Tal 2, Plus og minus med store tal, elevbog/web

TAL er et læremiddel udviklet til elever i matematikvanskeligheder. Materialet er udviklet til mellemtrinet og kan bruges bredt i grundskolen til elever, der har behov for ekstra støtte.

Materialet styrker elevens matematiske forståelse - number sense - gennem et målrettet arbejde med regnestrategier, faglig begrebstilegnelse og grundlæggende færdighedstræning.

TAL har fokus på regneproces frem for facit, for at elevens matematiske opmærksomhed, processer og strategier styrkes.

I TAL behandles matematikken systematisk som mængde, symbol og noget, vi kan sige. Det styrker elevens matematiske forståelse og sproglige kompetencer, som er afgørende omdrejningspunkter for deltagelse og læring i matematikundervisning. TAL er derfor bygget op med følgende struktur:

  • Aktivering af forforståelse
  • Tilegnelse af sprog
  • Tilegnelse af grundlæggende færdigheder
  • Tilegnelse af regnestrategier
  • Konsolidering og evaluering.


I TAL 2 arbejder eleven med plus og minus med store tal.

Afsættet er titalssystemets opbygning og relevante plus- og minus-begreber, som bringes i spil, når eleven skal træne grundlæggende færdigheder med større regnestykker. Eleven introduceres også til ‘skriftelige hovedregning’, der er en metode, der aflaster elevens arbejdshukommelse. Alt dette giver eleven forudsætninger for at arbejde sikkert med regnestrategier og tilegne sig kompetencer i at vurdere, hvornår den ene strategi er smartere at bruge end andre.

Det grafiske udtryk i TAL er legende og let og indbyder eleven til at kaste sig ud i matematikken.
I TAL skal eleven hjælpe seks relaterbare karakterer, der i hverdagssituationer arbejder med matematik. Fokus flyttes dermed fra eleven og vanskelighederne til karaktererne, som har brug for hjælp.

Med TAL er det muligt at skabe en varieret undervisning, da læremidlet består af elevhæfter, aktiviteter uden for hæftet samt et omfattende website, tal.alinea.dk, med opgaver, videoer og supplerende ressourcer.

TAL er udviklet til brug i særligt tilrettelagte forløb for mindre elevgrupper, og det kan også anvendes i almenundervisningen til elevgrupper, som har brug for særlig støtte.

Læs mereLæs mindre
På lager
Pris 85,00 kr.
Total pris 85,00 kr.
Pris inkl. moms 106,25 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Fag
Matematik
Antal sider
40
Udgivelsesdato
14. mar. 2022
ISBN
9788723544308
Udgave
1