Trine Ferdinand

author title

Jeg er uddannet lærer i 1995 og har derudover en Cand. Pæd. i dansk og en pæd. diplom i it og medier. Jeg arbejder pt som dansklærer på Skorpeskolen i Helsingør og som danskkonsulent på UCC CFU (region Hovedstaden).
Jeg er medforfatter til dansksystemet Plot til 3.- 6. kl, hvor jeg primært har stået for at tænke digitale værktøjer ind i de danskfaglige aktiviteter og forløb, så det gav mening og potentielt højnede elevernes læringsudbytte.
Jeg er interesseret i at tænke digitale værktøjer ind i danskfaget, så det gør en faglig forskel, og så eleverne motiveres og rustes til fremtidens samfund. Derudover er jeg optaget af digital børnelitteratur og de nye måder at læse og fortolke på, som følger med den digitale form.

author title

Trine Ferdinand

Jeg er uddannet lærer i 1995 og har derudover en Cand. Pæd. i dansk og en pæd. diplom i it og medier. Jeg arbejder pt som dansklærer på Skorpeskolen i Helsingør og som danskkonsulent på UCC CFU (region Hovedstaden).
Jeg er medforfatter til dansksystemet Plot til 3.- 6. kl, hvor jeg primært har stået for at tænke digitale værktøjer ind i de danskfaglige aktiviteter og forløb, så det gav mening og potentielt højnede elevernes læringsudbytte.
Jeg er interesseret i at tænke digitale værktøjer ind i danskfaget, så det gør en faglig forskel, og så eleverne motiveres og rustes til fremtidens samfund. Derudover er jeg optaget af digital børnelitteratur og de nye måder at læse og fortolke på, som følger med den digitale form.

Bøger af Trine Ferdinand