Børnehaveklasseportalen

- en portal til 0. klasse med leg og læring i centrum

Børnehaveklasseportalen er et engagerende læringsunivers fyldt med idéer til lege og undervisning for de yngste i skolen.  

Portalen er inddelt i seks emner, som dækker alle kompetenceområderne for 0. klasse. Den er bygget op omkring tekster, aktiviteter, video, lyd og opgaveark, hvor eleverne bl.a. kan møde karaktererne Ea, Musen Miv og Professor Pi.  

Den multimodale og genkendelige opbygning giver et godt udgangspunkt for undervisningen, mens aktiviteterne og elevernes arbejde foregår væk fra skærmen.

Læs mereLæs mindre

Ønsker du at købe?

Benyt bestillingsformularen via linket nedenfor eller kontakt kundeservice på tlf: 70 25 46 66.

BESTIL HER 

 

Læs mere >

< Læs mindre

Portalen koster:

2.500KR. 
Prisen er ekskl. moms pr. år pr. klasse for den valgte portal.
Der skal betales for alle skolens klasser i målgruppen.

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge Børnehaveklasseportalen?

I den nye Børnehaveklasseportal får du gode og engagerende læringsforløb i et enkelt og brugervenligt design, der gør det nemt for børnehaveklasseleder og pædagog at finde rundt.  

Forløbene til hvert emne er bygget op på en måde, som sætter klassens sociale liv i fokus.   

Anvendelse i hverdagen

 • Portalen og dens indhold er tænkt som børnehaveklassenlederens og pædagogens udgangspunkt for klassens daglige undervisning 
 • Indholdet er henvendt til eleverne og skrevet i et lettilgængeligt sprog. 
 • Portalens forløb gennemgås og anvendes som udgangspunkt for undervisningen. 
 • Portalens forløb har fokus på, at eleverne kommer væk fra skærmen og bl.a. oplever naturen, øver deres motorik og interagerer med hinanden, mens de digitale løsninger kun anvendes, hvor det giver en læringsmæssig merværdi. 

Om forløbene

 • Forløbene er enten fagspecifikke eller tværfaglige. De dækker alt fra enkelte lektioner pr. uge til hele skoleuger. 
 • Forløbene er altid bygget op med udgangspunkt i engagement og fællesskab.  
 • Forløbene er fyldt med varierede og vekslende aktiviteter, så der sikres en legende tilgang til undervisningen.  
 • Forløbene er henvendt til klassen som helhed men med børnehaveklasselederen som formidler.  

Lærervejledning

 • Til alle forløb er der udarbejdet en generel lærervejledning, som overordnet beskriver formål og indhold, samt hvad du som børnehaveklasseleder skal være opmærksom på enten didaktisk eller praktisk.   
 • Lærervejledningen indeholder en samlet oversigt over de opgaveark, der knytter sig til det enkelte forløb. 

Fyldt med opgaveark

 • Langt de fleste forløb under de seks emner er suppleret med forskellige typer opgaveark, der er indbygget i aktiviteterne. Disse gennemgås i fællesskab i klassen og printes ud til eleverne. 
 • Det er vigtigt, at eleverne fra skoleårets start får en god rutine i forhold til, hvor de skal samle opgavearkene, de har arbejdet med. Vi anbefaler, at hver elev får udleveret en mappe, som de kan samle deres opgaveark i. Mappen vil kunne fungere som en portefølje, hvor elevens faglige udvikling vil kunne følges. 

Seks lærerige, relevante og sjove emnespor

Gennem seks emner får eleverne på levende og inspirerende vis en grundig introduktion til kompetenceområderne i børnehaveklassen. 

Kompetenceområderne overlapper og supplerer hinanden, og især Sprog samt Engagement og fællesskab er centrale områder i aktiviteterne på tværs af fagene. 

Dansk

Dansk dækker kompetenceområdet Sprog.

Sprog og samtale er bærende for alle portalens forløb, som fokuserer på ordkendskab og elevernes sproglige udvikling.  
 
De egentlige danskfaglige forløb er opdelt i fem områder: 

 • Bogstaver 
 • Samtale 
 • Fortællinger 
 • Sproglig bevidsthed
 • Skriv og læs

Matematik

Matematik dækker kompetenceområdet Matematisk opmærksomhed.

Matematik er inddelt i fire områder på portalen, hvor der arbejdes specifikt med: 

 • Tal 
 • Antal
 • Figurer og mønstre
 • Begreber

Naturfag

Naturfag dækker kompetenceområdet Naturfaglige fænomener.

Naturfag er inddelt i tre områder, hvor der arbejdes specifikt med: 

 • Natur
 • Årets gang 
 • Dyr

 

Billedkunst, musik og drama

Billedkunst, musik og drama dækker kompetenceområdet Kreative og musiske udtryksformer.

Hver af disse kunstneriske udtryksformer har forløb med god plads til fordybelse og kreativ udfoldelse. 

Idræt

Idræt dækker kompetenceområdet Krop og bevægelse.

Emnet er inddelt i to fokusområder, der gør eleverne parate til at foretage valg, der styrker og udvikler deres kroppe: 

 • Bevægelsen
 • Kroppen

Temaer

Temaer dækker over kompetenceområdet Engagement og fællesskab.

Her finder du fire områder, som tager udgangspunkt i tværfaglige emner: 

 • Mig og fester
 • Mig 
 • Mig og min skole 
 • Dig og mig