Tag fat

Dette er en lærervejledning til undervisere af voksne kursister med dansk som andetsprog.

Om materialet
Tag fat er et omfattende, praktisk og anvendeligt undervisningsredskab til kursister, som udover at have behov for undervisning i dansk som andetsprog, har særlige vanskeligheder, der kræver en specialpædagogisk indfaldsvinkel. Målgruppen er traumatiserede flygtninge herunder sekundært traumatiserede unge, som er vokset op i flygtningefamilier og unge 2. eller 3. generationsindvandrere, som har særlige indlæringsvanskeligheder og personlige og sociale problematikker.

Indhold
Tag fat består af:

 • Manual med teori og lærervejledning til alle øvelserne, moduloversigt til Danskuddannelse 1, 2 og 3
 • Cd med 25 individuelle og kollektive øvelser vedrørende:
  Undervisningsstruktur, undervisningsplaner, profiler og evaluering
  Psykoedukation, undervisning i PTSD, søvn, afspænding, yoga og kultur
  Hukommelse og hukommelsesstrategier
  Færdighedstræning i håndtering af følelser, i at få struktur på dagen og valg af holde-ud-strategier
 • Søvnspil
 • Eksemplarisk vejledning i forhold til udfærdigelse af undervisningsmål.

Tag fat er et undervisningsmateriale, der på et meget lavt sprogligt niveau forsøger at skabe en syntese mellem de to selvstændige fag specialpædagogikken og dansk som andetsprog.

Flere af øvelserne er egnede på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 modul 1 og 2. Kursister på modul 3 - 4 på alle danskuddannelserne kan udføre alle øvelserne.

Tag fat henvender sig også til underviseren, idet alle undervisningselementer bliver indledt med et teoriafsnit, hvor underviseren rent fagligt bliver klædt på til at forstå baggrunden for de udvalgte undervisningsøvelser.

Projektet er støttet af TrygFonden og af Aase og Ejnar Danielsens Fonden.

På lager
Pris 362,00 kr.
Total pris 362,00 kr.
Pris inkl. moms 452,50 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Niveau
Voksenhenvendt
Fag
Dansk som andetsprog
Antal sider
87
Udgivelsesdato
23. maj. 2013
ISBN
9788776077792
Udgave
1