CampOrd

3.-6. klasse | Digitalt læremiddel

Den bedste støtte til ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder

  • Direkte undervisning i solide strategier til at læse og stave ord
  • Tapping som støtte i arbejdet med at koble bogstavlyde til ord
  • Langsom progression og mulighed for overindlæring
  • Kan kombineres direkte med undervisningsmaterialet Ord
  • Undervisning i brug af læse- skriveteknologi

CampOrd er udviklet af Mikael Højbjerg og Thomas Mose fra Ordblindetræning.

Ønsker du at købe?

Benyt bestillingsformularen via linket nedenfor eller kontakt kundeservice på tlf: 7025 4666.

BESTIL HER 

Læs mere >

< Læs mindre

Portalen koster:  

900KR.

Prisen er pr. år pr. klasse.
Der skal betales for alle skolens klasser i 3.-6. klasse, men der åbnes for hele skolen.

 

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge CampOrd?

CampOrd er et nyudviklet digitalt læremiddel til grundskolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Her lærer eleverne at læse og stave ord samt at anvende deres LST kompetent.

Med læremidlet får du helt nye muligheder i din undervisning af ordblinde elever, og samtidig videreføres den kendte struktur, progression og de velafprøvede strategier fra serien Ord.

CampOrd kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og henvender sig i særlig grad til de elever, som testen placerer i gul eller rød kategori.

 

 

Læs mere >

< Læs mindre

CampOrd

Læs mere >

< Læs mindre

Eleverne lærer gennem tapping

En gennemgående strategi i CampOrd er tapping, hvor eleven bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og samle dem til stavelser og ord.

I denne video demonstrerer forfatter Michael Højbjerg tapping. I CampOrd indleder han hvert emne med en video som denne, der introducerer eleven til opgaverne. 

Opgaverne i CampOrd har lyd og lytning som omdrejningspunkt. Eleverne arbejder derfor indgående med lydering, hvor de benytter de hørte lyde og ord til at besvare opgaverne. Eleven hører fx ordet ’ko’ og skal herefter skrive ordets vokal.

Læremidlet rummer en imponerende mængde opgaver, og der er derfor god mulighed for at skabe den nødvendige overindlæring hos de ordblinde eleverne.

 

Læs mere >

< Læs mindre

Tag på rundtur i CampOrd

CampOrd er bygget op om fem faser samt et omfattende modul til undervisning i brug af læse- og skriveteknologi. I hver fase møder eleverne en række emner, som de kan arbejde med. Du finder læringsmål og lærervejledning til alle områder. Samtidig har du adgang til gode resultatoversigter, der viser, hvordan dine elever klarer sig, så du kan hjælpe mere målrettet.

Se videoen om, hvordan CampOrd er bygget op.

Læs mere >

< Læs mindre

Brug CampOrd alene eller sammen med Ord

Du kan bruge CampOrd som selvstændigt læremiddel eller som supplement til ordblindematerialet Ord. CampOrd og Ord har samme struktur, progression og velafprøvede strategier. 
 
Bruger du Ord og CampOrd sammen, kan du benytte Ord i din undervisning og derefter lade eleverne træne videre i CampOrd, hvor de i høj grad vil være selvhjulpne.

Læs mere om Ord

Læs mere >

< Læs mindre