Alle titler og serier (2113)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Vælg pris

Tilpas udvalg
Digital

Portalen Maximat bliver til Matematikportalen Indskoling 
Matematikportalen Indskoling er for dig der ønsker et digitalt undervisningsmateriale med høj faglighed.

Matematikportalen Indskoling udnytter de digitale muligheder fuldt ud og giver eleverne i de yngste klasser en god introduktion til, og forståelse af, matematikken. Med udgangspunkt i fagets indhold og didaktik bruges de digitale redskaber til at gøre tal og algebra, geometri og stokastik, dynamisk og levende. Alt sammen forenet i inspirerende læringsforløb.

Matematikportalen Indskoling består af de digitale læremidler CampMat, MaxiMat Indskoling og FotoMat.

Matematikportalen Indskoling er fuldt dækkende og giver dig mulighed for at bruge den som grundsystem eller ekstramateriale til undervisningsdifferentiering.

Matematikportalen Indskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

1.-3. klasse
Digital

Portalen Maximat bliver til Matematikportalen Mellemtrin
Matematikportalen Mellemtrin er for dig der ønsker et digitalt undervisningsmateriale med høj faglighed. Med udgangspunkt i fagets indhold og didaktik bruges de digitale redskaber til at gøre tal og algebra, geometri og stokastik dynamisk og levende. Alt sammen forenet i inspirerende læringsforløb.

Matematikportalen Mellemtrin er fuldt dækkende og giver dig mulighed for at bruge den som grundsystem eller ekstramateriale til undervisningsdifferentiering.

Matematikportalen Mellemtrin indeholder det digitale læremiddel Maximat.

Matematikportalen Mellemtrin er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

4.-6. klasse
Digital

Portalen Maximat bliver til Matematikportalen Udskoling
Matematikportalen Udskoling er for dig der ønsker et supplerende undervisningsmateriale med høj faglighed. Med udgangspunkt i fagets indhold og didaktik bruges de digitale redskaber til at gøre tal og algebra, geometri og stokastik dynamisk og levende. Altsammen forenet i inspirernde læringsforløb.

Matematikportalen Udskoling indeholder Maximat, Restudy.dk Matematik og Onlineprøver Matematik.

Matematikportalen Udskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
System

Vi er i gang med at forny Matematrix, så systemet lever op til Forenklede Fælles Mål. Indskolingen og overbygningen er allerede fornyet. Matematrix 4, 5 og 6 udkommer i 2018 og 2019.

Du kan stadig købe de gamle udgaver til 7, 8. og 9. klasse.

Sætter de matematiske kompetencer i spil
Matematrix er et fagligt, velstruktureret matematiksystem, som inspirerer eleverne til læring. Med Matematrix præsenterer du eleverne for det matematiske kernestof gennem varierede undervisningsforløb med klare og gennemskuelige pointer.

Kapitlerne i systemet er opbygget efter Timeglasmodellen, der gør det let at tilrettelægge og differentiere undervisningen og dermed tilgodese alle elever. Systemet har gennem hele forløbet fokus på kompetencer og læringsmål.

Se kapitel 1til Matematrix 0, Matematrix 1A, Matematrix 3A og Matematrix 9 samt webressourcerne til til Matematrix 1A og Matematrix 9 her.

0.-10. klasse
System


Spændende projektorienteret historiesystem til udskolingen
Mellem fortid og fremtid er et projektorienteret historiesystem. Eleverne udfordres til at tage stilling, lede efter sammenhænge og alternative synsvinkler, hvilket er nødvendigt for at forstå et historisk forløb i en større kontekst. Systemet styrker elevernes kristiske sans og forståelse af kronologiske sammenhænge.

7.-10. klasse
Serie

- At skrive er en proces
Mens du skriver er et undervisningsmateriale til skriftlig dansk på mellemtrinnet. Det bygger på hovedideerne i procesorienteret skrivepædagogik, der lægger vægt på både processen og produktet. Eleverne lærer at ændre og forbedre teksten mens den bliver til. Indføringen i den procesorienterede arbejdsform sker gennem korte, overskuelige genrer, og grammatik, sproglig viden og bevidsthed ses i en helhed.

Mens du skriver omfatter for hvert klassetrin:
• en elevbog, flergangsbog
• en lærervejledning.

Formålet med Mens du skriver er:
• At udvikle elevernes sprog, både mundtligt og skriftligt.
• At give eleverne en arbejdsmetode.
• At give eleverne gode skrivevaner fra starten.
• At styrke elevernes sproglige opmærksomhed.
• At styrke elevernes lyst til at skrive.

Mens du skriver er udviklet for 3.-6. klasse.

Serie

Dansk i udskolingen – Samtaler og redskaber
I Mig og dansk-serien er afstanden mellem teori og praksis kort: eleverne introduceres for redskaber og får erfaringer med disse gennem praksisøvelser. Bøgerne udstyrer eleverne med konkrete redskaber, som de kan gribe til ved selvstændigt arbejde, til prøven og i livet uden for skoletid.

Mig og dansk-serien er til dansklæreren der vil ”slippe eleverne løs”, så de arbejder på det niveau og i det tempo, der passer den enkelte. Bøgernes tekster og opgaver er formuleret, så eleverne kan arbejde selvstændigt, og læreren kan hjælpe hvor der er behov.

Mig og dansk-serien udvikler elevernes fag- og fiktionskompetencer, hvilket ”smitter af” på klassesamtaler om tekst og genre. Både erfarne og nyuddannede dansklærere vil kunne finde rammer og udfordringer til deres undervisning i disse materialer. Bøgerne rummer mange forskellige undervisningsforløb, der kan afsluttes og perspektiveres hver for sig, og som via et inspirerende visuelt udtryk kan overskues af eleverne.

Synlig struktur på de faglige emner
Serien dækker litteratur- og genrearbejde, sprog, genre og skriftlighed, litteraturhistorisk læsning og IT. Alle bøger har en varieret mængde af stof og en synlig struktur, som også giver plads til lærerens egen tilrettelægning.

Sider

Side 8 af 15