Skolestartsforløb

God skolestart med Ruth-Viola med bindestreg

En god skolestart er rigtig vigtigt, og der er mange forskellige forhold, som har indflydelse på, hvorvidt eleverne kommer godt i gang i deres nye klasser. 

Dansksystemet til indskolingen, Molevitten, har derfor også indarbejdet særlige skolestartsopgaver i bøgerne til 0. klasse.

Læs mere >

< Læs mindre

MV-Skolestart

Læs mere >

< Læs mindre

Molevitten skolestartsforløb

Hvis du ikke allerede har Molevitten til dine klasser, kan du med dette korte skolestartsforløb få en smagsrøve på systemet.

Skolestartsforløbet sætter spot på, hvordan det er at starte i skolen, og sammen med dine elever kan du: 

  •  stille skarpt på nogle af de krav, skolestarten stiller til eleverne 
  •  sætte ord på, hvilke tanker, følelser og forventninger de selv har til skolestarten 
  •  tale om, hvordan I sammen kan hjælpe hinanden til at gøre skolestarten god 

 

Læs mere >

< Læs mindre

  Forløbet er inddelt i tre dele:
 

  1. Ruth-Viola starter i skole 
  2. Ruth-Viola kan ikke sidde stille 
  3. Hvad er du og Ruth-Viola gode til? 

Hver del indledes med en oplæsningstekst, hvor eleverne møder Ruth-Viola med bindestreg. Hun er lige begyndt i skole, og det er på mange måder en stor mundfuld.

Ved at høre historien får eleverne mulighed for at tænke over, hvordan det er starte i skolen.

Oplæsningen følges af opgaver, hvor eleverne får bevæget sig, og hvor de kan sætte ord på, nogle af de nye udfordringer de møder i skolen.  Forløbet kan både bruges i 0. og 1. klasse.

Læs mere >

< Læs mindre

FORLØB 1.

Ruth-Viola starter i skole

Start her

Start her

Læs mere >

< Læs mindre

FORLØB 2.

Ruth-Viola kan ikke sidde stille

Start her

Start her

Læs mere >

< Læs mindre

FORLØB 3.

Hvad er du og Ruth-Viola gode til?

Start her

Start her

Læs mere >

< Læs mindre