IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Forlagshuset Lindhardt og Ringhof
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.
Læs mere om forlaget

https://www.alinea.dk
CampOrd

CampOrd

3.-6. klasse | Digitalt læremiddel

Den bedste støtte til ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder

  • Direkte undervisning i solide strategier til at læse og stave ord
  • Tapping som støtte i arbejdet med at koble bogstavlyde til ord
  • Langsom progression og mulighed for overindlæring
  • Kan kombineres direkte med undervisningsmaterialet Ord

CampOrd er udviklet af Mikael Højbjerg og Thomas Mose fra Ordblindetræning.

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge CampOrd?

CampOrd  er et nyudviklet digitalt læremiddel til grundskolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Her lærer eleverne at læse og stave ord.

Med læremidlet får du helt nye muligheder i din undervisning af ordblinde elever, og samtidig videreføres den kendte struktur, progression og de velafprøvede strategier fra serien Ord.

CampOrd kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og henvender sig i særlig grad til de elever, som testen placerer i gul eller rød kategori.

Læs mere >

< Læs mindre

CampOrd

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

”CampOrd er et læremiddel, som er meget overskueligt for både undervisere og elever. CampOrds indbyggede motivationsfaktor er med til at fastholde opmærksomhed og fokus. Som læsevejleder og PLC-medarbejder er jeg konstant optaget af, hvordan vi bedst understøtter vores elever med læsevanskeligheder i deres læseudvikling, og her er CampOrd et tiltrængt nyt værktøj.”

Evy Krogh, Skolen i Charlottegården

Læs mere >

< Læs mindre

Eleverne lærer gennem tapping

En gennemgående strategi i CampOrd er tapping, hvor eleven bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og samle dem til stavelser og ord.

I denne video demonstrerer forfatter Michael Højbjerg tapping. I CampOrd indleder han hvert emne med en video som denne, der introducerer eleven til opgaverne.

Læs mere >

< Læs mindre

Opgaverne i CampOrd har lyd og lytning som omdrejningspunkt. Eleverne arbejder derfor indgående med lydering, hvor de benytter de hørte lyde og ord til at besvare opgaverne. Eleven hører fx ordet ’ko’ og skal herefter skrive ordets vokal.

Læremidlet rummer en imponerende mængde opgaver, og der er derfor god mulighed for at skabe den nødvendige overindlæring hos de ordblinde eleverne.

Læs mere >

< Læs mindre

Tag på rundtur i CampOrd

CampOrd er bygget op om fem faser. I hver fase møder eleverne en række emner, som de kan arbejde med. Du finder læringsmål og lærervejledning til alle områder. Samtidig har du adgang til gode resultatoversigter, der viser, hvordan dine elever klarer sig, så du kan hjælpe mere målrettet.

Se videoen om, hvordan CampOrd er bygget op.

Læs mere >

< Læs mindre

Brug CampOrd alene
– eller sammen med Ord

Du kan bruge CampOrd som selvstændigt læremiddel eller som supplement til ordblindematerialet Ord. CampOrd og Ord har samme struktur, progression og velafprøvede strategier. 
 
Bruger du Ord og CampOrd sammen, kan du benytte Ord i din undervisning og derefter lade eleverne træne videre i CampOrd, hvor de i høj grad vil være selvhjulpne.

 

Læs mere >

< Læs mindre