Mulepose
Persondata


1 Introduktion

1.1 Alinea behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger.


2 Dataansvarlig

2.1 Alinea, Vognmagergade 11, 2., 1148 København K., CVR-nr. 75272014
er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.


3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med det formål at udbyde en konkurrence som skoleklasser kan deltage i. Personoplysningerne indsamles kun af myndige personer, som tilmelder sig på vegne af skoleklasserne. Kun navn og tilstrækkelige kontaktinformationer indsamles således, at vinderen kan kontaktes samt således, at de klasser, som ikke vinder konkurrencen kan kontaktes med denne besked.

3.2 Vores grundlag for behandling er, at behandlingen er nødvendig for, at Alinea kan forfølge en legitim interesse, der opvejer dine interesser.

De legitime interesser som forfølges er at kunne kontakte vinderen af konkurrencen samt at kunne kontakte de ikke-vindende deltagere med denne besked. Derudover kan behandlingen ske for forhold, som er nødvendige og i direkte relation til konkurrencen så som spørgsmål om antallet af elever, geografisk placering, etc.

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger så længe konkurrencen løber. Vi sletter dine personoplysninger umiddelbart efter konkurrencens ophør.


4 Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 5 nedenfor.

4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 5 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.


5 Kontaktoplysninger

5.1 Du kan rette henvendelse til os her:

Alinea, Vognmagergade 11, 2., 1148 København K., CVR-nr. 75272014

service@alinea.dk