i målgruppen.
    Vælg mellem: indskoling 0.-2. kl.

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge Denførstelæsning.dk

 • Eleven arbejder hele tiden ud fra det niveau, eleven er på og i sit eget tempo, så det føles let at lære
 • Eleverne kommer først videre til næste niveau, når de har haft succes på det niveau, de befinder sig på

Læs mere >

< Læs mindre

 

 • Det er nemt for eleverne at bruge uden din hjælp – frigiver tid, så du kan komme rundt til flere elever
 • Giver dig mulighed for at undervisningsdifferentiere – både for de fagligt svage og stærke elever.

Læs mere >

< Læs mindre

Både bøger og digitalt læremiddel

Den første læsning består både af bøger og det digitale læremiddel. Denførstelæsning.dk bygger på samme principper som de kendte bøger, men tilbyder nye opgaver og digitale læringsspil.

Med Denførstelæsning.dk styrkes skolens digitale satsning. Man arbejder ud fra samme forskningsbaserede metode og læringssyn som med Den første læsning-bøgerne, hvilket understøtter sammenhængende læring på et fagligt solidt grundlag. Det analoge materiale sikrer en grundig fælles gennemgang i klasselokalet, mens eleverne med det digitale materiale kan arbejde i eget tempo.

Med Denførstelæsning.dk får du som lærer et nemt og sikkert redskab til løbende at evaluere, om eleverne når deres individuelle læringsmål.

Se mere på www.denfoerstelaesning.dk

Læs mere >

< Læs mindre

Trin 0: Ida og Emil på eventyr 

Tag med Ida og Emil ind i eventyrenes verden. Det hele foregår på Denførstelæsning.dk.
Det digitale materiale tager udgangspunkt i sjov og motiverende læring og forbereder eleverne til læsning på et forskningsbaseret grundlag.

Lyden af bogstaver
Forskning viser, at arbejdet med at kombinere bogstav og lyd bør have en central rolle i undervisningen i indskolingen. Det er vigtigt, at eleverne får lejlighed til at øve sig i deres eget tempo. Ida og Emil på eventyr gør det nemt at organisere denne differentiering.

Sproglige fokusområder
Ida og Emil på eventyr er bygget op omkring seks kendte eventyr og 36 læringsspil, der tager udgangspunkt i forskellige scener fra eventyrerne. Spillene fører eleverne gennem niveaudelte sproglige aktiviteter inden for:

 • Bogstavkendskab
 • Fonologisk opmærksomhed
 • Lydanalyse
 • Lydsyntese
 • Ordkendskab
 • Sprogforståelse

Denne opdeling gør det muligt at tage udgangspunkt i elevernes resultater fra den obligatoriske sprogvurdering ved skolestart og arbejde individualiseret med de forskellige sproglige aktiviteter.

Spillene er opbygget, så eleverne ikke kan komme videre til et nyt niveau, før de har haft succes på det niveau, de befinder sig. Dette er i sig selv motiverende for at opnå den nødvendige sikkerhed. Eleverne kommer igennem stoffet præcis så mange gange, at de ikke bare kan gennemføre spillet, men også kan udnytte deres færdigheder på næste niveau.

Denførstelæsning.dk Trin 0 består af:

 • 36 læringsspil på forskellige niveauer - i alt 1.800 opgaver 
 • 6 oplæsningsmoduler 
 • 6 skrivemoduler 
 • 6 quizmoduler.

Læs mere >

< Læs mindre

Trin 1: Ida og Emil knækker koden

Ida og Emil knækker koden er digital læsetræning bygget op omkring sproglige aktiviteter, klassiske fortællinger og lydrette læs-selv-tekster. Ved at gennemføre en række læringsspil knækkes den kode, der åbner op til en ny verden fuld af tekster, som eleverne kan høre, skrive og læse på egen hånd. Spillene fører således eleverne gennem niveaudelte aktiviteter.

Fra lyd til læsning
Forskning viser, at tilegnelse af en lydlig baseret læse- og skrivestrategi bør have en central rolle i undervisningen i indskolingen. Det er vigtigt, at eleverne arbejder med læsning og stavning i deres eget tempo. Ida og Emil knækker koden gør det nemt at organisere denne differentiering.
Aktiviteterne i Denførstelæsning.dk er varierede og opbygget, så eleverne ikke kan komme videre til et nyt niveau, før de har haft succes på det niveau, de befinder sig. Eleverne får konsolideret deres lydlige viden og udvikler den selvstændige læsning og stavning på et sikkert lydligt grundlag.

Læsefaglige fokusområder
Ida og Emil knækker koden er digital læsetræning bygget op omkring sproglige aktiviteter, klassiske fortællinger og lydrette læs-selv-tekster. Ved at gennemføre en række læringsspil knækkes den kode, der åbner op til en ny verden fuld af tekster, som eleverne kan høre, skrive og læse på egen hånd. Spillene fører således eleverne gennem niveaudelte aktiviteter inden for:

 • Lydlig analyse/syntese
 • Stavning af lydrette ord
 • Læsning af lydrette ord
 • Sætningslæsning
 • Ordkendskab
 • Sprogforståelse

De digitale læs-selv-historier kommer begynderlæseren i møde med korte, lydrette ord og mange gentagelse og indeholder følgende elementer:

 • Dynamiske illustrationer
 • Lydlig oplæsningsstøtte
 • Tekstintegrerede øvelsesspil
 • Forpligtende læseforståelse
 • Skriveværksted

Denne opbygning gør det muligt løbende at følge elevernes læse- og staveudvikling, at sikre alle elever den nødvendige træning på deres niveau og at arbejde individualiseret med konsolidering af en lydbaseret læse- og stavestrategi.

Denførstelæsning.dk Trin 1 består af:

 • 60 læringsspil på forskellige niveuaer – i alt ca. 3600 opgaver 
 • 8 læs-selv-historier, inkl. læse- og stavespil 
 • 8 oplæsningsmoduler 
 • 16 skriv-selv-moduler 
 • 15 quizmoduler.

Læs mere >

< Læs mindre

Trin 2: Ida og Emil mod nye mål

Følg Ida og Emil mod danskfagets nye mål i læsning, stavning og skrivning. Det hele foregår på Denførstelæsning.dk. Det digitale materiale tager udgangspunkt i sjov og motiverende læse- og skrivetræning og viser eleverne vejen fra læsning og stavning af lydrette ord mod læsning og skrivning af mere komplekse tekster.

Fra lyd til læsning
Sikker tilegnelse af en lydlig baseret læse- og stavestrategi strategi bør følges op med indlæring af supplerende ordlæsestrategier og gode skrivevaner, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med læsning og skrivning i deres eget tempo. Ida og Emil mod nye mål gør det nemt at organisere denne differentiering. 

Aktiviteterne i Denførstelæsning.dk er varierede og opbygget, så eleverne ikke kan komme videre til et nyt niveau, før de har haft succes på niveauet inden. Eleverne får konsolideret deres kendskab til de hyppigste ord på dansk og til de vigtigste regler for vokalglidning og betingede udtaler. Dermed sikres en systematisk udvikling af elevernes funktionelle læse- og skrivefærdighed.

Læsefaglige fokusområder
Ida og Emil mod nye mål er digital læsetræning bygget op omkring læsning og stavning af ord og sætninger, læsning af fiktion og fakta samt udarbejdelse af procesorienterede skriveøvelser. Som på trin 1 er der også på trin 2 mulighed for lydlig oplæsningsstøtte. Ved at gennemføre en række læringsspil opnår eleverne sikkert kendskab til de læse-, skrive- og stavestrategier, der baner vejen for flydende og selvstændig læsning og skrivning. Spillene fører således eleverne gennem niveaudelte aktiviteter inden for:

 • Stavning af ord med vokalglidning og komplekse grafemer
 • Læsning af ord med vokalglidning og betingede udtaler
 • Sætningslæsning med fokus på logiske følgeslutninger
 • Sætningsskrivning med fokus på syntaks
 • Ordkendskab og sprogforståelse
 • Læsning af fiktion med forpligtende læseforståelse på og mellem linjerne
 • Procesorienterede skriveværksteder med fokus på grafiske modeller
 • Læsning af faktatekster med forståelsesaktiviteter på tværs af teksterne

Denne opbygning gør det muligt at følge elevernes fortsatte læse- og skriveudvikling, at give alle elever den nødvendige træning på deres niveau og at arbejde individualiseret med konsolidering af avancerede staveregler, effektive læsestrategier og gode skrivevaner. Via lærerlogin har man som underviser løbende mulighed for at følge elevernes progression, mens de arbejder med Ida og Emil mod nye mål.

Denførstelæsning.dk Trin 2 består af:

 • 40 nye læringsspil på 8 forskellige niveauer – i alt 1400 opgaver
 • 8 læs-selv-historier med tekstforståelsesquizzer
 • 8 procesorienterede skriveværksteder
 • 24 faktatekster med quizzer

Læs mere >

< Læs mindre

Se en præsentation af Denførstelæsning.dk

Hør Ina Borstrøm, den ene af de to forfattere til Denførstelæsning.dk, og lærer Kenni Hyldahl Sachse fortælle om alle fordelene ved Denførstelæsning.dk.

 

Læs mere >

< Læs mindre