Tror du det?

9. klasse


Religionernes mangfoldighed
Systemet Tror du det? handler om religioner og hvorfor mennesker er religiøse. Vægten er lagt på den mangfoldighed, som religion er udtryk for.

Sproget er tilpasset elevernes niveau, og eleverne introduceres for strategier til læsningen af materialets forskellige tekster.

Forforståelsen klæder eleverne på og motiverer dem til at gå i gang med læsningen og læringen. Ud fra illustrationer og overskrifter får eleverne mulighed for at danne sig et overblik over, hvad de ved i forvejen, og hvad de kan forvente.

I hvert kapitel skal eleverne udarbejde et mindmap, som de jævnligt opdaterer for til sidst i kapitlet at have en oversigt over, hvad de har lært.

Opgaverne tilgodeser elevernes forskellige niveauer, og de præsenteres for strategier til at kunne foretage analyser og løse opgaverne.

Læs mereLæs mindre

Tror du det? 9. klasse

Religion er et emne, som mange mennesker har stærke holdninger til. Systemet giver eleverne viden om religionernes mangfoldighed – og undervejs har de mulighed for selv at tage stilling til, hvordan de opfatter verden. Tror du det? til 9. klasse handler bl.a. om jødedom, islam, kristendom, mission, oplysningstid, menneskerettigheder og religionernes genkomst inden for de seneste årtier. Eleverne arbejder med religionernes forskellige historiske udtryk, religiøse begreber om godt og ondt, sandt og falsk samt religionernes indbyrdes sammenhænge og forskelligheder. Målet er, at eleverne både får mulighed for at sætte ord på, hvor i religionernes mylder de eventuelt selv befinder sig, men også at kunne sætte ord og begreber på, hvor deres eget ståsted kan placeres i en historisk, geografisk og samfundsmæssig udvikling og sammenhæng.

Hvorfor vælge Tror du det?

  • Tror du det? giver eleverne et facetteret indtryk af religioner og lader dem gå på opdagelse i ligheder og forskelle.
  • Eleverne præsenteres på en neutral måde for det religiøse, så de kan overveje deres egen opfattelse af verden.
  • De pædagogiske principper motiverer eleverne samtidig med differentierede og fleksible opgaver samt gennem faglig læsning, forforståelse og evaluering.