Klar til et nyt grundsystem? Grundsystemer til dansk

Vi har systemer til dansk på alle klassetrin, og vi har lavet et samlet overblik til dig, som gør det nemt at sammenligne dem og træffe en velovervejet beslutning. 

Du klikker bare på det relevante klassetrin herunder, og så er du allerede godt på vej til at finde det grundsystem, der skal sætte retningen for din undervisning. 

Dansk i indskolingen          Dansk på mellemtrinnet           Dansk i udskolingen

Dansk i indskolingen

Læs mere >

< Læs mindre

Molevitten

 • Fundamentet er et funktionelt bogstavkendskab, og først når dette er på plads, bliver eleverne sat til at læse individuelt. Bogstav-lyd-arbejdet i 0. klasse indrammes af fortællingen om Villa Vakkelvorn.
 • De fælles arbejdsbøger træner lydgenkendelse, syntese, stavning, sprog og skrivning i nye og anderledes opgavetyper og er uafhængige af læsebøgerne.
 • De ni sjove og indholdsrige læsebøger vokser gradvist i sværhedsgrad, og læreren kan følge den enkeltes udvikling gennem ordlisterne på ”de gule sider” efter hvert kapitel.

Dækker 0.-2. klasse.

Gå til Molevitten

Læs mere >

< Læs mindre

Den første læsning

 • Arbejder med sprogets lydside, som fører eleverne fra lydforståelse og ordgenkendelse til læsning på egen hånd 
 • Bygget op omkring humoristiske karakterer, flotte illustrationer og vedkommende historier 
 • Sproget er i centrum i det daglige arbejde med bogstaver, læsning og stavning. 

Dækker 0.-2. klasse.

Gå til Den første læsning

Læs mere >

< Læs mindre

d'dansk 

 • Den gode litteratur er i centrum og er nøje udvalgt til at engagere og motivere eleverne 
 • Fokus på udvikling af elevernes læseforståelse, sprogforståelse og gode læseoplevelser 
 • Fortællingerne danner udgangspunkt for elevernes skriftsprog, begrebsverden og litterære kompetencer. 

Dækker 0.-6. klasse.

Gå til d'dansk

Læs mere >

< Læs mindre

Danskportalen 

 • En bred vifte af digitale forløb med alderssvarende emner og sværhedsgrad 
 • Varieret materiale, som både kan bruges supplerende og som grundmateriale 
 • Med forslag til årsplaner, som du kan strukturere undervisningen efter. 

Dækker 0.-10. klasse.

Gå til danskportalen

Læs mere >

< Læs mindre

Dansk på mellemtrinnet

Læs mere >

< Læs mindre

Plot 

 • Udvikler dine elevers kompetencer inden for ordkendskab, læsning, fortolkning, fremstilling og kommunikation 
 • Tilbyder en tydelig struktur og stram tilrettelæggelse af undervisningen 
 • Eleverne arbejder eksperimenterende med forskellige genrer som fx digte, faglitteratur, reklamer og kunst. 

Dækker 3.-6. klasse.

Gå til Plot 

Læs mere >

< Læs mindre

Dynamo 

 • Engagerer eleverne og udforsker faget gennem spændende tekster og motiverende tekster 
 • Anvender faktatekster som indgang til arbejdet med fiktion 
 • Eleverne motiveres til at deltage aktivt og undersøgende, mens de mærker efter og tænker og de indtryk, de får 

Dækker 3.-6. klasse.

Gå til Dynamo 

Læs mere >

< Læs mindre

d'dansk 

 • Den gode litteratur er i centrum og er nøje udvalgt til at engagere og motivere eleverne 
 • Fokus på udvikling af elevernes læseforståelse, sprogforståelse og gode læseoplevelser 
 • Eleverne bliver klogere på litterære grundbegreber, virkemidler, læseforståelsesstrategier og på at udtrykke sig. 

Dækker 0.-6. klasse.

Gå til d’dansk 

Læs mere >

< Læs mindre

Danskportalen

 • En bred vifte af digitale forløb med alderssvarende emner og sværhedsgrad 
 • Varieret materiale, som både kan bruges supplerende og som grundmateriale 
 • Med forslag til årsplaner, som du kan strukturere undervisningen efter. 

Dækker 0.-10. klasse.

Gå til danskportalen

Læs mere >

< Læs mindre

Dansk i udskolingen

Læs mere >

< Læs mindre

Kaliber 

 • Scenariebaseret undervisning, hvor eleverne lever sig ind i og arbejder med virkelighedsnære problemstillinger 
 • Fokus på multimodale produktioner, hvor der oparbejdes sociale, fortolkningsmæssige og kommunikative kompetencer 
 • Hver elevbog indeholder otte selvstændige forløb, der rummer skønlitterære tekster, fagtekster og faglige loops. 

Dækker 7.-9. klasse.

Gå til Kaliber 

Læs mere >

< Læs mindre

Danskportalen 

 • En bred vifte af digitale forløb med alderssvarende emner og sværhedsgrad 
 • Varieret materiale, som både kan bruges supplerende og som grundmateriale 
 • Med forslag til årsplaner, som du kan strukturere undervisningen efter. 

Dækker 0.-10. klasse.

Gå til danskportalen

Læs mere >

< Læs mindre