IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.alinea.dk
482 , 00 kr.
602 , 50 kr.
Klar, parat, historie! Lærervejledning 7.kl. Netadgang

Klar, parat, historie! Lærervejledning 7.kl. Netadgang

Denne bog er en lærervejledning til historieundervisningen i 7. klasse.

Indhold
Lærervejledningen til Klar, parat, historie! Grundbog 7. kl. indledes med et kapitel, der giver en kort, men fyldestgørende oversigt over danmarkshistorien fra Stavnsbåndets ophævelse til Grundloven. Her er der særligt henblik på de faktorer, der tjener til at fremme elevernes demokratiske dannelse i det moderne danske velfærdssamfund.

Der veksles mellem teori og praksis, men uden at lade de teoretiske overvejelser skygge for, at det er historiefagets egenart og elevernes egen interesse, der står i centrum.

Desuden er lærervejledningen opbygget i enkeltkapitler, der svarer til hvert eneste opslag i elevbogen, så du hurtigt og effektivt kan planlægge den pågældende lektion. Hvert af disse kapitler falder i tre dele: Faglige formål, Uddybende opslag og Arbejdsforslag.

  • I Faglige formål har forfatterne lavet forslag til læseformålet i hvert enkelt kapitel i grundbogen – det letter bl.a. forståelsen af kapitlet og er formuleret således, at forfatternes ønske om at bidrage til en styrkelse af elevernes demokratiske dannelse, får pædagogisk og didaktisk vægt.
  • I Uddybende oplysninger gives der en række faktuelle baggrundsoplysninger til elevbogens pågældende opslag, der naturligvis i lighed med elevbogens tekst er baseret på den nyeste forskning. Det er med til at give dig et uvurderligt pædagogisk redskab til at gennemføre din undervisning med et fagligt overblik.
  • I Arbejdsforslag henvises der, i hvert enkelt tilfælde, til et illustrativt kopiark med links, som giver eleverne mulighed for selv at arbejde videre med elevbogens emner – ofte i et tværfagligt samarbejde med folkeskolens øvrige fag.

Lærervejledningen indeholder 31 kopiark, som giver dig et værdifuldt evalueringsredskab.

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
Hent
ISBN:
9788723522313
1. oplag 01. feb. 2017
80 sider
Niveau: 7. klasse Fag: Historie 1. udg. Forlag: Alinea Redaktør: Anne Lisbeth Olsen
602 , 50 kr.
482 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms