IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.alinea.dk/
Fart på dansk

Fart på dansk

Nyhed til dig, som underviser i dansk som andetsprog

Fart på dansk er et nyt materiale fra Alinea målrettet dig, som underviser i dansk som andetsprog på grundskoleniveau. Materialet bygger på den nyeste viden om andetsprogsdidaktik og tager højde for det løbende optag af elever og behovet for differentiering.

Fart på dansk bygger bro til almenundervisningen og giver eleverne et sprog til at kunne deltage i alle skolens fag – uanset om det er dansk, matematik, madkundskab eller natur og teknologi.

Formålet er at give dine elever et sprogligt fundament, så de kan deltage aktivt og ligeværdigt i skole og samfund.

GRATIS DOWNLOADS – kom i gang allerede i dag
Download gratis sider fra materialet til mellemtrinnet:

Læs mere >

< Læs mindre

Fart på dansk i din tosprogsundervisning

Hør forfatter Mette-Maria Rydén og lærer Helga Rasmussen fortælle om Fart på dansk

Læs også ”Giv andetsprogselever den bedste start” på blivklog.dk

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge Fart på dansk?

  • Du får mulighed for at gennemføre en sprogbaseret undervisning med fokus på højfrekvente ord.
  • Du bliver klædt på til at arbejde aktivt med stilladsering fra hverdagssprog til fagsprog.
  • Du får hjælp til at aktivere dine elevers sprogbrug med Cooperative Learning.
  • Dine elever bliver klædt sprogligt på til at indgå i alle fag i almenundervisningen.

Læs mere >

< Læs mindre

Fart på dansk, Lyt, tal, læs og skriv
(engangshæfte, mellemtrin)

Er udkommet. Forfatter: Helga Conradsen

Kapitlerne tager udgangspunkt i elevernes verden, fx mig selv, der hvor jeg bor, året rundt, krop og sundhed, og bringer deres kommunikative kompetencer i spil, så de hele tiden veksler mellem at lytte, tale, læse og skrive.

Hæftet stilladserer elevernes læring og er med til at give dem et sprogligt fundament med både højfrekvente ord, før-faglige ord og sprog- og læringsstrategier, så de hurtigt bliver aktive sprogbrugere og kan deltage i modtagelsestilbuddet og senere i almenundervisningen. Materialet understøtter elevernes egne sproglige ressourcer og giver mulighed for at differentiere undervisningen, mhp. at elever med forskellige sproglige og faglige forudsætninger bliver udfordret på deres eget niveau.

Arbejdet i dette hæfte kan med fordel suppleres med øvelser i Fart på dansk - Ord og begreber med CL.

Læs mere >

< Læs mindre

Fart på dansk, Bogstaver og tal
(engangshæfte, alle niveauer)

Er udkommet. Forfatter: Cecilie Bogh

I hæftet arbejder eleverne med håndskrivning – med bogstaver, tal og skriveretning. Det kan bruges på alle niveauer, men er tilrettelagt, så det visuelt henvender sig til eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen.

Læs mere >

< Læs mindre

Fart på dansk, Ord og begreber med CL
(kopimappe til læreren, alle niveauer)

Er udkommet. Forfatter: Lene Krogh Larsen og Mette-Maria Rydén

Kopimappen består af et væld af kort med ord og billeder fra mange forskellige domæner fra elevernes hverdag og elevhæftet til Fart på dansk. Kopiarkene kan bruges til at udvikle og nuancere elevernes ordforråd, så de forstår ordene i dybden og kan bruge sproget hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge. Materialet indeholder samarbejdsstrukturer fra Cooperative Learning, samt forslag til en masse sproglige aktiviteter, lege og læringsstrategier og beskriver desuden, hvordan man kan differentiere sprogarbejdet.

Materialet kan bruges alene eller som supplement til elevhæftet; Fart på dansk – Lyt, tal, læs og skriv.

Læs mere >

< Læs mindre

Fart på dansk, Håndbog
(vejledning til læreren, alle niveauer)

Er udkommet. Forfatter: Mette-Maria Rydén

Håndbogen er til dig, der vil klædes ekstra på i forhold til dansk som andetsprog. Her er der bl.a. fokus på sprogbaseret undervisning og andetsprogstilegnelse, modersmålet som ressource i undervisningen, undervisningsdifferentiering, læse- og læringsstrategier, førfagligt sprog, opdagende skrivning og håndskrivning. Bogen indeholder desuden et kapitel om hverdagen med eleverne i den danske skolekultur, traumatiserede børn og det gode forældresamarbejde.

Læs mere >

< Læs mindre

Titler i serien (6)
Tilpas udvalg
Filtre
Nulstil valg

Dette er lærervejledningen til det tværfaglige hæfte Fart på dansk, To ord fra timen, som henvender sig til nyankomne udenlandske elever (3.-10. klasse), der kort efter a...

Kopimappe, kopihæfte
Dette er lærervejledningen til det tværfaglige hæfte Fart på dansk, To ord fra timen, som henvender sig til nyankomne udenlandske elever (3.-10. klasse), der kort efter ankomsten til danmark skal deltage i den almindelige undervisning. Vejledningen g...
650 , 00 kr.
812 , 50 kr.
650 , 00 kr.
812 , 50 kr.
Kan forudbestilles
112 sider
Udg. dato:
15. dec. 2018

To ord fra timen er en tværfaglig logbog til nyankomne flersprogede elever, der hurtigt efter ankomsten til Danmark skal deltage i den almindelige undervisning. I To ord ...

Engangsbog
To ord fra timen er en tværfaglig logbog til nyankomne flersprogede elever, der hurtigt efter ankomsten til Danmark skal deltage i den almindelige undervisning. I To ord fra timen er elevens sprogtilegnelse et fælles anliggende for klasselærer, faglæ...
98 , 00 kr.
122 , 50 kr.
98 , 00 kr.
122 , 50 kr.
På lager
96 sider
Udg. dato:
29. okt. 2018

Fart på dansk - Håndbog er en hjælp til lærere, pædagoger og studerende, der underviser eller interesserer sig for flersprogede elever i modtagetilbud eller i almenunderv...

Softcover
Fart på dansk - Håndbog er en hjælp til lærere, pædagoger og studerende, der underviser eller interesserer sig for flersprogede elever i modtagetilbud eller i almenundervisningen. Håndbogen indeholder både kapitler om de overordnede mål for dansk som...
230 , 00 kr.
287 , 50 kr.
230 , 00 kr.
287 , 50 kr.
På lager
136 sider
Udg. dato:
15. jun. 2017

Fart på dansk – Ord og begreber med CL støtter elever i modtagetilbud i at blive aktive sprogbrugere fra start og lærer dem at samarbejde. Materialet er henvendt til lære...

Kopimappe, kopihæfte
Fart på dansk – Ord og begreber med CL støtter elever i modtagetilbud i at blive aktive sprogbrugere fra start og lærer dem at samarbejde. Materialet er henvendt til læreren og består af masser af kopiark med ord og billeder fra mange forskellige dom...
1.280 , 00 kr.
1.600 , 00 kr.
1.280 , 00 kr.
1.600 , 00 kr.
På lager + online
224 sider
Udg. dato:
12. dec. 2016

Fart på dansk, Lyt, tal, læs og skriv tager udgangspunkt i elevernes verden, fx mig selv, der hvor jeg bor, året rundt, krop og sundhed. Eleverne veksler mellem at lytte,...

Engangsbog
Fart på dansk, Lyt, tal, læs og skriv tager udgangspunkt i elevernes verden, fx mig selv, der hvor jeg bor, året rundt, krop og sundhed. Eleverne veksler mellem at lytte, tale, læse og skrive. Hæftet stilladserer elevernes læring og er med til at giv...
96 , 00 kr.
120 , 00 kr.
96 , 00 kr.
120 , 00 kr.
På lager
88 sider
Udg. dato:
27. okt. 2016

I dette hæfte arbejder eleverne med håndskrivning – med bogstaver, tal og skriveretning. Det kan bruges på alle niveauer, men er tilrettelagt, så det visuelt henvender si...

Engangsbog
I dette hæfte arbejder eleverne med håndskrivning – med bogstaver, tal og skriveretning. Det kan bruges på alle niveauer, men er tilrettelagt, så det visuelt henvender sig til eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen. En udgivelse i serien Fart på ...
48 , 00 kr.
60 , 00 kr.
48 , 00 kr.
60 , 00 kr.
På lager
56 sider
Udg. dato:
15. okt. 2016