Bestil dit kursus hos Alinea

Kommer du fra en forening, et CFU eller en kommune, kan du rekvirere et kursus. Du finder dit fag her på siden, under Vælg fag.

Sådan booker du et kursus

Skriv til os på kurser@alinea.dk, så sætter vi dig i kontakt med instruktøren. Når I sammen har planlagt kurset, sender du en mail til kurser@alinea.dk med information om, hvor og hvornår kurset bliver afholdt.

Har du specielle ønsker til et kursus eller finder du ikke det, du leder efter, så skriv til os på kurser@alinea.dk så ser vi nærmere på det.

Læs mere >

< Læs mindre

 

Sådan får du tilskud til dit rekvirerbare kursus

Du kan få 2.000 kr. i tilskud til dit kursus. For at få tilskud kræver det følgende:

• At Alinea har fået mail om kursets oprettelse på kurser@alinea.dk
• At der er 20 deltagere eller flere, og at vi modtager en liste med navne inkl. e-mails efter endt kursus sammen med fakturaen
• At Alinea modtager en faktura på 2.000 kr. plus moms fra institutionen, stilet til: Lindhardt og Ringhof forlag, Vognmagergade 11, 1148 København K.

Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, kan vi desværre ikke yde tilskud.

Læs mere >

< Læs mindre

 

DANSK

Læs mere >

< Læs mindre


Litteraturarbejde i børnehaveklassen med d'dansk

d'dansk i børnehaveklassen danner udgangspunkt for elevernes bogstavkendskab og begyndende læsning. Lærerens oplæsning af bl.a. eventyr, billedbøger og fagtekster danner et fælles udgangspunkt for arbejdet med tekster, billeder og sprog. Flotte myldrebilleder giver et inspirerende afsæt til at tale om sprog og lytte til lyde i ord, og eleverne etablerer et solidt fonologisk fundament for deres fortsatte læseudvikling.  Der lægges op til kreativt arbejde med og uden digitale værktøjer, hvor elevernes mange kompetencer kan komme i spil. På kursusdagen vil vi vise, hvordan kravet om alsidighed i tekstvalg og forskellige udtryksformer integreres i en undervisning, hvor litteratur og læseforståelse er i fokus. På kursusdagen vil vi vise, hvordan kravet om alsidighed i tekstvalg og forskellige udtryksformer integreres i en undervisning, hvor litteratur og læseforståelse er i fokus.


Instruktør: Lena Bülow Olsen
​Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Dansksystemet d'dansk i indskolingen

d'dansk integrerer og kvalificerer læse-, skrive- og litteraturundervisningen i indskolingen. d'dansk giver et solidt og fonologisk fundament og integrerer fra begyndelsen læseforståelse, sprogforståelse, afkodning og gode læseoplevelser. Eleverne er aktive i klare strukturer og organisationsformer og har allerede fra begyndelsen fokus på egne læreprocesser.
d'dansk i indskolingen samler det, vi ved om den første læsning og skrivning og tilbyder et forskningsbaseret system til hele danskfaget. Læreren er sin egen didaktiker og kan med d'dansk formidle en undervisning, der tager afsæt i det eleverne kan og ved - og bygger oven på ud fra høje faglige krav, så alle elever udfordres og har mulighed for mestring.
På kursusdagen vil vi vise, hvordan kravet om alsidighed i tekstvalg og forskellige udtryksformer integreres i en undervisning, hvor litteratur og læseforståelse er i fokus.


Instruktør: Lena Bülow Olsen
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Læseevaluering

Kurset præsenterer Læseevaluering på begyndertrinnet, som er et pædagogisk redskab, der følger klassen og den enkelte elev gennem den første læse- og staveudvikling fra skolestart til slutningen af begyndertrinnet.

Hør om den teoretiske baggrund for materialet samt de pædagogiske anvendelsesmuligheder. Ved hjælp af udvalgte eksempler gennemgår instruktøren opgaverne i materialet og viser, hvordan man kan omsætte prøveresultaterne til undervisningsplaner for klassen og den enkelte elev.


Instruktør: Dorthe Klint Petersen
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Den første læsning - indskoling

Den første læsning er et omfattende læsesystem, som består af dels en analog del, dels en digital del. Disse to dele kan anvendes hver for sig eller stå selvstændigt. Kurset præsenterer, hvordan man i sin læseundervisning i 0.-2. klasse kan arbejde differentieret med den analoge og den digitale del i forening.


Instruktør: Ina Borstrøm
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Denførstelæsning.dk - indskoling

Kurset præsenterer denførstelæsning.dk, som er et omfattende digitalt læremiddel til 0.-2. klasse, hvor arbejdet med ord, tekster, sprog og fantasi forenes i en bred vifte af differentierede læse- og skriveaktiviteter. En række skriftsproglige læringsspil konsoliderer elevernes basale færdigheder inden for læsning og stavning. Læringsspillene fører eleverne gennem niveaudelte aktiviteter inden for lydlig analyse og syntese, lydstavning, ordlæsning, tekstlæsning, ordkendskab, sprogforståelse m.m.
Historier med dynamiske illustrationer danner rammen for elevernes arbejde med at læse på egen hånd. Disse historier er skrevet ud fra eksisterende viden om opbygning af gode begyndertekster med en stor tekstmængde, mange gentagelser og lydrette ord, og eleverne har løbende adgang til lydligt baseret læsehjælp. I de tilhørende skriveværksteder arbejder eleverne med deres tekstforståelse og skriver på egen hånd. På trin 2 introduceres faktatekster sideløbende med de skønlitterære tekster


Instruktør: Ina Borstrøm
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Gang i grammatik - med CL

På mellemtrinnet skal eleverne undervises i grammatik og morfematisk stavning, og de skal lære at anvende viden om ordklasser til stavning og til tegnsætning. Grammatikundervisningen skal altså skabe sammenhænge og give mening. Det skal være tydeligt for eleverne, hvad de skal lære, hvad de skal gøre for at lære det, samtidig med at det skal være nemt for eleverne at se, hvornår de har lært det. Alt det rummer det nye materiale Gang i grammatik - med CL og på dette kursus viser lærer og forfatter Anja Rosa Qvist, hvordan grammatikundervisning på et fagligt højt niveau kan tilrettelægges og gennemføres. På baggrund af sine egne erfaringer i undervisningen vil forfatteren guide jer til at få succes med at skabe faglig dialog eleverne imellem, bevægelse, variation i undervisningen og løbende evaluering.


Instruktør: Anja Rosa Qvist
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Den sikre læsning i 3.-4. klasse - Kom videre med Den første læsning

Kurset præsenterer Den sikre læsning - et årskursus i læsning til 3.-4. klasse, som består af alderssvarende børneromaner med tilhørende arbejdsopgaver. Den sikre læsning er en selvstændig fortsættelse af læseundervisningen i Den første læsning. I Den sikre læsning lærer eleverne, hvordan man strukturerer læsning af kapitelbøger. De får den nødvendige læsetræning og bliver fortrolige med længere tekster, så de også på langt sigt fortsætter med at læse alderssvarende tekster. Det systematiske arbejde med læseforståelse og emnerelaterede fagtekster giver eleverne en sikker læseforståelse i forhold til både faktuel læsning, følgeslutninger og meddigtning.


Instruktør: Ina Borstrøm
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Dansksystemet d'dansk til mellemtrinnet - lever op til Fælles Mål

Med afsæt i systemet d'dansk vil der på kurset blive sat fokus på, hvordan man i sin danskundervisning kan forene moderne litteraturpædagogik med sprog- og genrearbejde i relevante og inspirerende sammenhænge. Der gives baggrund for og mange eksempler på, hvordan arbejdet med bl.a. læseforståelse, skrivning og litteraturarbejde kan integrere den nyeste viden om organisering af undervisningen, og elevernes lærings- og læselyst er omdrejningspunkt.


Instruktør: Lene Bülow Olsen
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Udvikling af ordforråd og oplæsning med dialog

Udvikling af ordforråd og oplæsning med dialog - med konkrete eksempler fra Verden fuld af ord. Der har i de senere år været et stigende fokus på såvel børns ordforråd set i relation til deres læsekompetence som på forskellige oplæsningsmetoders egnethed til netop at udvide børns ordforråd. Verden fuld af ord bidrager til at udvikle børnenes ordforråd og lærer dem at bruge enkle redskaber til at kunne forstå, huske og genfortælle både fakta-tekster og fiktion.

Kurset vil bl.a. rumme:
- Teoretiske overvejelser omkring ordforråd og oplæsning
- Forskellige oplæsningsmetoder og principper, som støtter oplæsning
- Aktivt og passivt ordforråd - hvad vil det sige at "kende et ord"? Og hvad skal der til for at lære et nyt ord?
- Konkrete eksempler på de benyttede læringsstrategier i Verden fuld af ord - hhv. fiktion og fakta-tekster
- Praktiske øvelser: Udvælgelse af ord/dialogiske spørgeteknikker


Instruktør: Lene Krogh Larsen
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Læsning i udskolingen – Klar til læseprøven?

I mange år er læsning i udskolingen blevet betragtet som en selvfølgelighed, som man ikke behøvede at undervise direkte i. Nu er der fokus på læsning som faglig disciplin med afgangsprøve. Derfor er der også behov for, at vi bliver mere opmærksomme på, hvad der foregår, når eleverne læser. Hvordan tilrettelægger vi en læseundervisning i udskolingen? Og hvordan gør vi eleverne klar til læseprøven?

På kurset vil du få inspiration til læseundervisning i de ældste klasser. Undervisningen tager udgangspunkt i Alineas digitale produkt Læseprøven, som i form, indhold og sværhedsgrad ligner UVMs prøve i læsning. Sammen vil vi dykke ned i, hvad det er, prøven tester, og du vil få værktøjer til at undervise direkte i de fem teksttyper, eleverne møder til prøven.

Du vil også få inspiration til, hvordan du kan omsætte elevernes resultater til i en pædagogisk praksis, der styrker den enkelte elevs læsefærdigheder. Vi vil desuden se på, hvordan du giver en retvisende standpunktskarakter og finder ud af, om du har elever, der skal op på særlige vilkår. Medbring gerne egen computer og forlængerledning.


Instruktør: Lis Pøhler eller Thomas P. Tønnesen
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Få fart på undervisningen i dansk som andetsprog

Bliv godt klædt på til at lave en sprogbaseret undervisning, der tager højde for behovet for differentiering, og hvor eleverne får et solidt fundament for at deltage i almenundervisningens mange fag. Hør om, hvordan du aktivt kan arbejde med stilladsering og modellering, fordelene ved at arbejde domæne- og teambaseret, og hvordan du kan inddrage opdagende skrivning i undervisningen. Hør også om, hvordan du kan lære eleverne strategier, så de kan blive aktive sprogbrugere fra dag ét.
Kursets instruktør er til daglig faglig leder af Læringscenter for Dansk som andetsprog i Viborg Kommune og faglig konsulent og forfatter til Alineas Fart på dansk, som består af en række materialer til undervisningen i dansk som andetsprog.


Instruktør: Mette-Maria Rydén
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre

 

MATEMATIK

Læs mere >

< Læs mindre


Varieret matematik med Format - indskoling

Børn er forskellige og dermed er en varieret og differentieret undervisning en nødvendighed. Men hvordan skaber vi en undervisning, der bygger på forståelse fremfor udenadslære og træning? En undervisning, hvor faglighed går hånd i hånd med en alsidig undervisning, hvor det enkelte barn tilgodeses. På kurset får du konkrete eksempler på, hvordan en varieret og faglig funderet undervisning kan tilrettelægges og gennemføres med henblik på at udvikle elevernes matematiske kompetencer i indskolingen Vi vil arbejde med en række praktiske matematikaktiviteter, som blandt andet indeholder: 

Her iblandt:
- bevægelse i matematiktimerne
- matematik i det fri
- mere ”åbne” matematikopgaver
- spillerier med faglighed

Til at strukturere og tilrettelægge undervisningen vil vi arbejde med forskellige bevægelsesstrukturer, værkstedsundervisning og mange måder at lære på. 
Kurset vil tage udgangspunkt i instruktørens egne undervisningserfaringer med Format og være en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling. 
Målet med kurset er at give kursisterne konkrete ideer og redskaber til hvor forholdsvis let, man kan variere og differentiere sin undervisning i matematik uden at give køb på fagligheden. De på kurset behandlede aktiviteter og organisationsformer vil umiddelbart kunne benyttes efter kurset.


Instruktør: Lone Anesen eller Janus Madsen
Antal lektioner: 5

Læs mere >

< Læs mindre


Matematik i indskolingen

En god start på matematikundervisningen er vigtig. En inspirerende og aktiviserende undervisning, der er baseret på elevernes store lyst til at undersøge, lege og lære, samtderes intuitive matematikforståelse, hjælper dem til at opbygge et solidt fundament for deres videre matematiklæring gennem hele skoleforløbet.

Med udgangspunkt i bogsystemet Matematrix for indskolingen, vil der på kurset være fokus på:
- Faglige områder og progression.
- Faglige mål og tegn på læring i indskolingen.
- Matematrix’ opbygning og eksempler på anvendelse.
- Matematikaktiviteter i tilknytning til faglige forløb, ”Ud af bogen”- aktiviteter, spil og lege.
- Viden om fagligt indhold og progression er vigtig, men hvordan gør vi i praksis?
- Kurset kan tilrettelægges, så det kan gennemføres, enten som et 3 eller et 6-timers kursus.


Instruktør: Lone Kathrine Petersen
Antal lektioner: 3 eller 5

Læs mere >

< Læs mindre


Talforståelse og regnestrategier i matematik

Kursets omdrejningspunkt er: Hvad er regnestrategier i matematik? Hvordan støttes eleverne bedst i deres udvikling frem mod at kunne vælge hensigtsmæssige regnestrategier? Hvordan kan man arbejde med regne-strategier i matematikundervisningen på de yngste trin? Udgangspunktet for at kunne udvikle hensigtsmæssige regnestrategier er en solid talforståelse, så elevernes udvikling af talforståelse vil være en central del af kurset også.

Vi giver eksempler på forskellige regnestrategier inden for addition, subtraktion og multiplikation, og der bliver mulighed for at drøfte, hvornår forskellige regnestrategier er hensigtsmæssige, hvordan disse strate-gier hænger sammen, og på hvordan arbejdet med disse inddrages i undervisningen. Vi viser konkrete ek-sempler på dette. Derudover kommer vi med et bud på, hvordan elevernes uhensigtsmæssige regnestrategi-er kan afsløre fejlopfattelser i matematik. På kurset diskuteres læringsmål, herunder tegn på læring for færdigheds- og vidensmålene inden for Regne-strategier. Vi kommer med bud på, hvordan læringsmål og tegn på læring kan formuleres, og der vil være mulighed for selv at komme med bud på formuleringer af til egen praksis samt at diskutere dem med andre på kurset.

Kurset tilrettelægges, så det består af oplæg, aktiviteter og fælles drøftelser.


Instruktør: Marie Teglhus Møller eller Helle Nicola Jensen
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Varieret matematik med Format - mellemtrin

Børn er forskellige og dermed er en varieret og differentieret undervisning en nødvendighed. Men hvordan skaber vi en undervisning, der bygger på forståelse fremfor udenadslære og træning? En undervisning, hvor faglighed går hånd i hånd med en alsidig undervisning, hvor det enkelte barn tilgodeses. 

På kurset får du konkrete eksempler på, hvordan en varieret og faglig funderet undervisning kan tilrettelægges og gennemføres med henblik på at udvikle elevernes matematiske kompetencer på mellemtrinnet. Vi vil arbejde med en række praktiske matematikaktiviteter, som blandt andet indeholder:
- bevægelsesaktiviteter
- mange måde at lære på
- ”åbne” matematikopgaver
- konkurrencebetonede aktiviteter
- matematik i det fri

Kurset vil tage udgangspunkt i instruktørens egne undervisningserfaringer med Format og være en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling. 
Målet med kurset er at give kursisterne konkrete ideer og redskaber til hvor forholdsvis let, man kan variere og differentiere sin undervisning i matematik uden at give køb på fagligheden. De på kurset behandlede aktiviteter og organisationsformer vil umiddelbart kunne benyttes efter kurset.


Instruktør: Lone Anesen eller Janus Madsen
Antal lektioner: 5

Læs mere >

< Læs mindre


Kompetencer - mellemtrin og udskoling

Sæt de matematiske kompetencer i spil.

Hvordan underviser du med udgangspunkt i kompetencer, og hvordan evaluerer du dem? På dette kursus får du viden og værktøjer til at gøre de matematiske kompetencer til en naturlig del af din undervisning.

Du vælger selv, hvilken kompetence kurset skal beskæftige sig med: modellerings-, ræsonnements- eller symbolbehandlingskompetencen. På kurset får du greb om kernen i kompetencen, hvordan du kan undervise efter kompetencen, og ikke mindst hvordan du evaluerer den. Du får også inspiration til, hvordan matematiksystemet Matematrix kan være en støtte til sådan en undervisning.


Instruktør: Tomas Højgaard
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Mundtlig kommunikation og it

På kurset vil der blive vist eksempler fra KonteXt+ 7. - 9. klasse på, hvordan man i undervisningen kan arbejde med matematiske aktiviteter på afsluttende trin, hvor den mundtlige dimension af kommunikationskompetencen har en fremtrædende plads. Brugen af it og anden teknologi som fx mobiltelefonen er oplagt i forbindelse med kommunikation. Der vil blive vist forskellige eksempler hentet fra KonteXt + og mulighed for at arbejde med egne færdigheder i mindre præsentationer. Vi vil desuden komme ind på krav og udfordringer i forhold til den mundtlige udtræksprøve i mundtlig matematik. Udskoling


Instruktør: Niels Jacob Hansen
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Sproget – et bærende element i matematiklæring

Sprog kan have en åbnende eller lukkende effekt på forståelse af matematik. Sproget har en helt central rolle i elevers tilegnelse af matematikfagligt stof. Hermed taler vi ikke blot om eleverne kan læse og skrive, men om sprogets rolle for elevernes læringsmuligheder i al almindelighed. På kurset præsenteres du for problematikken om, hvorfor sproget i matematikfaget er så kompliceret. Vi ved at sproget kan give elever mange vanskeligheder i læring af matematik, som egentlig ikke handler om evne til at regne – og dét vil være omdrejningspunktet. Kurset vil både indeholde elementer fra hjerneforskningen, som kan fortælle noget om, hvilke faktorer der gør sig gældende i læring af matematik og didaktiske teorier, der hjælper os på vej i forhold til øget opmærksomhed i den daglige undervisning.

Kurset er tilrettelagt for målgruppen, således at indholdet er præcist tilegnet denne, med ønske om et størst muligt udbytte for kursisterne. Kurset er således ikke et kursus for elever med særlige vanskeligheder, elever med dansk som andet sprog el. lign., men et kursus for alle matematiklærere og undervisere i matematik, der er interesseret i at øge sine elevers forståelse af matematik. Indskoling eller mellemtrin eller udskoling


Instruktør: Mette Strandgård Christensen, lærebogsforfatter på Kontext
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Matematiske aktiviteter i overbygningen

Hvordan kan man arbejde med matematiske aktiviteter og kompetencer i undervisningen på afsluttende trin?

Kurset tager udgangspunkt i:
- En kort gennemgang af Matematrix’ opbygning.
- Eksempler fra Matematrix grundbog/Web 7. - 9. klasse. 
- Mulighed for at afprøve og arbejde med systemets digitale resurser.

Der vil desuden blive mulighed for at arbejde med Matematrix ’s undersøgelser, som kan anvendes som forberedelse af de udfordringer, der møder eleverne i forhold til udtræksprøven i mundtlig matematik.
Der lægges op til, at deltagerne medbringer pc, tablet og evt. mobiltelefon.


Instruktør: Peter Lund
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Bevægelse, differentiering, it, evaluering og tydelige læringsmål er alle vigtige elementer i både Fælles Mål og grundbogsmaterialet Matematrix for børnehaveklassen. Med en blanding af teori, praktiske øvelser og værkstedsaktiviteter, vil instruktøren give en lang række eksempler på, hvordan matematikundervisningen kan gøres både variereret, lærerigt og motiverende. Omdrejningspunktet er Matematirx til børnehaveklassen. Deltagerne vil også få en lang række idéer til, hvordan de selv kan videreudvikle og etablere egne værkstedsaktiviteter og materialer. 


Instruktør: Lone Kathrine Petersen
Antal lektioner: 3 eller 6

Læs mere >

< Læs mindre

 

ENGELSK

Læs mere >

< Læs mindre


Ordforrådstilegnelse i engelsk 1.-2. klasse

Optimer arbejdet med ordforrådstilegnelse i engelsk 1.-2. klasse - udnyt elevernes passive ordforråd og sæt de transparente ord i spil
Kurset vil give konkrete eksempler på, hvordan en varieret og faglig funderet undervisning kan tilrettelægges og gennemføres, så eleverne udvikler deres sproglige kompetencer helt fra starten af.

Kurset tager udgangspunkt i grundsystemet Yes we can og vil være en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling. Der vil blandt andet være fokus på at afklare:
- Hvordan elevernes ordforråd udvikles
- Hvordan PosterRoom fremmer samtalen og skaber en mulighed for, at eleverne er medskabende i undervisningen
- Hvorfor der er fokus på de hyppigt anvendte ord
- Hvad der sker, når vi har tidlig fokus på udtalen.

Målet med kurset er at give kursisterne konkrete ideer til undervisning og kendskab til, hvordan Yes we can sikrer en systematisk progression i engelskundervisningen i indskolingen.

 


Instruktør: Louise Holst Tollan
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Nyt til dit fag i engelsk 1.-4. klasse

På kurset får du kendskab til Alineas nyeste læremidler – både grundsystemer og digitale læremidler. Vi kommer rundt om både A Piece of cake, Pit Stop og Alineas fagportal med blandt andet Gekko-engelsk og Superreaders 

Se hvordan de nye materialer relaterer sig til skolereformen og Fælles mål. Få indblik i, hvordan arbejdet med læringsmål og tegn på læring er integreret i materialerne – og hvordan du på den baggrund kan udarbejde en årsplan med udgangspunkt i en læringsmålstyret undervisning. Du får kendskab til hvordan materialerne blandt andet medtænker bevægelse, sange, dialoger lytte- og taleaktiviteter og Cooperative learning. Få idéer til, hvordan du kan kombinere grundsystemerne med en fagportal for på den måde at udnytte både trykte og digitale materialer optimalt i din undervisning. Der vil være mulighed for sparring og videndeling mellem deltagerne og kursusholderen.

På kurset får du en boggave af Alinea.


Instruktør: Eva Späth
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Nyt til dit fag i engelsk 5.-9. klasse

På kurset får du kendskab til Alineas nyeste læremidler – både grundsystemer og digitale læremidler. Vi kommer rundt om både A Piece of cake, Pit Stop, det helt nye grundsystem Yes we can og Alineas fagportal med blandt andet Gekko-engelsk og Superreaders.

Se hvordan de nye materialer relaterer sig til skolereformen og Fælles mål. Få indblik i, hvordan arbejdet med læringsmål og tegn på læring er integreret i materialerne – og hvordan du på den baggrund kan udarbejde en årsplan med udgangspunkt i en læringsmålstyret undervisning. Du får kendskab til hvordan materialerne blandt andet medtænker Cooperative learning, bevægelse i undervisningen, web 2.0 værktøjer og kultur og samfund. Få idéer til, hvordan du kan kombinere grundsystemerne med en fagportal for på den måde at udnytte både trykte og digitale materialer optimalt i din undervisning. Der vil være mulighed for sparring og videndeling mellem deltagerne og kursusholderen.

På kurset får du en boggave af Alinea.


Instruktør: Eva Späth
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre

 

TYSK

Læs mere >

< Læs mindre


Probieren geht über studieren

"Probieren geht über studieren" siger et gammelt ordsprog. Og det er jo netop, hvad vi ønsker af vores elever. Målet for tyskundervisningen er, at eleverne er aktive i deres sprogtilegnelse, og at de tør kaste sig ud i at bruge sproget - også selvom de ikke er helt sikre og derfor laver fejl.
Dette sker, når vi arbejder med projekter i undervisningen. Her får eleverne brug for og bruger alle de kompetencer, de har tilegnet sig. Projektarbejdsformen giver mulighed for, at eleverne udfolder sig kreativt og bidrager til løsningen af opgaven på hver deres niveau. At arbejde med projekter er sprog i anvendelse.


Men hvordan gør man så lige det? Med udgangspunkt i materialerne MOMOS SPÄTKAUF til 5.-6. klasse og MOMOS BERLIN til 7. Klasse vil vi give tips og ideer til, hvordan man arbejder med:
- Sprogtilegnelse, heriblandt arbejdet med ordforråd, chunks og strategier
- Stilladsering som hjælp til differentiering
- Anvendelse af viden om og forståelse for kultur- og samfundsforhold, som eleverne kan identificere sig med
- Elevernes selvvurdering og evaluering i forhold til undervisningens læringsmål.

Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og øvelser.


Instruktør: Jacob Chammon eller Lore Rørvig
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Nyt til dit fag i tysk 5.-9. klasse

På kurset får du kendskab til Alineas nyeste læremidler – både grundsystemer og digitale læremidler. Vi kommer rundt om både Ach So!, Der Sprung, Du bist dran og Momo, samt Alineas fagportal med blandt andet Gekko-tysk og Onlineprøver. Se hvordan de nye materialer relaterer sig til skolereformen og Fælles mål.

Få indblik i, hvordan arbejdet med læringsmål og tegn på læring er integreret i materialerne – og hvordan du på den baggrund kan udarbejde en årsplan med udgangspunkt i en læringsmålstyret undervisning. Du får kendskab til hvordan materialerne blandt andet medtænker Cooperative learning, bevægelse i undervisningen, web 2.0 værktøjer og kultur og samfund. Få idéer til, hvordan du kan kombinere grundsystemerne med en fagportal for på den måde at udnytte både trykte og digitale materialer optimalt i din undervisning.Der vil være mulighed for sparring og videndeling mellem deltagerne og kursusholderen.


På kurset får du en boggave af Alinea.


Instruktør: Eva Späth
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre

 

FRANSK

Læs mere >

< Læs mindre


Ordforrådstilegnelse i franskundervisningen

På kurset får du kendskab til Alineas nyeste læremidler – både grundsystemer og digitale læremidler. Vi kommer rundt om både Français Formidable, Bingo og Alineas fagportal med blandt andet Gekko-fransk, Superreaders og Onlineprøver. Se hvordan de nye materialer relaterer sig til skolereformen og Fælles Mål.

Få indblik i, hvordan arbejdet med læringsmål og tegn på læring er integreret i materialerne – og hvordan du på den baggrund kan udarbejde en årsplan med udgangspunkt i en læringsmålstyret undervisning. Du får kendskab til hvordan materialerne blandt andet medtænker Cooperative learning, bevægelse i undervisningen, web 2.0 værktøjer og kultur og samfund. Få idéer til, hvordan du kan kombinere grundsystemerne med en fagportal for på den måde at udnytte både trykte og digitale materialer optimalt i din undervisning.

Der vil være mulighed for sparring og videndeling mellem deltagerne og kursusholderen.


Instruktør: Eva Späth
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre

 

HISTORIE

Læs mere >

< Læs mindre


Børn i Danmarks historie

Hvordan var det at være barn i Danmark under Anden Verdenskrig, under Reformationen eller dengang vikingerne styrede landet? Kom og hør hvordan mødet mellem børn i nutid og fortid kan øge elevernes forståelse af livsvilkår og livsforståelse, og sætte dem i stand til at relatere ændringer over tid og sammenligne med deres egen hverdag. Målet med kurset er at belyse og diskutere materialer, bl.a. Børn i Danmarks Historie, til faget, hvor historiens børn er i centrum, og formidle ideer og praktiske eksempler der styrker eleverne i de færdigheds- og vidensområder, som bl.a. kompetenceområdet Kronologi og sammenhæng dækker over på mellemtrinnet. Kurset veksler mellem oplæg og spørgsmål målrettet de nævnte problemstillinger, men vil også have fokus på emnet i forhold til en spændende og lærerig begynderundervisning i faget.


Instruktør: Pia Sigmund og Anne Lisbeth Olsen
Antal lektioner: 2

Læs mere >

< Læs mindre


Kvinder i Danmarks historie

Rygter siger, at det står fælt til med kvinders plads i historiebøgerne. Før de skriftlige kilder kom til, var de fleste figurer afbildninger af kvinder. Tænk bare på Venus fra Willendorf, som blev dyrket af stenalderfolket for sin frugtbarhed. Under Istiden og i Oldtiden var alle kræfter vigtige – uanset køn. Alle skulle jage, samle, sørge for stammens børn og sikre dem ly for natten. Dét ændrede sig, da krig blev en realitet. Nu var det mænd, der var bud efter, og mænd, som skrev historien. Eller hvad? Med kurset Kvinder i Danmarks historie, sætter vi spot på et lille udvalg af de mange kvinder, hvis skæbne og handlinger uomtvisteligt har sat spor i fortid, nutid og fremtid. Kvindernes historie sættes ind i en didaktisk kontekst, hvor kursets instruktører deler ud af erfaringer med emnet i egen undervisning og diskuterer det i sammenhæng med færdigheds- og vidensmålet Historisk bevidsthed.


Instruktør: Birgit Knudsen
Antal lektioner: 2

Læs mere >

< Læs mindre


Den digitale historieformidling - bog og/eller web?

Internettet og digitale værktøjer som Thinglink, Padlet og Tiki-Toki fylder mere og mere i undervisningen. Og også i historie. Hvor bogen engang var mange historielæreres foretrukne materiale, har billedet ændret sig og tvivlen indfundet sig: hvilken ressource understøtter undervisningen i faget historie bedst muligt? Kurset Den digitale historieformidling – bog og/eller web sætter de to op mod hinanden, og forklarer hvorfor den ene ikke behøver at blive på bekostning af den anden – tværtimod. Den analoge bog og de webbaserede midler indeholder hver sine potentialer, som i fællesskab giver nye muligheder for at nuancere undervisningen. Herunder elevernes forskellige måder at tilegne sig ny viden på. Det er ikke et spørgsmål om enten-eller men et både-og.

I løbet af kurset vil vi bl.a. præsentere eksempler på, hvordan bog og web kan supplere hinanden, og hvilke digitale værktøjer der kan hvad i forhold til historiske emner, målgrupper og fagets kompetenceområder.


Instruktør: Maja Lumholz
Antal lektioner: 2

Læs mere >

< Læs mindre


Kilder og den nye prøveform i kulturfagene

Som led i den nye prøveform i kulturfagene skal eleverne selv ud og opsøge de kilder, deres problemstilling skal understøttes af. Det kræver ikke bare et overblik over relevante kilder, men i høj grad også en viden om, hvordan man arbejder med dem. I løbet af de seneste par år har det funktionelle kildebegreb vundet større og større indpas. Kort og godt går det ud på, at alle kilder i realiteten er gode kilder - det er udelukkende problemstillingen, der afgør, om de er funktionelle eller ej.

Formålet med kurset er at præsentere elementerne i det funktionelle kildebegreb, og give praktiske eksempler på, hvordan I kan arbejde med det i klassen. Der vil desuden være oplæg om, hvorfor arbejdet med kilder er væsentligt i forhold til særligt historiefagets øvrige kompetenceområde, og hvordan du som lærer kan anskueliggøre det overfor dine elever.


Instruktør: Søren Hemmingsen
Antal lektioner: 2

Læs mere >

< Læs mindre

 

KRISTENDOMSKUNDSKAB

Læs mere >

< Læs mindre


Religion i børnehøjde

Mennesker har gennem alle tider stillet undrende spørgsmål til livet. Spørgsmål som: Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvad er rigtigt og hvad er forkert? Er der en opskrift på det gode menneske, og hvem har i så fald den?


Religionerne kommer alle med svar på disse spørgsmål. Nogle gange er de enige, andre gange er de ikke. Børn i Danmark vokser op i et samfund med religionsfrihed. De møder derfor mange skikke og traditioner fra forskellige religioner. Samtidig lever de i et mediesamfund, hvor de konstant overdænges af alverdens hændelser i verden. Når hændelserne er af religiøs karakter er det oplagt at tage en snak med eleverne om, hvorfor mennesker handler som de gør. Kurset Religion i børnehøjde tager afsæt i denne samtale med børn. Kursets instruktør, forfatter Anne Rosenskjold, formidler konkrete forslag til, hvordan du i undervisningen kan lære børnene om, hvordan de tre religioner; jødedom, kristendom og islam har udviklet sig på baggrund af hinanden. Hvordan de i mere eller mindre grad deler de samme religiøse fortællinger, personer, hellige steder, traditioner og regler. Og hvordan denne forforståelse vil højne samtalen, når svære emner med afsæt i religion skal debatteres i klasseværelset. Kurset tager afsæt i eksempler med større elever, men er relevant for lærere med elever i alle aldre.


Instruktør: Anne Rosenskjold
Antal lektioner: 2

Læs mere >

< Læs mindre


Religioner på tværs

Religion er at sammenligne med perspektiv. Religion indebærer en særlig måde at anskue tilværelsen på, som både kan være forskellig fra og tilnærmelsesvis identisk med andre religioners. Kurset Religioner på tværs er et kort rids af de fem store verdensreligioner samt en efterfølgende gennemgang af deres syn på livet, døden, regler og ritualer.

Kursets instruktør, forfatter til Under samme himmel, Anne Rosenskjold, formidler konkrete forslag til, hvordan du i undervisningen kan arbejde med bl.a. livsfilosofi og etik på tværs af religiøse og ikke-religiøse udgangspunkter, og hvordan du bedst muligt støtter eleverne i at reflektere og sætte ord på, hvad det vil sige at være menneske. I løbet af kurset vil der udover ovenstående blive lagt vægt på inddragelse af elevernes forforståelse og metoder til at evaluere undervisningen på set i lyset af FM14.


Instruktør: Anne Rosenskjold
Antal lektioner: 2

Læs mere >

< Læs mindre

 

COOPERATIVE LEARNING

Læs mere >

< Læs mindre


Kom godt i gang med Cooperative Learning i børnehaveklassen - Giv eleverne ordet!

Giv de yngste elever ordet kurset tager udgangspunkt i materialet Cooperative Learning i børnehaveklassen – Giv eleverne ordet! Bogen indeholder masser af øvelser til undervisning i børnehaveklassens kompetenceområder sprog, matematik, naturfag og sociale færdigheder. Et særligt fokus, som går på tværs af kompetenceområderne, er systematisk udvikling af elevernes ordforråd. For at udvikle elevernes ordforråd, skabe variation og bevægelse i undervisningen og for at styrke deres sociale kompetencer er de fleste af øvelserne struktureret efter samarbejdsstrukturer fra Kagan Cooperative Learning. Kurset (og materialet) er tilrettelagt med særligt fokus på undervisning i børnehaveklassen, men der vil også være inspiration for lærere og pædagoger i indskolingen generelt.


Instruktør: Lene Krogh Larsen 
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre


Gang i grammatik - med CL

På mellemtrinnet skal eleverne undervises i grammatik og morfematisk stavning, og de skal lære at anvende viden om ordklasser til stavning og til tegnsætning. Grammatikundervisningen skal altså skabe sammenhænge og give mening. Det skal være tydeligt for eleverne, hvad de skal lære, hvad de skal gøre for at lære det, samtidig med at det skal være nemt for eleverne at se, hvornår de har lært det. Alt det rummer det nye materiale Gang i grammatik - med CL og på dette kursus viser lærer og forfatter Anja Rosa Qvist, hvordan grammatikundervisning på et fagligt højt niveau kan tilrettelægges og gennemføres. På baggrund af sine egne erfaringer i undervisningen vil forfatteren guide jer til at få succes med at skabe faglig dialog eleverne imellem, bevægelse, variation i undervisningen og løbende evaluering.


Instruktør: Anja Rose Qvist
Antal lektioner: 3

Læs mere >

< Læs mindre

 

IMPLEMENTERING

Læs mere >

< Læs mindre

 

Når du køber adgang til et digitalt læremiddel, sørger vi for at få dig godt i gang. Derfor kan du booke et gratis implementeringskursus , som vi typisk afholder som et gå-hjem-møde, så det passer med dig og dine kolleger. Kurset er tilpasset de klassetrin, som du har købt adgang til. Du kan enten få besøg på din skole eller samle lærerne på kommuneniveau. Find den læremiddelkonsulent, som er tættest på dig, og book et gratis kursus allerede i dag.

Find din konsulent og book et gratis implementeringskursus

Læs mere >

< Læs mindre