Undervisningsdifferentiering

Alle lærere ved, at de skal differentiere deres undervisning. Men hvad indebærer det præcist? Hvordan definerer vi undervisningsdifferentiering – og hvordan gør vi i praksis?

Forfatterne sætter begrebet undervisningsdifferentiering ind i skolens aktuelle kontekst, hvor kravet om inklusion af elever i komplicerede læringssituationer er skærpet. De præsenterer differentiering som del af en læringskultur og introducerer UVD-modellen som et redskab til at omsætte det pædagogiske princip til praksis. Modellen består af tre dimensioner:

1. En horisontal, der beskriver undervisningens tre faser: målformulering, udforskning og evaluering.
2. En vertikal, der beskriver forskellige niveauer forelevernes arbejde med det faglige indhold i undervisningen.
3. En dynamisk, der beskriver det samarbejde og de interaktioner, der kan stilladsere elevernes motivation og deltagelse i undervisningen.

Gennem seks konkrete undervisningsforløb i matematik og dansk i 5. klasse viser forfatterne desuden, hvordan modellen kan anvendes i praksis.

På lager
Pris 215,20 kr.
Total pris 215,20 kr.
Pris inkl. moms 269,00 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Antal sider
208
Udgivelsesdato
19. jun. 2015
ISBN
9788750045014
Udgave
1