– sætter dansk i bevægelse 

Nyt grundsystem på vej til 3. – 6. klasse 

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

 

Dansk, der rækker vidt og favner bredt 

Dynamo er Alineas nye grundsystem til mellemtrinnet. Det åbner danskfaget på nye måder, så alle elever får lyst til at deltage i undervisningen, klassefællesskabet og verden omkring sig.  

Dynamo inviterer eleverne op til dansk med genkendelige temaer, som engagerer dem. Fra dette sikre ståsted åbner Dynamo døren op for alt dét, eleverne endnu ikke kender til. Det sker gennem spændende tekster og motiverende aktiviteter, hvor Dynamo tager eleverne i hånden, så de er klar til at udforske faget i fællesskab. 

Læs mere >

< Læs mindre

Fagtekster åbner op for fiktion

Alle elever er nysgerrige på livet. De søger viden, som gør dem klogere på verden.
 
Derfor bruger Dynamo fagtekster som en vigtig indgang til arbejdet med fiktion. Fagteksterne giver eleverne erfaringer og sprog, som de kan bruge, når de undersøger og fortolker fiktionsteksterne.
 
I Dynamo bliver eleverne klædt på til mødet med tekster og billeder, som muligvis er på kanten af deres egen verden. De motiveres til at deltage aktivt og undersøgende i undervisningen - og mærke og tænke over de nye indtryk, de får. Og til at udtrykke, hvad teksterne og billederne gør ved dem. 

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

 

Dynamo er til dig, der … 

  • er dansklærer med stort D   
  • mener, at dannelse favner alt fra folkeeventyr til fake news 
  • ønsker elever, der deltager, diskuterer og drømmer 
  • ser, at fakta- og fiktionstekster er lige vigtige 
  • tror på, at eleverne selv skal være drivkraften i danskfaget. 

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Dynamodysten har brug for DIG!

Skal du undervise en 3. eller en 4. klasse efter sommerferien?  

Har du lyst til at køre ad nye danskveje med Dynamo? 

Tilmeld dig Dynamodysten, og vær med i konkurrencen om 10.000 kr. til klassekassen.

Læs mere >

< Læs mindre