– sætter dansk i bevægelse 

Nyt grundsystem til 3. – 6. klasse 

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

 

Læs mere >

< Læs mindre

 

 

Kom indenfor i Dynamo!

Få en introduktion til det helt nye dansksystem, og se hvordan Dynamo er bygget op til både 3. og 4. klasse.

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

 

Få en rundtur i dansksystemet,  hvor fakta og fiktion er lige vigtige

  • hvor eleverne selv skal være drivkraften i faget
  • hvor de deltager, diskuterer og drømmer
  • hvor dannelse favner alt fra folkeeventyr til fake news.

Book et møde med Magnus og få en lækker Dynamo-goodiebag. 

Ja tak, fortæl mig om Dynamo 

Læs mere >

< Læs mindre

Sæt bevægelse i dine dansktimer

Dynamo er på gaden!

Se, hvordan Dynamo inviterer eleverne ind i faget. Og få et indblik i, hvordan Dynamos sanselige tilgang til dansk udfoldes i både 3. og 4. klasse. 

Dynamo til 5.-6. klasse på vej

Se Dynamo her

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Fakta åbner op for fiktion

Alle elever er nysgerrige på livet. De søger viden, som gør dem klogere på verden.
 
Derfor bruger Dynamo faktatekster som en vigtig indgang til arbejdet med fiktion. Faktateksterne giver eleverne erfaringer og sprog, som de kan bruge, når de undersøger og fortolker fiktionsteksterne.
 
I Dynamo bliver eleverne klædt på til mødet med tekster og billeder, som muligvis er på kanten af deres egen verden. De motiveres til at deltage aktivt og undersøgende i undervisningen - og mærke og tænke over de nye indtryk, de får. Og til at udtrykke, hvad teksterne og billederne gør ved dem. 

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

 

Dansk, der rækker vidt og favner bredt 

Dynamo er Alineas nye grundsystem til mellemtrinnet. Det åbner danskfaget på nye måder, så alle elever får lyst til at deltage i undervisningen, klassefællesskabet og verden omkring sig.  

Dynamo inviterer eleverne op til dansk med genkendelige temaer, som engagerer dem. Fra dette sikre ståsted åbner Dynamo døren op for alt dét, eleverne endnu ikke kender til. Det sker gennem spændende tekster og motiverende aktiviteter, hvor Dynamo tager eleverne i hånden, så de er klar til at udforske faget i fællesskab. 

Læs mere >

< Læs mindre