10. klassesportalen

– sikrer faglig progression for alle elever

Med 10. klassesportalen får du et fleksibelt og relevant læringsunivers fyldt med materiale, som er udviklet med et skarpt blik for den fagligt spredte gruppe af elever, der går i 10. klasse.  

Portalen dækker de obligatoriske fag til 10. klasse – dansk, matematik og engelsk. Derudover rummer portalen de tre valgfrie fag tysk, samfundsfag og fysik/kemi.  

Ønsker du at købe?

Benyt bestillingsformularen via linket nedenfor eller kontakt kundeservice på tlf: 70 25 46 66.

BESTIL HER 

 

Læs mere >

< Læs mindre

Portalen koster:

4.500KR. 
Prisen er ekskl. moms pr. år pr. klasse for den valgte portal.
Der skal betales for alle skolens klasser i målgruppen.

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge 10. klasseportalen?

I Alineas 10. klassesportal får du høj faglighed, som er tilpasset målgruppen og pakket ind i et enkelt og brugervenligt design, der gør det nemt for både dig og dine elever at finde rundt.  

Du får masser af inspirerende læringsforløb med temaer, tekster og tilgange, som er aktuelle og meningsfulde for elever i 10. klasse.  

Som lærer får du mulighed for at håndtere den faglige spredning, der er i 10. klasse. Alle forløb er skabt med det udgangspunkt, at eleverne skal have mulighed for at gentage det faglige stof, de hidtil har misset. Samtidigt præsenteres de for nye emner, vinkler og perspektiver, så deres lyst og motivation ikke ødelægges af gentagelser. 

Materiale målrettet 10. klasse

Du får en solid mængde materiale, som er målrettet netop 10. klasse. Det betyder bl.a., at materialet:

 • er udarbejdet med udgangspunkt i Fælles Mål for 10. klasse 
 • tager højde for målgruppens spredte niveau 
 • taler ind i emner, der er aktuelle og alderssvarende for elever i 10. klasse 
 • er målrettet afgangsprøverne i 10. klasse. 

Brug 10. klasseportalen på den måde, der giver mening for dig

 • Gør portalen til grundsystemet i din undervisning. Følg årsplanen fra portalen, og tag forløbene i den rækkefølge, redaktionen foreslår. 
 • Brug portalen som et supplerende læremiddel. Udvælg emner eller særlige kapitler, der giver mening for dig og har relevans for lige netop din undervisning. 
 • Benyt portalen som en ressourcebank. Find inspiration og få ideer til, hvordan du fx kan producere dine egne opgaver.

Didaktiske overvejelser bag fagene

10. klassesportalen indeholder 70 undervisningsforløb og adskillige ressourcer, der fordeler sig på tværs af de seks fag. Der bliver løbende tilføjet flere. 

Dansk

Dansk består af temaforløb, værkforløb og prøveforløb samt en lang række ressourcer, der kan støtte eleverne i undervisningen og til prøverne. 

 • Temaforløbene rummer både brede og smalle fordybelsesområder samt skriveøvelser, der klæder eleverne på til den skriftlige prøve i del B og C. Eleverne lærer at forholde sig til andres holdninger, reflektere over deres egen mening og får redskaber til at argumentere og kommunikere modtagerrettet.
 • Værkforløbene præsenterer eleverne for stærke litterære værker, som eleverne arbejder undersøgende med. Eleverne lærer at finde koblinger mellem æstetiske tekster og eget liv gennem værkernes perspektiver på verden.  
 • Prøveforløbene er målrettet den skriftlige prøves tre dele samt den mundtlige prøve. Eleverne får viden om prøverne og bliver fortrolige med, hvad der forventes af dem.  

Matematik

Matematik består af grundforløb og prøveforløb. Forløbene tager udgangspunkt i en undersøgende aktivitet, er styret af faglige pointer og inddrager feedback. Både fra elev til elev og fra lærer til elev.  

Derudover indeholder alle forløb: 

 • kapitlet ‘Portfolio’ med samtaleark til den løbende formative evaluering og feedback. Arket kan desuden være udgangspunktet for udfærdigelsen af redegørelsen til prøveform B. 
 • det afsluttende kapitel ‘Formelsamling’ med en samling af den matematik, der er anvendt i forløbet. Dette kapitel kan desuden bruges som opslagsværk, og eleverne kan tilføje deres egne kommentarer. 

Indgangstærsklen til de forskellige matematikopgaver er lav. Det betyder, at elever med faglige vanskeligheder kan deltage aktivt. Samtidig er der rig mulighed for at udfordre de elever, der har brug for det. 

Engelsk

Engelsk består af forløb, der rummer det historiske og det samtidige perspektiv. Det sprogtekniske og kulturelle – og det nære og det globale.  

Man finder derfor forløb, der beskæftiger sig med: 

 • aktuelle globale temaer som fx klima, køn & identitet og medmenneskelighed 
 • forskellige levemåder set i både et historisk og nutidigt perspektiv 
 • særlige fokusområder som fx sproglig kompetence eller en kulturel instans 
 • at være ung med venskaber, fritidsaktiviteter og idoler.  

Gennem forløbene får eleverne rig mulighed for at arbejde med alle fire grundkompetencer: læsning, skrivning, lytning og samtalediskussion. 

Tysk

Tysk består af forløb, der har til formål at udvikle elevernes interkulturelle kompetence, kulturforståelse og kommunikationsfærdigheder.  

Forløbene favner bredt og beskæftiger sig med: 

 • aktuelle globale temaer som fx klima, køn & identitet og medmenneskelighed 
 • forskellige levemåder set i både et historisk og nutidigt perspektiv 
 • særlige fokusområder som fx sproglig kompetence eller en kulturel instans 
 • at være ung med venskaber, fritidsaktiviteter og idoler. 

Gennem forløbene får eleverne rig mulighed for at arbejde med alle fire grundkompetencer: læsning, skrivning, lytning og samtalediskussion. 

Samfundsfag

Samfundsfag består af forløb om politik og økonomi. Forløbene dækker alle fagets mål og sigter mod, at eleverne bliver udstyret med en selvstændig økonomisk og demokratisk dannelse. 

Forløbene har til formål at introducere eleverne for engagerende og aktiv samfundsfagsundervisning. Det betyder: 

 • at alle forløb afsluttes med projektarbejde, så eleverne kan fordybe sig i de emner, de finder interessante at arbejde med 
 • at eleverne møder mange forskellige forslag til aktiviteter, fx en happening, museumsbesøg eller podcast-produktion.

Fysik/kemi

Fysik/kemi dækker over forløb, der tager udgangspunkt i en undersøgende og problemorienteret tilgang.   

Forløbene udvikler elevernes naturfaglige kompetence. Det betyder bl.a., at eleverne: 

 • opfordres til at designe deres egne undersøgelser og diskutere deres løsninger med hinanden 
 • får dybere forståelse for menneskers ansvar for naturen, samfundet, miljøet og demokratiet. Både lokalt og globalt.  
 • lærer om naturfagenes betydning for mennesker og miljø, så de kan tage informerede beslutninger på et oplyst grundlag. Både nu og i fremtiden. 

Formålet er, at forløbene medvirker til en øget interesse for naturfag hos eleverne, samtidig med at deres lyst til at beskæftige sig med det naturfaglige område øges.