Ny Prisma

7.-10. klasse | Fysik/kemisystem

System til fysik/kemi giver eleverne mulighed for at opleve sammenhængen mellem deres dagligdag, verden omkring dem og den fysiske og kemiske virkelighed.

Titler i systemet (17)

Choose VAT Option

Uden momsMed moms
IndlæserVent venligst…
Indlæser
System
Ny Prisma
Niveau
8. klasse
Format
i-bog, abonnement
ISBN
9788723521606
Abonnement
Se mere

Prisma

Ny Prisma 8, i-bog

1531,25 kr. 1225,00 kr.
System
Ny Prisma
Niveau
9. klasse
Format
i-bog, abonnement
ISBN
9788723521613
Abonnement
Se mere

Prisma

Ny Prisma 9, i-bog

1531,25 kr. 1225,00 kr.
System
Ny Prisma
Niveau
7. klasse
Format
i-bog, abonnement
ISBN
9788723521590
Abonnement
Se mere

Prisma

Ny Prisma 7, i-bog

1531,25 kr. 1225,00 kr.
Fag
Fysik-kemi
System
Ny Prisma
Niveau
7. klasse-10. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723500434
Hent

Prisma

Ny Prisma+, Lærervejledning, 2. udg. Netadgang

708,75 kr. 567,00 kr.
Fag
Fysik-kemi
System
Ny Prisma
Niveau
7. klasse-10. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723500243
Hent

Prisma

Ny Prisma+, Kopimappe, 2. udg. Netadgang

1153,75 kr. 923,00 kr.
Fag
Fysik-kemi
System
Ny Prisma
Niveau
Overbygning-10. klasse
Format
Flergangsbog
ISBN
9788723040015
På lager

Prisma

Ny Prisma+, Elevbog, 2.udg.

290,00 kr. 232,00 kr.
Fag
Fysik-kemi
System
Ny Prisma
Niveau
10. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723038555
Hent

Prisma

Prisma 10U, Kopimappe, Netadgang

973,75 kr. 779,00 kr.
Fag
Fysik-kemi
System
Ny Prisma
Niveau
7. klasse
Format
Flergangsbog
ISBN
9788774175247
På lager

Prisma

Ny Prisma 7, Elevbog

347,50 kr. 278,00 kr.

Ny Prisma til udskolingen, 7. -10. klasse

Systemet er opbygget efter spiralprincippet, dvs. at der på alle niveauer opsamles stof og bygges videre på viden fra tidligere klassetrin. Hensigten er at kombinere oplevelser, forundring, fascination og viden med muligheder for at indhøste egne erfaringer gennem øvelser og tankeeksperimenter. Der er lagt vægt på at inspirere til projektarbejde inden for naturfag, og der lægges op til samarbejde med andre fag, bl.a. historie, dansk, biologi og geografi.

Elevbøger

Elevbøgerne er bygget op om en række temaer om faglige områder. Der er lagt vægt på, at eleverne kan opleve en konkret sammenhæng mellem deres dagligdag og de fysiske og kemiske fænomener, der omgiver dem. Temaerne afsluttes med en opsamling af stoffet under overskriften "Hvad har du lært?"
Elevbøgerne er også tilrettelagt, så den kan udnyttes som opslagsbog og til selvstudier. Ved emner, som støtter hinanden, er placeret en sidehenvisning, og der er angivet med nummer i margenen, hvilke øvelser der hører til det pågældende afsnit. Bøgerne har fyldig indholdsfortegnelse og et stikordsregister, så eleven nemt kan orientere sig. Hvert tema indeholder spots, som uddyber og perspektiverer det faglige indhold. Kopimapperne indeholder mange og meget varierede øvelser. Der er lagt vægt på en vekslen mellem åbne og lukkede øvelser og brug af computer indgår. Hver øvelse er beskrevet på ét (højst to) øvelsesark, der alle er mærket med tema, overskrift og nummer samt forsynet med en klar beskrivelse af formålet. Det enkelte øvelsesark er overskueligt opbygget med passende tekstmængde og instruktive illustrationer.

Lærerens bog

Lærerens bog skal støtte læreren i at tilrettelægge undervisningen og udvælge dele af den rigelige stofmængde. For hvert tema i elevbogen gives forslag til forløb, og samarbejde med andre fag konkretiseres. Derefter kommenteres de enkelte afsnit i elevbogen. Alle øvelsesark kommenteres, og der gives svar på arkets spørgsmål og løsningsforslag til de åbne opgaver. Kommentarerne til temaet afsluttes med en liste over anvendte materialer, der er specielle for Ny Prisma, en adresseliste, hvor også relevante internetadresser er medtaget, samt en litteraturliste.

Til hvert klassetrin hører:
  • Elevbog
  • Øvelsesark samlet i kopimapper
  • Lærerens bog
  • IT-materialer
Om ny og gammel Prisma

Ny Prisma og Prisma er to vidt forskellige undervisningsmaterialer og kan ikke bruges sammen. Prisma vil blive erstattet af Ny Prisma, men vil fortsat kunne købes så længe oplag haves, så skoler kan vedligeholde deres samlinger indtil de evt. skifter til Ny Prisma.

Hvorfor vælge Ny Prisma?
  • Temaopbygningen giver lærer og elever en reel mulighed for i fællesskab at udvælge relevante emner, og det virker motiverende for eleverne i undervisningen.
  • Kombinationen af oplevelser, forundring og viden giver eleverne mulighed for at skabe egne erfaringer gennem spændende øvelser og tankeeksperimenter, og på den måde får eleverne mulighed for at tænke abstrakt.
  • Systemet inviterer til tværfagligt arbejde med bl.a. dansk, historie, biologi og geografi, og sætter dermed fysik/kemi ind i en større begrebsramme for eleverne.