3. Hvad er du og Ruth-Viola gode til?

Varighed: 2 lektioner a 45 min

Materialer:
- Oplæsning: 3. kapitel: Ruth Violas klasse får brev fra dronningen
- Opgaveark 2: Hvad er du og Ruth-Viola gode til?

1. Oplæsning

Læs tredje afsnit af historien om Ruth-Viola.

Til dette afsnit skal eleverne forholde sig til teksten gennem legen ’Rødt lys, STOP’.

Opgave 1: Leg ”Rødt lys, STOP med Ruth-Viola”

Hvis det er muligt, kan I lege legen i skolegården.

Bed alle elever stille sig op på én lang række. Stil dig ca. 15 meter fra eleverne med ryggen til dem, og sig sætninger om personerne i historien. Hver gang eleverne er enige i et udsagn, går de et skridt frem.

Efter hvert udsagn, og når eleverne har besluttet, om de vil gå et skridt frem eller blive stående, vender du dig om og peger på en af eleverne og stiller spørgsmålet: Hvorfor synes du, at …

Inden I går i gang med legen, er det en god idé at forklare eleverne, at det ikke er en konkurrence – at legen ikke handler om at være først.

Sætninger:

 • Alle, der synes, Ruth-Viola er sej, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, far er sød, går et skidt frem.
 • Alle, der synes, mor er skrap, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, mor er kærlig, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, Ruth-Viola har sjove idéer, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, Olé er skør, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, Olé er sej, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, Olé er irriterende, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, Ruth-Violas mor er sej, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, Ruth-Viola er usikker, går et skridt frem.
 • Alle, der synes, far er sej, går et skridt frem.
 • Alle, der kunne tænke sig Olé som ven, går et skridt frem.
 • Alle, der kunne tænke sig Ruth-Viola i klassen, går et skridt frem.
 • Alle, der kunne tænke sig at møde Ruth-Viola i virkeligheden, går et skridt frem.
 • Alle, der kunne tænke sig Olé som hemmelig og usynlig ven, går et skridt frem.

Opgave 2: Hvad er du og Ruth-Viola gode til?

Print kopiarket ud til eleverne.

I denne opgave er der fokus på, hvad eleverne synes de er gode til. At eleverne bliver opmærksomme på deres styrker, er vigtigt, fordi det er med til at give dem selvtillid, som de skal bruge, når de møder faglige udfordringer.

Fortæl eleverne, at de skal tænke på én ting, som de synes, de er særligt gode til – og én ting, som de synes, Ruth-Viola er god til.

Fortæl, at de skal tegne eller skrive det, de har tænkt på, inde i flagene. Det skal de gøre, fordi man hejser flaget i Danmark, når der er noget at fejre.

Tal med eleverne om, hvordan man bliver god til noget. Hvad kræver det at blive god til fodbold? Til at læse? Til at danse ballet? Til at spille et computerspil? Tal om at øve sig og at træne for at blive god til noget.

Giv eksempler på at øve og træne noget. Inddrag evt. talemåden ”øvelse gør mester”.

Læs mere >

< Læs mindre