Workshop, Kaliber udskoling

Hvad skal eleverne lære i det 21. århundrede? Og hvad stiller unge op med livet i en moderne medieret virkelighed? Spørgsmål som disse handler bl.a. om at kunne forstå nye multimodale tekster, reflektere over digital dannelse og kunne kommunikere. Kaliber giver en danskvinkel på dette. 

I workshoppen kommer du til at arbejde med scenariedidaktik. Scenariedidaktik er bygget om forskellige forestillinger om verden, som eleverne skal leve sig ind i, tage stilling til og lære at navigere i. Du bliver grundigt introduceret til Kalibers egen didaktiske model, inspireret af projektarbejdsformen, samt til nye digitale teksttyper og begrebet kritisk læsning. Det hele perspektiveres til Forenklede Fælles Mål i dansk. 

I workshoppens anden halvdel skal du tilrettelægge din egen undervisning med inspiration fra Kalibers emner: litteraturlæsning, læsning på nettet, nabosprog, argumentation, billedanalyse, reklamer, filmproduktion og m.m.

Skolen kan invitere så mange lærere med til workshoppen, som I har lyst til – også gerne fra andre skoler, og I skal stille et lokale til rådighed med adgang til en projektor eller interaktiv tavle. 

Bemærk, at din bestilling først er gået igennem, når du har modtaget en bekræftelse på mail.

Læs mereLæs mindre
Tilgængeligt
Pris 3.640,00 kr.
Total pris 3.640,00 kr.
Pris inkl. moms 4.550,00 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Niveau
Overbygning-10. klasse
Fag
Dansk
Udgivelsesdato
01. jan. 2018
ISBN
K00022