Læs mere >

< Læs mindre

En håndsrækning til elever med faglige udfordringer

 

Alt for mange børn og unge har fået det svært pga. skolenedlukningerne. Det er de mest udsatte børn, som rammes hårdest, og det stiller lærere og skoler foran en stor opgave med at hjælpe børnene til at indhente mistet læring og få dem tilbage på sporet.
  
På denne side finder du de materialer, som er bedst egnede til at hjælpe børn med faglige udfordringer inden for
læsning, stavning, matematik og fremmedsprog, så du og din skole kan give børnene succesoplevelser med læring.

Læs mere >

< Læs mindre

Find materialer til din undervisning

 

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK

Hjælp elever i risiko for ordblindhed

Fingernemt

Fingernemt er en serie læremidler til danskundervisningen i indskolingen. Materialet er særlig egnet til elever i risiko for ordblindhed, som har behov for en ekstra, forebyggende fonologisk indsats.


Materialet har en systematisk fonologisk progression og fokus på skriftens basale lydprincip. Eleven undervises i bogstavers navn, form og lyd samt koblingen af bogstavers lyde til lydrette ord. Det sker bl.a. gennem den multisensoriske teknik tapping, som giver eleven en taktil-kinæstetisk fornemmelse for lydsyntese.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK

Den bedste støtte til dine ordblinde elever

 

Ord

Ord er en serie læremidler målrettet grundskolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Ord kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og er særlig egnet til elever i gul eller rød kategori.

Eleverne undervises i relevante ordlæse- og stavestrategier, så de får solide, overskuelige redskaber til at læse og stave ord. En grundlæggende strategi er tapping, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at huske bogstavernes lyde og til at samle bogstaver til stavelser og ord.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK

Digital hjælp til ordblinde

 

CampOrd

CampOrd er et nyudviklet digitalt læremiddel til grundskolens ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder.  
 
CampOrd viderefører den kendte struktur, progression og de velafprøvede strategier fra Ord, bl.a. tapping. Opgaverne har fokus på lyd og lytning, og eleverne arbejder indgående med lydering, hvor de kobler de hørte lyde og ord med bogstaver. 
 
CampOrd kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse og er særlig egnet til elever i gul eller rød kategori.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK

Styrk dine elevers stavefærdigheder

 

Ny Staveraket

Ny Staveraket består af et kortlægningsmateriale, som nemt giver overblik over, hvor eleven befinder sig i staveudviklingen. Desuden af en række øvehæfter, som gør det muligt at sætte ind med opgaver netop dér, hvor den enkelte elev er nået til i sin staveudvikling. 
 
Ny Staveraket er en revideret udgave af det kendte undervisningsmateriale Staveraketten. Materialet kan benyttes i den almindelige staveundervisning, i den supplerende undervisning, på læsekurser, i specialundervisningsforløb og til ordblinde elever.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK

Giv et boost til elever, der har svært ved dansk

 

Turbo til dansk

Turbo er en serie læremidler målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen. Her kan du sammensætte et skræddersyet forløb, der giver eleverne et fagligt løft i dansk netop der, hvor deres udfordringer er størst. 
  
Turbo kan bruges i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper eller som supplerende materiale i den ordinære undervisning. Til dansk består serien af 7 elevhæfter og en digital lærervejledning.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK

Kortlæg og arbejd med barnets begrebsforståelse

 

Begrebsforståelse og Begrebsaktiviteter

Begrebsforståelse afdækker børns begrebsforståelse og henvender sig til de ældste børn i daginstitutioner og elever i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Børns begrebsforståelse er en forudsætning for læring, og med denne vejledning er det nemt at kortlægge barnets udfordringer med begrebsindlæring. 
 
Håndbogen Begrebsaktiviteter giver støtte til at iværksætte en sprogpædagogisk indsats for børn, som ikke har de grundbegreber på plads, der er en væsentlig forudsætning for læring i indskolingen.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK

Få indblik i dine elevers sproglige vanskeligheder

 

Testbatteriet

Testbatteriet er et screeningsmateriale til mellemtrinnet. Med materialet kan du iagttage og evaluere eventuelle afvigelser hos elever med læsevanskeligheder sammenlignet med elever uden. Sammenligner man de to elevtypers resultater, kan man se markante forskelle på en række helt specifikke delområder, især når det kommer til dyslektiske elever. 
 
Elever med læsevanskeligheder har brug for træning i fonologisk og morfologisk opmærksomhed og ordgenkendelse. Testbatteriet danner grundlag for handleplaner til elever med læsevanskeligheder.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

DANSK SOM ANDETSPROG

Få fart på dansk i din tosprogsundervisning

Fart på dansk

Fart på dansk er en serie af tværfaglige materialer, der giver tosprogede elever et solidt fundament. Med materialet kan du give den nye elev et sprog til at kunne deltage aktivt i timerne, så eleven integreres både fagligt og socialt.

Da de tosprogede elever har forskellige faglige forudsætninger, er differentiering et bærende element i materialerne. Serien består både af titler til eleverne og læreren.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

MATEMATIK

Har du elever med matematikvanskeligheder?

Matematik for mig

Matematik for mig henvender sig til elever, der har svært ved matematik, og som har brug for et fagligt løft. Serien består af en række overskuelige engangshæfter og en lærervejledning, som gør det muligt at arbejde grundigt og systematisk med at udvikle elevernes matematiske kompetencer. 
  
Serien er skræddersyet til holdundervisning og lægger op til samtale med eleverne. Du får overskuelige redskaber til at kortlægge dine elevers færdigheder og planlægge individuelle forløb. Materialet henvender sig til elever i indskolingen og mellemtrinnet.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

MATEMATIK

Giv et boost til elever, der har svært ved matematik

 

Turbo til matematik

Turbo er en serie læremidler målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen. Her kan du sammensætte et skræddersyet forløb, der giver eleverne et fagligt løft i matematik netop der, hvor deres udfordringer er størst.   
   
Turbo kan bruges i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper eller som supplerende materiale i den ordinære undervisning. Serien består af 8 elevhæfter og en lærervejledning.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

ENGELSK

Lær dine ordblinde elever at læse og stave på engelsk

Words

Words er en nyudviklet serie til engelskundervisningen fra 3. klasse. Materialet henvender sig til alle elever, som skal lære at læse og stave på engelsk, men er særlig velegnet til ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. 
 
Materialet bygger på lydmetoden phonics, som systematisk støtter eleven i at koble bogstav og lyd sammen. Eleverne undervises i læse- og stavestrategier, der sætter dem i stand til at læse og stave på engelsk. En gennemgående strategi er den multisensoriske teknik tapping.

LÆS MERE

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

SOCIALPÆDAGOGIK

Gratis forløb med fokus på social udvikling

Coronakrisen har efterladt nogle børn med angst, ensomhed og andre personlige og sociale udfordringer. Det er mindst lige så alvorligt, som de faglige huller. 
 
Vi har udviklet tre gratis digitale undervisningsforløb, I kan bruge i jeres arbejde med børnenes personlige og sociale udvikling. Forløbene består af både video, lege og opgaver.

Læs mere >

< Læs mindre

 

Vil du have vores materialer i hånden?

Få tilsendt vores mest populære materialer til specialundervisningen. Med mere end 50 % rabat.

Ja, tak – lad mig læse mere

 

Læs mere >

< Læs mindre

Vil du vide mere om, hvordan du bruger materialerne? 

Skriv til os - vi sidder klar til at hjælpe

Læs mere >

< Læs mindre

Jesper Lyders Andersen
Redaktionschef for specialpædagogik
jla@alinea.dk

Læs mere >

< Læs mindre

Katja Julia Heuser
Redaktør for specialpædagogik
kjh@alinea.dk

Læs mere >

< Læs mindre