Velkommen i børnehaveklassen 

Børnehaveklassen er elevernes første møde med skolen. Det er en tid, der emmer af spænding, forhåbning og måske en anelse nervøsitet. Det er børn, der skal lære at læse, regne og indgå i nye fællesskaber. Vi ved alle, hvor vigtigt det er, at de bliver taget i hånden, og at der skabes de bedste forudsætninger for, at de lykkes.  

På siden her klæder vi jer på med et overblik over læremidler til børnehaveklassen, der støtter jer i arbejdet med at give børnehaveklasseleverne den bedste start på deres skoletid.

Læs mere >

< Læs mindre

Børnehaveklasseportalen

– leg og læring væk fra skærmen  

Med Alineas Børnehaveklasseportal får du et engagerende læringsunivers fyldt med idéer til lege og undervisning for de yngste elever i skolen. 

Portalen danner udgangspunkt for klassens fælles undervisning, hvor det er børnehaveklasselederen, der formidler indholdet. Eleverne skal derfor ikke have tablets til rådighed.  

Alle forløb er fyldt med varierende og vekslende indhold, så der sikres en legende tilgang til undervisningen. Derudover har portalen fokus på, at eleverne: 

- er aktive og interagerer med hinanden
- får styrket deres fantasi og kreativitet
- udforsker den verden, de er en del af.

Læs mere om Børnehaveklasseportalen

Læs mere >

< Læs mindre

Molevitten

Dansksystemet, der får alle med! 

Molevitten består af to spor til indskolingen: Et læsespor og et litteraturspor. 

Du kan vælge det ene spor og selv supplere yderligere. Du kan også vælge begge spor og dermed få et fuldt dækkende indskolingssystem til børnehaveklassen. 

Læsesporet rummer et struktureret og gennemprøvet læreprogram med arbejdsbøger og differentierede læsebøger fra 100 % lydrethed til normalprosa. 

Litteratursporet gør litteraturundervisningen nærværende. Det tager afsæt i lærerens oplæsning af en mangfoldighed af tekster, fælleskab, leg og oplevelser samt elevernes aktive møde med teksterne. 

Læs mere og få en grundig vejledning i, hvad du skal bruge fra sporene, når du køber Molevitten

Læs mere >

< Læs mindre

Reflex

Lad dine børnehaveklasseelever gå på opdagelse i matematikken

Reflex er et banebrydende matematiksystem, hvor dine elever går på opdagelse, undersøger og leger sig til nye faglige indsigter og matematiske kompetencer. 

Med Reflex skaber du en god læringskultur, hvor alle kan byde ind, og hvor fejl er en kilde til læring. 

Vi sørger for at klæde dig godt på, så du hurtigt får greb om undersøgelser og aktiviteter og kan skabe den gode læringskultur i klassen.

Læs mere om Reflex

Læs mere >

< Læs mindre

Fagportaler til børnehaveklassen

Med Alineas Danskportal, Matematikportal og Natur/teknologiportal får eleverne i børnehaveklassen deres faglige skud vitaminer. 
 
Eleverne bliver taget i hånden gennem alle forløb. Portalerne rummer en genkendelig struktur, så eleverne nemt kan finde rundt og fastholder opmærksomheden på læringssituationen. 

Billederne er inspirerende og tilpasset elevernes alder. Og teksterne er korte, i øjenhøjde og kan læses op med syntetisk tale.   
 
Tag forløbene på fagportalerne i brug, når faglæreren kommer på besøg i børnehaveklassen og underviser. 
 
Læs mere om:
Danskportalen  Matematikportalen  Natur/teknologiportalen

Læs mere >

< Læs mindre

Træning til børnehaveklassen

Med træning får børnehaveklasseeleverne mulighed for at udvikle sig i deres eget tempo. Læreren kan tilpasse træningen til elevernes individuelle niveau, så alle elever bliver taget i hånden.

Læs mere >

< Læs mindre

Den første læsning

Alle børn fortjener en god læsestart!  

Med Den første læsning kommer dine børnehaveklasselever godt i gang med at læse og skrive. Systemet hjælper eleverne sikkert på vej fra lydforståelse til ordgenkendelse over i læsning på egen hånd.  

Læs mere om Den første læsning

Læs mere >

< Læs mindre

Invitér din børnehaveklasse ind i Villeby 

Med Villeby kan børnehaveklasseeleverne bl.a. gå på opdagelse i Cirkushaven. Her træner eleverne deres allerførste lyde og bogstaver gennem små dyrespil.  

Eleverne møder et farverigt, intuitivt univers, hvor opgaver og aktiviteter har en legende og kreativ tilgang til det faglige stof.  

Læs mere om Villeby

Læs mere >

< Læs mindre

Superbog

Superbog er et læsesite til 0-6. klasse. Med over 800 digitale bøger kan eleverne læse og lytte til så mange bøger, de vil – både i skolen og hjemme. 

Særligt serien Læs Lydret 0 egner sig godt til elever i børnehaveklassen.  

Du finder også sjove historier, H.C Andersens eventyr og fagbøger til højtlæsning i klassen. 

Læs mere om Superbog

Læs mere >

< Læs mindre

Har du brug for mere viden?

Nu har du fået en smagsprøve på noget af det indhold, vi har til børnehaveklassen. Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte en af vores læremiddelkonsulenter.  

De står klar til at vejlede om alt fra indkøb og priser til implementering, og de kommer gerne på besøg på din skole. 

Find din læremiddelkonsulent

Læs mere >

< Læs mindre